Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2021-10-12 11:38:08
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno - unieważniony 2021-09-22 13:02:25
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek m: 953/21 obręb nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,457 ha, która przewidziana jest do sprzedaży w trybie przetargowym 2020-02-06 14:51:58
Wykonanie podziału działki nr 953/24 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 7376 m2 , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wg załącznika mapowego w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych 2020-02-06 14:51:10
Wykonanie podziału działki m 953/49 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 7744 m2 , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wg załącznika mapowego w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej 2020-02-06 14:50:05
Wykonanie podziału działki nr 72 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno o pow. 1077 m2, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 2019-06-07 10:58:53
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej 2019-03-08 13:17:05
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2018-11-19 16:02:04
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 953/33, 953/34, 953/35, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/43, 953/44, 953/45, 953/46, 953/47 obręb m 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno o łącznej pow. 0,2316 ha, które przewidziane są do sprzedaży w trybie art. 3 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zlok 2018-10-18 13:02:12
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2018-09-27 11:58:22
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinan 2018-09-14 13:33:24
Wykonanie podziału działki m 953/29 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,7933ha- wydzielenie działki ok. 180 m2 , która przewidziana jest do sprzedaży w trybie bezprztargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) 2018-08-30 08:59:27
Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska" 2018-07-13 09:51:18
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 2018-04-03 13:39:54
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m 2018-03-30 09:16:38
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 878 obręb nr 1 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2018-02-15 14:53:00
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2017-09-07 15:19:08
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW 2017-08-30 15:21:52
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 433/4 z obrębu ewidencyjnego 3 Nowe Warpno oraz 1020/3 z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno 2017-02-21 12:24:00
Wykonanie podziału działki nr 953/20 w Nowym Warpnie, obręb 1, Gmina Nowe Warpno o pow.0,8311 ha, na 2 działki (wydzielenie ok. 91 m2) 2017-02-01 15:02:05
Zakup 25 licencji oprogramowania antywirusowego F-secure Client Security z subskrypcją na okres 24 miesięcy 2016-12-09 13:51:59
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 996/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022966/8, 969/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014814/9, 2/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014812/5, 975/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022964/4, 3/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022519/0, 760/21 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00021363/4 (nieruchomość zabudowana), 751117 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00033904/6 (inne tereny zabudowane), 2016-11-10 10:42:21
Wykonanie podziału działki nr 683 (droga wewnętrzna) w Nowym Warpnie, obręb 3, gmina Nowe Warpno o pow. 0.1601 ha, na 3 działki 2016-10-21 14:35:30
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/8 obręb nr 3 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2016-07-15 15:18:00
Wykonanie czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości. Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką ewid. nr 438, obręb nr 3, gm. Nowe Warpno, o pow.0,2331 ha, a działką sąsiednią nr ewid. 682 o pow. 0,8609 ha, obręb nr 3, gm. Nowe Warpno 2016-07-01 15:26:15
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym, oświetleniem i obsługą w czasie Święta Leszcza, odbywającego się w dniu 13.08.2016 r. przy Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie - anulowane 2016-06-27 15:10:30
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym, oświetleniem i obsługą w czasie Święta Leszcza, odbywającego się w dniu 13.08.2016 r. przy Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie - anulowane 2016-06-10 15:00:06
Wykonanie czynności techniczno-pomiarowych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości - dokonanie rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką ewid. nr 777, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno, o pow.0,0718 ha, a działką sąsiednią nr ewid. 779, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno 2016-06-08 15:22:26
Wykonanie podziału działki nr 53/1 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,6807 ha, na 9 działek 2016-05-31 09:54:53
Wykonanie podziału działki nr 953/4 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,5047 ha, na 2 działki 2016-05-16 15:51:45
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 429 obręb nr Myślibórz Wielki 2016-04-21 15:13:00
Wykonanie podziału działki nr 953/8 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 1,6859 ha, na 3 działki 2016-04-13 15:17:17
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 1020/5 o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2016-04-04 12:17:33
