Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne - do 31.12.2020 r.

Tytuł Data publikacji
NW.ZP-03.2020 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2020-11-24 14:42:39
NW.ZP-02.2020 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2020-11-20 13:09:47
NW.ZP-01.2020 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2020-11-16 15:11:47
NW.ZP-03.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2019-12-16 13:20:53
NW.ZP-02.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2019-12-06 11:39:48
NW.ZP-01.2019 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2019-11-05 15:23:44
NW.ZP-04.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2018-12-28 15:16:42
NW.ZP-03.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2018-12-06 11:04:05
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2018-12-05 15:31:33
NW.ZP-01.2018 Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu
Minął termin składania ofert
2018-07-09 11:26:13
NW.ZP-01.2017 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2017-06-27 11:30:00
NW.ZP-02.2016 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2016-11-21 11:50:28
NW.ZP-01.2016 kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych w energię elektryczną
Minął termin składania ofert
2016-11-17 12:37:53
NW.ZP-03.2015 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2015-11-26 12:03:37
NW.ZP-02.2015 Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu
Minął termin składania ofert
2015-06-30 13:16:04
NW.ZP-01.2015 Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2015-02-16 12:36:17
NW.ZP-04.2014 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2014-10-30 13:50:51
NW.ZP-03.2014 Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno - Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką
Minął termin składania ofert
2014-06-02 10:48:16
NW.ZP-02.2014 Remont budynku gospodarczego na działce nr 817 w obrębie 1 Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2014-06-02 10:37:54
NW.ZP-01.2014 opracowanie dokumentacji pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114, przejście przez miejscowość Brzózki"
Minął termin składania ofert
2014-03-11 10:59:51
NW/ZP-16/2013 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap II część wodna, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. nr 1066. Projekt realizowany w ramach "Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"
Minął termin składania ofert
2013-11-19 20:56:40
NW/ZP-15/2013 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i żłobka w Nowym Warpnie na działkach nr 1052, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Minął termin składania ofert
2013-09-19 11:24:47
NW/ZP-14/2013 Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z kontenerami do zbiórki selektywnej odpadów w Gminie Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2013-09-12 14:16:51
NW/ZP-13/2013 Remont wiaty na działce nr 101/136 w Podgrodziu
Minął termin składania ofert
2013-07-31 20:04:33
NW/ZP-12/2013 Remont drogi gminnej na dz. nr 575 dr, 578 dr. i 579 położonych w obrębie nr 2 Nowego Warpna
Minął termin składania ofert
2013-07-30 13:42:21
NW/ZP-11/2013 Zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap III część lądowa, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach - Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Minął termin składania ofert
2013-07-30 12:42:19
NW/ZP-10/2013 "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" na działkach o numerach 953/6, 953/1, 976/3, 947
Minął termin składania ofert
2013-07-04 15:00:20
NW/ZP-09/2013 Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Dworcowej w Nowym Warpnie na dz. nr 1053
Minął termin składania ofert
2013-06-12 14:23:33
NW/ZP-08/2013 Budowa trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego
Minął termin składania ofert
2013-06-10 11:32:04
NW/ZP-07/2013 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2013-06-04 19:28:50
NW/ZP-06/2013 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2013-05-30 13:24:34
NW/ZP-05/2013 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2013-05-22 14:34:10
NW/ZP-04/2013 Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2013-05-13 14:48:59
NW/ZP-03/2013 Wykonanie dwóch pomostów rekreacyjnych na jeziorze Nowowarpieńskim oraz dwóch pomostów wędkarskich na wodach zatoki Nowowarpieńskiej na działkach o numerze 953/1, 1020/1, 1066
Minął termin składania ofert
2013-02-26 09:50:29
NW/ZP-02/2013 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2013-01-15 13:21:17
NW/ZP-01/2013 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Dworcowa i Wojska Polskiego w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2013-01-15 11:45:28
NW/ZP-23/2012 Budowa przystani jachtowej w Nowym Warpnie. Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno - rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I realizowany na dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach "Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"
Minął termin składania ofert
2012-12-15 15:35:10
