Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Na dostawę sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2023-07-25 13:32:11
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2021-10-12 11:38:08
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno - unieważniony 2021-09-22 13:02:25
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek m: 953/21 obręb nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,457 ha, która przewidziana jest do sprzedaży w trybie przetargowym 2020-02-06 14:51:58
Wykonanie podziału działki nr 953/24 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 7376 m2 , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wg załącznika mapowego w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych 2020-02-06 14:51:10
Wykonanie podziału działki m 953/49 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 7744 m2 , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wg załącznika mapowego w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej 2020-02-06 14:50:05
Wykonanie podziału działki nr 72 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 1077 m2, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 2019-06-07 10:58:53
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej 2019-03-08 13:17:05
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2018-11-19 16:02:04
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 953/33, 953/34, 953/35, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/43, 953/44, 953/45, 953/46, 953/47 obręb m 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,2316 ha, które przewidziane są do sprzedaży w trybie art. 3 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zlok 2018-10-18 13:02:12
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2018-09-27 11:58:22
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinan 2018-09-14 13:33:24
Wykonanie podziału działki m 953/29 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,7933ha- wydzielenie działki ok. 180 m2 , która przewidziana jest do sprzedaży w trybie bezprztargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) 2018-08-30 08:59:27
Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska" 2018-07-13 09:51:18
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 2018-04-03 13:39:54
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m 2018-03-30 09:16:38
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 878 obręb nr 1 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2018-02-15 14:53:00
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2017-09-07 15:19:08
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW 2017-08-30 15:21:52
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 433/4 z obrębu ewidencyjnego 3 Nowe Warpno oraz 1020/3 z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno 2017-02-21 12:24:00
Wykonanie podziału działki nr 953/20 w Nowym Warpnie, obręb 1, Gmina Nowe Warpno o pow.0,8311 ha, na 2 działki (wydzielenie ok. 91 m2) 2017-02-01 15:02:05
Zakup 25 licencji oprogramowania antywirusowego F-secure Client Security z subskrypcją na okres 24 miesięcy 2016-12-09 13:51:59
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 996/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022966/8, 969/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014814/9, 2/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014812/5, 975/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022964/4, 3/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022519/0, 760/21 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00021363/4 (nieruchomość zabudowana), 751117 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00033904/6 (inne tereny zabudowane), 2016-11-10 10:42:21
Wykonanie podziału działki nr 683 (droga wewnętrzna) w Nowym Warpnie, obręb 3, gmina Nowe Warpno o pow. 0.1601 ha, na 3 działki 2016-10-21 14:35:30
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/8 obręb nr 3 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2016-07-15 15:18:00
Wykonanie czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości. Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką ewid. nr 438, obręb nr 3, gm. Nowe Warpno, o pow.0,2331 ha, a działką sąsiednią nr ewid. 682 o pow. 0,8609 ha, obręb nr 3, gm. Nowe Warpno 2016-07-01 15:26:15
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym, oświetleniem i obsługą w czasie Święta Leszcza, odbywającego się w dniu 13.08.2016 r. przy Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie - anulowane 2016-06-27 15:10:30
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym, oświetleniem i obsługą w czasie Święta Leszcza, odbywającego się w dniu 13.08.2016 r. przy Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie - anulowane 2016-06-10 15:00:06
Wykonanie czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości - dokonanie rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką ewid. nr 777, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno, o pow.0,0718 ha, a działką sąsiednią nr ewid. 779, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno 2016-06-08 15:22:26
Wykonanie podziału działki nr 53/1 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,6807 ha, na 9 działek 2016-05-31 09:54:53
Wykonanie podziału działki nr 953/4 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,5047 ha, na 2 działki 2016-05-16 15:51:45
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 429 obręb nr Myślibórz Wielki 2016-04-21 15:13:00
Wykonanie podziału działki nr 953/8 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 1,6859 ha, na 3 działki 2016-04-13 15:17:17
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 1020/5 o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2016-04-04 12:17:33
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 424 obręb nr Myślibórz Wielki 2016-03-30 15:19:44