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 424 obręb nr Myślibórz Wielki 2016-03-30 15:19:44
Wykonanie podziału działki nr 783/97 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow.: 0,3691, na 2 działki 2016-03-15 09:14:35
Wycena wartości rynkowej działki nr 265/3 i 265/4 położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2016-02-29 14:16:53
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2015-11-17 15:07:06
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2015-10-22 10:50:07
Wykonanie wyceny waitości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 1 w Warnołęce dz. 25/5, obręb Warnołęka , gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem wynoszącym 543/3546 części w częściach wspólnych i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2015-10-07 11:56:58
Wykonanie 2 operatów szacunkowych dla 3 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/8, 420/9 obręb nr 3 Nowe Warpno i dz. 950 obręb nr 1 Nowe Warpno 2015-09-10 14:16:24
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2015-09-08 09:55:23
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 267/4, nr 267/2, 267/3 oraz 267/5 położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2015-06-24 11:20:14
Przygotowanie i organizacja obsługi uroczystego otwarcia Promenady (Etap II) i Wioski Żeglarskiej realizowanego w ramach zadania: "Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej" Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-005/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitarnych" 2015-02-09 15:59:34
Wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanych działek wydzielonych z działki nr 435 położonej w Myśliborzu Wielkim 2015-02-04 12:01:36
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek położonych w obrębie nr 1 w Nowym Warpnie 2015-02-04 12:00:16
Wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej działki nr 344/6 o pow. 0,5519 ha, wydzielonej z działki nr 344/4 położonej obrębie Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2014-12-01 14:11:10
Wykonanie scalenia działek nr 861 (pow. 0,2014 ha) i 947 (pow. 0,1477 ha) położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno, w jedną działkę 2014-11-07 11:56:22
Wykonanie podziału działki nr 953/7 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,0398 ha, na 2 działki 2014-11-07 11:55:19
Świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postepowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami 2014-10-30 13:33:19
Wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 przy Placu Zwycięstwa w Nowym Warpnie, dz. 804/2, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 105/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2014-07-22 15:05:09
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 953/10 o pow. 199 m2 , położonej w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-07-22 15:04:22
Wynajem sceny wraz ze sprzętem technicznym i oświetleniem w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarskisieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystycznorekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu 2014-07-22 12:10:26
Przygotowanie i organizacja koncertu w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu Zachodniopomorski Sz 2014-07-21 16:38:19
Wykonanie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego (służebność przesyłu) przy jednorazowej odpłatności, na działce 397/1 w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2014-07-21 16:01:13
Wykonanie podziału działki nr 435 w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno o pow.: 0,1971 ha, na 3 działki 2014-07-21 15:59:58
Zabezpieczenie ochrony i bezpieczeństwa w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu Zachodniopomorsk 2014-07-21 15:45:31
Zabezpieczenie medyczne, tj, min. dwóch lekarzy/ratowników oraz karetki w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w 2014-07-21 15:44:15
Wykonanie oraz emisję w telewizji filmu promującego Przystań Jachtową w Nowym Warpnie oraz projekt Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego w ramach zadania pn. Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą tec 2014-07-21 15:42:32
Organizacja i przygotowanie cateringu dla 400 osób w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, realizowanego w ramach zadania pn.: Działania promocyjne i informacyjne dot. Projektu nr: 015/10 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, zagospodarowanie terenów dla celów turystycznorekreacyjnych i sportów wodnych przy ulicy Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu /1 Zac 2014-07-21 15:40:07
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2014-07-15 09:03:33
Wykonanie operatu szacunkowego dla 2 działek położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 856/2, oraz dz. Nr 856/4 obręb nr 3 Nowe Warpno 2014-05-05 12:57:47
Wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału w wysokości 247/1000 w działkach nr 331/1 o pow. 0,0721 ha i 333/2 o pow. 0.0047 ha, położonych w Brzózkach,gmina Nowe Warpno 2014-02-18 10:42:14
Wycena wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 957/1 o pow. 0,0249 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-02-05 16:33:45
Wykonanie wycen wartości rynkowych niezabudowanych działek nr 783/68 o pow. 0,0411 ha, nr 61 o pow. 0,1056 ha, nr.953/11 o pow. 0,0191 ha położonych w Nowym Warpnie ob. nr 1 2014-01-14 15:25:14
Wykonanie operatu szacunkowego dla 1 działki położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 354 obręb Myślibórz Wielki 2013-12-20 14:22:14