NW/ZP-22/2012 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2012-11-26 15:11:28
NW/ZP-21/2012 Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2012-11-13 12:41:57
NW/ZP-20/2012 Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką
Minął termin składania ofert
2012-11-07 11:03:04
NW/ZP-19/2012 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2012-10-31 13:50:08
NW/ZP-18/2012 Zakup sprzętu szybkiego reagowania (samochodu patrolowo - gaśniczego z wyposażeniem w moduł gaśniczy wysokociśnieniowy oraz sanki na mocowanie deski lodowej)
Minął termin składania ofert
2012-10-05 09:23:19
NW/ZP-17/2012 Przebudowa drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo na działkach 3/2, 4/3, 609, 610
Minął termin składania ofert
2012-10-04 15:08:12
NW/ZP-16/2012 Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Nowym Warpnie wraz z oświetleniem terenu
Minął termin składania ofert
2012-09-24 11:54:23
NW/ZP-15/2012 Punkt selektywnego przerobu odpadów plastikowych wraz z garażami i zapleczem socjalnym na terenie działki nr ewid. 341/2 położonej w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2
Minął termin składania ofert
2012-09-24 11:42:44
NW/ZP-14/2012 Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką
Minął termin składania ofert
2012-09-20 09:30:33
NW/ZP-13/2012 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Minął termin składania ofert
2012-09-07 15:24:16
NW/ZP-12/2012 Budowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 610, 611, 612, 215/10, 605 i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym na działkach nr ewid. 608, 609, 610, 611, 612, 215/10, 605, 622, 4/3, 3/2, 210/1, 208/13, 203/9, 203/2 położonych w Nowym Warpnie obręb nr 2 (Miroszewo)
Minął termin składania ofert
2012-08-09 18:11:55
NW/ZP-11/2012 Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Minął termin składania ofert
2012-07-12 12:46:22
NW/ZP-10/2012 Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola
Minął termin składania ofert
2012-06-20 13:41:53
NW/ZP-09/2012 Dostawa używanego specjalistycznego samochodu terenowego
Minął termin składania ofert
2012-06-03 18:30:55
NW/ZP-08/2012 Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno - Dobieszczyn
Minął termin składania ofert
2012-04-30 18:56:53
NW/ZP-07/2012 Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna
Minął termin składania ofert
2012-03-13 14:10:30
NW/ZP-06/2012 likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2012-02-22 13:20:27
NW/ZP-05/2012 Budowa ogródka jordanowskiego z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 368 w Brzózkach, Gmina Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2012-02-14 15:35:40
NW/ZP-04/2012 Boisko wielofunkcyjne i wiata na cele kulturalno-społeczne na działce nr 368 w Brzózkach, gmina Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2012-02-14 13:37:17
NW/ZP-03/2012 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2012-01-27 21:09:28
NW/ZP-02/2012 likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2012-01-18 13:17:15
NW/ZP-01/2012 świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego
Minął termin składania ofert
2012-01-17 10:44:33
NW/ZP-28/2011 świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego
Minął termin składania ofert
2011-12-22 11:18:46
NW/ZP-27/2011 Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-10-21 13:56:45
NW/ZP-26/2011 Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna, (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)
Minął termin składania ofert
2011-10-14 19:05:10
NW/ZP-25/2011 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2011-10-12 15:10:25
NW/ZP-24/2011 zakup i dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji
Minął termin składania ofert
2011-10-11 20:52:24
NW/ZP-23/2011 Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna, (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)
Minął termin składania ofert
2011-10-04 09:09:52
NW/ZP-22/2011 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2011-09-21 14:34:19
NW/ZP-21/2011 Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. nr 101/32) w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-09-16 13:15:39
NW/ZP-20/2011 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-09-13 15:16:33
NW/ZP-19/2011 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-09-13 14:48:23
NW/ZP-18/2011 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-08-26 18:48:18
NW/ZP-17/2011 Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-08-26 18:35:14
NW/ZP-16/2011 Budowa świetlicy wiejskiej w Warnołęce na dz. nr 358
Minął termin składania ofert
2011-08-26 18:02:23
NW/ZP-15/2011 Dostawa i montaż 5 szt. infomatów wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-07-19 10:56:42
NW/ZP-14/2011 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji p.n. "Budowa Promenady w Nowym Warpnie I Etap"
Minął termin składania ofert
2011-06-06 12:11:12
NW/ZP-13/2011 Remont Ratusza w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-22 19:01:34