Wykonanie podziału działki nr 783/97 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow.: 0,3691, na 2 działki 2016-03-15 09:14:35
Wycena wartości rynkowej działki nr 265/3 i 265/4 położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2016-02-29 14:16:53
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2015-11-17 15:07:06
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2015-10-22 10:50:07
Wykonanie wyceny waitości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 1 w Warnołęce dz. 25/5, obręb Warnołęka , gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem wynoszącym 543/3546 części w częściach wspólnych i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2015-10-07 11:56:58
Wykonanie 2 operatów szacunkowych dla 3 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/8, 420/9 obręb nr 3 Nowe Warpno i dz. 950 obręb nr 1 Nowe Warpno 2015-09-10 14:16:24
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2015-09-08 09:55:23
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 267/4, nr 267/2, 267/3 oraz 267/5 położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2015-06-24 11:20:14
Przygotowanie i organizacja obsługi uroczystego otwarcia Promenady (Etap II) i Wioski Żeglarskiej realizowanego w ramach zadania: "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-005/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitarnych" 2015-02-09 15:59:34
Wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanych działek wydzielonych z działki nr 435 położonej w Myśliborzu Wielkim 2015-02-04 12:01:36
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2015-02-04 12:00:16
Wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej działki nr 344/6 o pow. 0,5519 ha, wydzielonej z działki nr 344/4 położonej obrębie Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2014-12-01 14:11:10
Wykonanie scalenia działek nr 861 (pow. 0,2014 ha) i 947 (pow. 0,1477 ha) położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno, w jedną działkę 2014-11-07 11:56:22
Wykonanie podziału działki nr 953/7 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,0398 ha, na 2 działki 2014-11-07 11:55:19
Świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postepowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami 2014-10-30 13:33:19
Wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 przy Placu Zwycięstwa w Nowym Warpnie, dz. 804/2, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 105/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2014-07-22 15:05:09
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 953/10 o pow. 199 m2 , położonej w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-07-22 15:04:22
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym i oświetleniem w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarskisieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystycznorekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu 2014-07-22 12:10:26
Przygotowanie i organizacja koncertu w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu Zachodniopomorski Sz 2014-07-21 16:38:19
Wykonanie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego (służebność przesyłu) przy jednorazowej odpłatności, na działce 397/1 w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2014-07-21 16:01:13
Wykonanie podziału działki nr 435 w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno o pow.: 0,1971 ha, na 3 działki 2014-07-21 15:59:58
Zabezpieczenie ochrony i bezpieczeństwa w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu Zachodniopomorsk 2014-07-21 15:45:31
Zabezpieczenie medyczne, tj, min. dwóch lekarzy/ratowników oraz karetki w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w 2014-07-21 15:44:15
Wykonanie oraz emisję w telewizji filmu promującego Przystań Jachtową w Nowym Warpnie oraz projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego w ramach zadania pn. Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą tec 2014-07-21 15:42:32
Organizacja i przygotowanie cateringu dla 400 osób w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystycznorekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu /1 Zac 2014-07-21 15:40:07
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2014-07-15 09:03:33
Wykonanie operatu szacunkowego dla 2 działek położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 856/2, oraz dz. Nr 856/4 obręb nr 3 Nowe Warpno 2014-05-05 12:57:47
Wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału w wysokości 247/1000 w działkach nr 331/1 o pow. 0,0721 ha i 333/2 o pow. 0.0047 ha, położonych w Brzózkach,gmina Nowe Warpno 2014-02-18 10:42:14
Wycena wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 957/1 o pow. 0,0249 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-02-05 16:33:45
Wykonanie wycen wartości rynkowych niezabudowanych działek nr 783/68 o pow. 0,0411 ha, nr 61 o pow. 0,1056 ha, nr.953/11 o pow. 0,0191 ha położonych w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-01-14 15:25:14
Wykonanie operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 354 obręb Myślibórz Wielki 2013-12-20 14:22:14
Zmiana ogłoszenia - Wykonanie opisu projektu zmiany granic portu morskiego w Nowym Warpnie 2013-11-29 14:10:02
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą 2013-11-25 14:50:17
Wykonanie opisu projektu zmiany granic portu morskiego w Nowym Warpnie 2013-11-25 14:47:55
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 433/1 o pow. 0,1888 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 3 2013-11-25 14:46:40
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 258 o pow. 0,501 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 1 2013-11-22 10:07:05
Wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie dz. nr 160 położonej w Warnołęce 19, gmina Nowe Warpno 2013-11-22 10:05:18
Wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 363 obręb Myślibórz Wielki, oraz dz. Nr 420/3 obręb nr 3 Nowe Warpno dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-11-08 10:50:20
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 433/4 o pow. 0,2497 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 3 2013-11-05 09:40:32
Wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału 218/1000 w zabudowanej budynkami gospodarczymi nieruchomości nr 864/1 o pow. 0,0937 ha, B, położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-11-05 09:35:58
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej działki nr 953/9 o pow. 0,0721 ha, wydzielonej z działki nr 953/6 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-09-13 09:33:29
Zaproszenie do składania ofert na wydanie opinii o samodzielności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 29 przy ul. Kościuszki w Nowym Warpnie, dz. 810, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 418/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2013-09-13 09:33:12
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją i opinią o samodzielności lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 12 przy Placu Zwycięstwa w Nowym Warpnie, dz. 804/2, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 192/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2013-09-02 14:38:47
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 413 o pow. 0,0337 ha, Bi, położonej w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno 2013-09-02 14:38:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 108/2 o pow. 0,50 ha, ŁV, położonej w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2013-09-02 14:37:17
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego 2013-08-12 15:05:47
Zaproszenie do składania ofert na wznowienie granic gminnej działki drogowej 1022/2 z działką nr 100 oraz gminnej działki nr 783/68 z działką nr 100, położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-06-20 08:38:46
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 1 działki położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 375 obręb Myślibórz Wielki 2013-06-13 10:59:41
Zaproszenie do składania ofert na dostawę tabletów multimedialnych 2013-05-29 12:20:34
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu pod istniejącymi urządzeniami wodno kanalizacyjnymi z możliwości dojazdu do tych urządzeń, na działce nr 420/10 w Nowym Warpnie obręb 3, gmina Nowe Warpno 2013-05-27 09:49:28
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 856/1 obręb nr 3, dz. 415 obręb Myślibórz Wielki 2013-05-17 12:22:50
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału geodezyjnego działki 352/4 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2013-04-25 11:09:47
Zaproszenie do składania ofert na odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2013-04-17 13:21:32
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 427 i 428 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-03-25 15:29:05
Zaproszenie do składania ofert na wznowienie granic działki drogowej 988/4 z działką 988/2 w Nowym Warpnie w obrębie nr 1, oraz ustalenie powierzchni zajętego pasa drogowego - na działce drogowej nr 988/4 oraz 63/9 w sąsiedztwie działki 988/2 oraz 63/2 położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-02-25 15:18:18
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, działek nr 1018/1, 1019, 1025/5, 1025/6, 1026, 760/15, 760/15, 1009/1, 1009/8, 1010/4, 760/20, 783/100, 1009/9, 1021, 1022/1 położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-02-22 11:08:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 1018/1, 1019, 1025/5, 1025/6, 1026, 760/15, 760/15, 1009/1, 1009/8, 1010/4, 760/20, 783/100, 1009/9, 1021, 1022/1 położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno - unieważniony 2013-02-14 15:21:53
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek 169/1, 170/1, 171/10, 171/8, 172/11, 172/13, 172/8, 173/2 położonych w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2013-02-06 15:38:40
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 3 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 912/1 i 912/2 obręb nr 2, dz. 751/16 obręb nr 1 dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-01-11 13:45:15
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic działki drogowej 63/9 z działkami 63/7, 63/1, 63/4 położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-01-02 14:48:23
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic działki drogowej 250 położonej w Brzózkach obręb Brzózki 2012-11-27 09:50:51
Zaproszenie do składania ofert na zakup 25 licencji oprogramowania antywirusowego F-secure Anty-virus for Workstation z dwuletnią subskrypcją 2012-11-07 15:19:50
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 20, przynależnego pomieszczenia gospodarczego, oraz działki nr 817 2012-11-07 13:24:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 20, przynależnego pomieszczenia gospodarczego, oraz działki nr 817 2012-10-31 14:05:00
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego działki 877 obręb nr 1 położonej w Nowym Warpnie dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-10-15 09:08:37
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 993/2 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-10-11 12:52:44
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego działki 877 obręb nr 1 położonej w Nowym Warpnie dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-10-02 14:25:23
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 993/2 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-09-28 14:51:06
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 996/3 o powierzchni 0,0151 ha w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-08-23 12:11:59
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 996/3 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-08-17 09:59:02