Zmiana ogłoszenia - Wykonanie opisu projektu zmiany granic portu morskiego w Nowym Warpnie 2013-11-29 14:10:02
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą 2013-11-25 14:50:17
Wykonanie opisu projektu zmiany granic portu morskiego w Nowym Warpnie 2013-11-25 14:47:55
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 433/1 o pow. 0,1888 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 3 2013-11-25 14:46:40
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 258 o pow. 0,501 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 1 2013-11-22 10:07:05
Wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie dz. nr 160 położonej w Warnołęce 19, gmina Nowe Warpno 2013-11-22 10:05:18
Wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 363 obręb Myślibórz Wielki, oraz dz. Nr 420/3 obręb nr 3 Nowe Warpno dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-11-08 10:50:20
Wykonanie wyceny wartości rynkowej niezabudowanej działki nr 433/4 o pow. 0,2497 ha, położonej w Nowym Warpnie ob. 3 2013-11-05 09:40:32
Wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału 218/1000 w zabudowanej budynkami gospodarczymi nieruchomości nr 864/1 o pow. 0,0937 ha, B, położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-11-05 09:35:58
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej działki nr 953/9 o pow. 0,0721 ha, wydzielonej z działki nr 953/6 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-09-13 09:33:29
Zaproszenie do składania ofert na wydanie opinii o samodzielności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 29 przy ul. Kościuszki w Nowym Warpnie, dz. 810, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 418/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2013-09-13 09:33:12
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją i opinią o samodzielności lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 12 przy Placu Zwycięstwa w Nowym Warpnie, dz. 804/2, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno, wraz z udziałem w wysokości 192/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2013-09-02 14:38:47
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 413 o pow. 0,0337 ha, Bi, położonej w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gmina Nowe Warpno 2013-09-02 14:38:01
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 108/2 o pow. 0,50 ha, ŁV, położonej w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2013-09-02 14:37:17
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego 2013-08-12 15:05:47
Zaproszenie do składania ofert na wznowienie granic gminnej działki drogowej 1022/2 z działką nr 100 oraz gminnej działki nr 783/68 z działką nr 100, położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-06-20 08:38:46
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 1 działki położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 375 obręb Myślibórz Wielki 2013-06-13 10:59:41
Zaproszenie do składania ofert na dostawę tabletów multimedialnych 2013-05-29 12:20:34
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu pod istniejącymi urządzeniami wodno kanalizacyjnymi z możliwości dojazdu do tych urządzeń, na działce nr 420/10 w Nowym Warpnie obręb 3, gmina Nowe Warpno 2013-05-27 09:49:28
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 856/1 obręb nr 3, dz. 415 obręb Myślibórz Wielki 2013-05-17 12:22:50
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału geodezyjnego działki 352/4 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2013-04-25 11:09:47
Zaproszenie do składania ofert na odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja 2013-04-17 13:21:32
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 427 i 428 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-03-25 15:29:05
Zaproszenie do składania ofert na wznowienie granic działki drogowej 988/4 z działką 988/2 w Nowym Warpnie w obrębie nr 1, oraz ustalenie powierzchni zajętego pasa drogowego - na działce drogowej nr 988/4 oraz 63/9 w sąsiedztwie działki 988/2 oraz 63/2 położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-02-25 15:18:18
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, działek nr 1018/1, 1019, 1025/5, 1025/6, 1026, 760/15, 760/15, 1009/1, 1009/8, 1010/4, 760/20, 783/100, 1009/9, 1021, 1022/1 położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno 2013-02-22 11:08:16
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 1018/1, 1019, 1025/5, 1025/6, 1026, 760/15, 760/15, 1009/1, 1009/8, 1010/4, 760/20, 783/100, 1009/9, 1021, 1022/1 położonych w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno - unieważniony 2013-02-14 15:21:53
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej działek 169/1, 170/1, 171/10, 171/8, 172/11, 172/13, 172/8, 173/2 położonych w Brzózkach, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno 2013-02-06 15:38:40
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych dla 3 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 912/1 i 912/2 obręb nr 2, dz. 751/16 obręb nr 1 dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-01-11 13:45:15
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic działki drogowej 63/9 z działkami 63/7, 63/1, 63/4 położonych w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2013-01-02 14:48:23
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wznowienia granic działki drogowej 250 położonej w Brzózkach obręb Brzózki 2012-11-27 09:50:51
Zaproszenie do składania ofert na zakup 25 licencji oprogramowania antywirusowego F-secure Anty-virus for Workstation z dwuletnią subskrypcją 2012-11-07 15:19:50