NW/ZP-12/2011 Remont i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci bocznych wod-kan w ciągu działek nr 101/32, 101/18, 101/98, 101/96, 101/20, 101/30 ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-21 18:32:46
NW/ZP-11/2011 Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-18 14:45:36
NW/ZP-10/2011 Remont Ratusza w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-18 14:36:51
NW/ZP-09/2011 Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego
Minął termin składania ofert
2011-04-16 18:50:07
NW/ZP-08/2011 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-07 11:16:49
NW/ZP-07/2011 wykonanie remontu nawierzchni dróg w m. Nowe Warpno dz. 1033; 800/1; 801/1; 802/1; 783/96; 803/1; 804/1; 966 oraz ul. Źródlana ( dz. Nr 964 i 1016)
Minął termin składania ofert
2011-04-05 14:18:41
NW/ZP-06/2011 remont nawierzchni ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-04-01 13:27:32
NW/ZP-05/2011 wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-03-30 13:09:02
NW/ZP-04/2011 wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2011-03-25 13:51:09
NW/ZP-03/2011 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2011-03-15 08:14:22
NW/ZP-02/2011 zakup i dostawa do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania
Minął termin składania ofert
2011-02-11 12:47:38
NW/ZP-01/2011 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem
Minął termin składania ofert
2011-02-11 11:46:42
ZP 16 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2010-10-21 21:06:32
ZP 15 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2010-10-14 14:31:32
Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie
Minął termin składania ofert
2010-10-01 18:31:40
Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje
Minął termin składania ofert
2010-09-27 14:06:24
Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354
Minął termin składania ofert
2010-09-17 10:28:43
Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353
Minął termin składania ofert
2010-09-17 10:26:22
Remont nawierzchni brukowcowej w m. Warnołęka - gmina Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2010-09-14 12:48:47
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury
Minął termin składania ofert
2010-08-16 10:29:50
Remont drogi do miejscowości Mszczuje działka Nr 365
Minął termin składania ofert
2010-08-12 09:12:14
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 16 : ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu
Minął termin składania ofert
2010-07-19 21:53:13
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 22 : ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu
Minął termin składania ofert
2010-07-19 21:40:23
Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174, 265,353 i remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno- Podgrodzie
Minął termin składania ofert
2010-07-11 21:39:52
Remont drogi gminnej ul. Rybackiej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2010-07-08 15:33:23
Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego
Minął termin składania ofert
2010-07-04 07:11:16
Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp
Minął termin składania ofert
2010-07-04 06:38:41
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu
Minął termin składania ofert
2010-05-08 14:22:54
Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2010-03-10 13:00:08
unieważnienie przetargu na - remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr. ewid., 684 dr., 687/3 dr., 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr., i 427
Minął termin składania ofert
2010-02-10 10:57:45
Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2009-12-17 12:07:20
Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowe Warpno i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno
Minął termin składania ofert
2009-10-30 11:40:07
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno - Warnołęka
Minął termin składania ofert
2009-10-29 19:03:51
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2009-08-13 12:10:02
dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2009-06-23 10:02:59
Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2009-04-03 13:01:32
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie ? osiedle Podgrodzie Północ
Minął termin składania ofert
2008-08-22 10:33:02
Budowa boiska w ramach realizacji projektu Moje boisko Orlik 2012
Minął termin składania ofert
2008-06-18 16:34:37
unieważnienie przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012?
Minął termin składania ofert
2008-06-13 20:18:48
Budowa boiska w ramach realizacji projektu Moje boisko Orlik 2012
Minął termin składania ofert
2008-06-11 23:52:17
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie
Minął termin składania ofert
2008-05-30 20:45:26
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Minął termin składania ofert
2006-11-23 15:07:02
Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno w latach 2007-2009
Minął termin składania ofert
2006-11-06 12:30:56
Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie.
Minął termin składania ofert
2006-10-24 14:58:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
28 wrz 2022, godz. 08:39