Zaproszenie do złożenia ofert na sporządzenie wniosków do UKE 2012-06-18 12:56:35
Zaproszenie do złożenia ofert na sporządzenie wniosków do UKE - (artykuł stracił ważność) 2012-06-06 10:15:17
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 4 wraz z przynależnymi częściami, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 19 w Warnołęce, dz. nr 160, gmina Nowe Warpno 2012-05-31 14:15:38
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/2 obręb nr 3, dz. 384 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-05-25 11:45:00
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania inwentaryzacji lokalu nr 4 wraz z przynależnymi częściami znajdującego się w budynku nr 19 w Warnołęce, dz. nr 160, gmina Nowe Warpno 2012-05-18 13:03:49
Zapraszenie do składania oferty na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na zadanie: wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/2 obręb nr 2, dz. 384 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-05-14 13:49:35
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wznowienie granic działki drogowej 63/9 położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2012-05-10 14:24:15
Zapraszenie do składania oferty na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na zadanie: wznowienie granic działki drogowej 63/9 położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2012-04-30 19:56:33
Zapytaniu o cenę - dostarczenie symetrycznego łącza internetowego o przepływności 10 Mb/s i 16 adresów publicznych 2012-04-17 13:35:31
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 993 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-03-26 16:43:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 993 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-03-19 16:04:44
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 295 w Brzózkach, obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-03-15 08:41:51
Informacja Burmistrza Gminy Nowe Warpno o podpisaniu umów na prace projektowe 2012-03-07 13:25:17
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 295 w Brzózkach, obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-03-01 11:05:21
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 9 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 949, 952 i 873 obręb nr 1, dz. 913 i 914 obręb nr 2, dz. 420/6 i 401/3 obręb nr 3 oraz dz. Nr 409 i 411 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-01-02 12:25:07
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych dla 9 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 949, 952 i 873 obręb nr 1, dz. 913 i 914 obręb nr 2, dz. 420/6 i 401/3 obręb nr 3 oraz dz. Nr 409 i 411 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-12-19 13:16:05
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie mebli do świetlicy sołeckiej w Brzózkach 2011-12-09 15:18:21
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-09 14:58:36
Informacja Burmistrza Gminy Nowe Warpno dotycząca roztrzygnięcia zamówenia o wartości do 14000 EURO na wykonanie umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-02 14:36:31
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania mebli do świetlicy sołeckiej w Brzózkach 2011-11-29 15:18:00
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-11-25 13:16:25
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-11-17 13:44:17
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno według załączonych rysunków 2011-11-16 14:05:26
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 363 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2011-11-09 10:51:32
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 210/1 w Nowym Warpnie, obręb nr 2 (Miroszewo), gmina Nowe Warpno 2011-11-09 10:48:50
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 363 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2011-11-02 15:19:47
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 210/1 w Nowym Warpnie, obręb nr 2 (Miroszewo), gmina Nowe Warpno 2011-11-02 15:16:29
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-10-28 19:16:48
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 5 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/10, 420/8 i 420/9 obręb nr 3 oraz dz. Nr 394 i 426 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-10-21 08:44:52
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-10-18 15:14:36
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-10-17 15:37:29
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych dla 5 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/10, 420/8 i 420/9 obręb nr 3 oraz dz. Nr 394 i 426 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomośc 2011-10-12 13:57:06
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-09-29 11:37:22
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 998/2 2011-09-14 09:46:46
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 832/1 2011-09-14 09:37:05
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej drogi o powierzchni 0,0094 ha na działce nr 963 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-09-12 12:09:55
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 998/2 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2011-09-05 14:37:56
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 832/1 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2011-09-05 14:36:10
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej projektowanej drogi o powierzchni 0,0094 ha na działce nr 963 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno (załącznik graficzny) 2011-08-24 09:06:34
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr Ew. 995/2, 1032/1, 1032/2 w Nowym Warpnie 2011-08-24 08:47:14
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych ok. 60 działek położonych w gminie Nowe Warpno dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2011-08-04 13:48:41