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 20, przynależnego pomieszczenia gospodarczego, oraz działki nr 817 2012-11-07 13:24:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kościuszki 20, przynależnego pomieszczenia gospodarczego, oraz działki nr 817 2012-10-31 14:05:00
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego działki 877 obręb nr 1 położonej w Nowym Warpnie dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-10-15 09:08:37
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 993/2 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-10-11 12:52:44
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego działki 877 obręb nr 1 położonej w Nowym Warpnie dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-10-02 14:25:23
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 993/2 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-09-28 14:51:06
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 996/3 o powierzchni 0,0151 ha w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-08-23 12:11:59
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącą działkę nr: 996/3 położonej w Nowym Warpnie obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-08-17 09:59:02
Zaproszenie do złożenia ofert na sporządzenie wniosków do UKE 2012-06-18 12:56:35
Zaproszenie do złożenia ofert na sporządzenie wniosków do UKE - (artykuł stracił ważność) 2012-06-06 10:15:17
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji lokalu nr 4 wraz z przynależnymi częściami, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 19 w Warnołęce, dz. nr 160, gmina Nowe Warpno 2012-05-31 14:15:38
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/2 obręb nr 3, dz. 384 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-05-25 11:45:00
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania inwentaryzacji lokalu nr 4 wraz z przynależnymi częściami znajdującego się w budynku nr 19 w Warnołęce, dz. nr 160, gmina Nowe Warpno 2012-05-18 13:03:49
Zapraszenie do składania oferty na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na zadanie: wykonanie operatów szacunkowych dla 2 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 420/2 obręb nr 2, dz. 384 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-05-14 13:49:35
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wznowienie granic działki drogowej 63/9 położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2012-05-10 14:24:15
Zapraszenie do składania oferty na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro na zadanie: wznowienie granic działki drogowej 63/9 położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2012-04-30 19:56:33
Zapytaniu o cenę - dostarczenie symetrycznego łącza internetowego o przepływności 10 Mb/s i 16 adresów publicznych 2012-04-17 13:35:31
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 993 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-03-26 16:43:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 993 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2012-03-19 16:04:44
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 295 w Brzózkach, obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-03-15 08:41:51
Informacja Burmistrza Gminy Nowe Warpno o podpisaniu umów na prace projektowe 2012-03-07 13:25:17
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 295 w Brzózkach, obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-03-01 11:05:21
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 9 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 949, 952 i 873 obręb nr 1, dz. 913 i 914 obręb nr 2, dz. 420/6 i 401/3 obręb nr 3 oraz dz. Nr 409 i 411 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2012-01-02 12:25:07
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych dla 9 działek (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 949, 952 i 873 obręb nr 1, dz. 913 i 914 obręb nr 2, dz. 420/6 i 401/3 obręb nr 3 oraz dz. Nr 409 i 411 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-12-19 13:16:05
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie mebli do świetlicy sołeckiej w Brzózkach 2011-12-09 15:18:21
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-09 14:58:36
Informacja Burmistrza Gminy Nowe Warpno dotycząca roztrzygnięcia zamówenia o wartości do 14000 EURO na wykonanie umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-02 14:36:31
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania mebli do świetlicy sołeckiej w Brzózkach 2011-11-29 15:18:00
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-11-25 13:16:25
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonanie wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-11-17 13:44:17
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania umeblowania do pokoju biurowego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno według załączonych rysunków 2011-11-16 14:05:26
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 363 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2011-11-09 10:51:32
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki 210/1 w Nowym Warpnie, obręb nr 2 (Miroszewo), gmina Nowe Warpno 2011-11-09 10:48:50
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 363 w Warnołęce, obręb Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2011-11-02 15:19:47
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki 210/1 w Nowym Warpnie, obręb nr 2 (Miroszewo), gmina Nowe Warpno 2011-11-02 15:16:29
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-10-28 19:16:48