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 995/2, 1023/1, 1023/2 obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-08-04 13:46:01
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Wyboru oferty na podział działek 998 i 832 w Nowym Warpnie 2011-08-02 10:02:42
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Wyboru oferty na wycenę działki 101/72 z obrębu nr 2 ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-08-02 10:01:01
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na sporządzenie mapy z opisem powierzchni projektowanej drogi na działce 963 w celu zapewnienia dojazdu do działki 816 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-07-28 12:30:14
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zmianie ogłoszenia z dnia 19 lipca 2011 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 998 oraz 832 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno w celu dobudowy odcinka drogi 2011-07-22 11:41:44
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 101/72 położonej w Nowym Warpnie, obręb 2 (ul. Podgrodzie), o pow. 0,0649 ha 2011-07-22 11:18:39
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno na wykonanie operatów szacunkowych ok. 60 działek położonych w gminie Nowe Warpno dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2011-07-21 14:05:56
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno wykonania podziału geodezyjnego działki nr 998 oraz 832 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno w celu dobudowy odcinka drogi 2011-07-19 13:56:48
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla działki nr 363 w Brzózkach oraz dla działki drogowej 49 w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2011-07-15 15:05:39
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Sporządzenia mapy z opisem powierzchni projektowanej drogi na działce 963 w celu zapewnienia dojazdu do działki 816 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno (zgodnie z załącznikiem) 2011-07-14 09:30:33
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 363 w Brzózkach oraz dla działki drogowej 49 w Warnołęce gm. Nowe Warpno 2011-07-11 09:49:06
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 2 o pow. 12,20 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 226/1000 2011-07-11 09:28:36
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 2 o pow. 12,20 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 226/1000 2011-06-15 10:35:31
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 326/4 położonej w Brzózkach, obręb Brzózki o pow. 0,0434 ha 2011-06-08 15:10:42
wybór oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 783/109 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, o powierzchni 0,0764 ha na której ustanowiona jest służebność 2011-06-01 12:20:35
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 326/4 położonej w Brzózkach, obręb Brzózki o pow. 0,0434 ha 2011-05-24 13:24:42
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 783/109 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, o powierzchni 0,0764 ha na której ustanowiona jest służebność (zgodnie z załącznikiem mapowym poniżej) 2011-05-24 13:22:27
wybór oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 895 obręb nr 1 Nowe Warpno 2011-05-10 13:45:18
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 895 obręb nr 1 Nowe Warpno 2011-04-21 14:34:31
ogłoszenie o wyborze oferty na na realizację zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2011 roku" dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno 2011-03-28 15:03:48
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności polegającej na możliwości przejazdu i przechodu oraz ułożenia mediów, na działce nr 687/6 w Nowym Warpnie obręb nr 3 2011-02-10 07:44:58
ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu 2011-02-08 12:19:40
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością dojazdu do tych urządzeń, na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie obręb nr 1 2011-01-19 08:51:42
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie mapy z opisem powierzchni służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością wykonywania prac eksploatacyjnych oraz z możliwością dojazdu do tych urządzeń środkami transportu służb eksploatacyjnych, zlokalizowanych na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, pow. 0,0764 ha 2010-12-16 11:38:19
zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy z opisem powierzchni służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością wykonywania prac eksploatacyjnych oraz z możliwością dojazdu do tych urządzeń środkami transportu służb eksploatacyjnych, zlokalizowanych na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, pow. 0,0764 ha 2010-12-01 10:18:37
ogłoszenie na wykonanie i montaż wiaty o wymiarach 4 m x 6 m wysokość 2,5 m 2010-07-04 07:35:00
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego 2010-06-28 15:31:23
Wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego 2010-06-10 14:38:29
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla dudowy drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo 2010-05-11 09:05:13
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 105 - Myślibórz Wielki 2010-04-12 13:24:07
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy drogi gminnej Nowe Warpno-Miroszewo 2010-04-02 10:20:33
Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 995/2, 1023/1 i 1023/2 obręb nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno 2010-04-02 10:14:29
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na wykonanie wyceny dwóch mieszkań w Nowym Warpnie 2010-04-02 09:14:20
Wykonanie wyceny wartosci rynkowej działki nr. 105 - Myślibórz Wielki 2010-03-10 13:18:15
Wykonanie wyceny wartości rynkowej dwóch lokali mieszkalnych 2010-03-05 10:38:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12