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla 5 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/10, 420/8 i 420/9 obręb nr 3 oraz dz. Nr 394 i 426 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-10-21 08:44:52
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, dz. 101/37 obręb nr 2, gmina Nowe Warpno wraz z udziałem w wysokości 274/1000 części we wspólnych częściach i innych urządzeniach budynku mieszkalnego 2011-10-18 15:14:36
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-10-17 15:37:29
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych dla 5 działek położonych w gminie Nowe Warpno dz. Nr 401/10, 420/8 i 420/9 obręb nr 3 oraz dz. Nr 394 i 426 obręb Myślibórz Wielki dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomośc 2011-10-12 13:57:06
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 5 o pow. 8,40 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 156/1000 2011-09-29 11:37:22
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 998/2 2011-09-14 09:46:46
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 832/1 2011-09-14 09:37:05
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej projektowanej drogi o powierzchni 0,0094 ha na działce nr 963 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-09-12 12:09:55
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 998/2 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2011-09-05 14:37:56
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej projektowaną działkę nr 832/1 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w Nowym Warpnie w obrębie nr 1 2011-09-05 14:36:10
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej projektowanej drogi o powierzchni 0,0094 ha na działce nr 963 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno (załącznik graficzny) 2011-08-24 09:06:34
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr Ew. 995/2, 1032/1, 1032/2 w Nowym Warpnie 2011-08-24 08:47:14
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania operatów szacunkowych ok. 60 działek położonych w gminie Nowe Warpno dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2011-08-04 13:48:41
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 995/2, 1023/1, 1023/2 obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-08-04 13:46:01
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Wyboru oferty na podział działek 998 i 832 w Nowym Warpnie 2011-08-02 10:02:42
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Wyboru oferty na wycenę działki 101/72 z obrębu nr 2 ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-08-02 10:01:01
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na sporządzenie mapy z opisem powierzchni projektowanej drogi na działce 963 w celu zapewnienia dojazdu do działki 816 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno 2011-07-28 12:30:14
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zmianie ogłoszenia z dnia 19 lipca 2011 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 998 oraz 832 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno w celu dobudowy odcinka drogi 2011-07-22 11:41:44
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 101/72 położonej w Nowym Warpnie, obręb 2 (ul. Podgrodzie), o pow. 0,0649 ha 2011-07-22 11:18:39
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno na wykonanie operatów szacunkowych ok. 60 działek położonych w gminie Nowe Warpno dla potrzeb zaktualizowania opłaty za użytkowanie wieczyste 2011-07-21 14:05:56
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno wykonania podziału geodezyjnego działki nr 998 oraz 832 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno w celu dobudowy odcinka drogi 2011-07-19 13:56:48
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla działki nr 363 w Brzózkach oraz dla działki drogowej 49 w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2011-07-15 15:05:39
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie Sporządzenia mapy z opisem powierzchni projektowanej drogi na działce 963 w celu zapewnienia dojazdu do działki 816 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, gmina Nowe Warpno (zgodnie z załącznikiem) 2011-07-14 09:30:33
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dla dz. 363 w Brzózkach oraz dla działki drogowej 49 w Warnołęce gm. Nowe Warpno 2011-07-11 09:49:06
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 2 o pow. 12,20 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 226/1000 2011-07-11 09:28:36
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonanie wyceny wartości rynkowej pomieszczenia nr 2 o pow. 12,20 m2 w budynku gospodarczym znajdującym się na dz. 867 w Nowym Warpnie, ob. 1 oraz wartości rynkowej udziału w gruncie w wysokości 226/1000 2011-06-15 10:35:31
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 326/4 położonej w Brzózkach, obręb Brzózki o pow. 0,0434 ha 2011-06-08 15:10:42
wybór oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 783/109 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, o powierzchni 0,0764 ha na której ustanowiona jest służebność 2011-06-01 12:20:35
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 326/4 położonej w Brzózkach, obręb Brzózki o pow. 0,0434 ha 2011-05-24 13:24:42
ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wykonania wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej nr 783/109 położonej w Nowym Warpnie, obręb 1, o powierzchni 0,0764 ha na której ustanowiona jest służebność (zgodnie z załącznikiem mapowym poniżej) 2011-05-24 13:22:27
wybór oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 895 obręb nr 1 Nowe Warpno 2011-05-10 13:45:18
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 895 obręb nr 1 Nowe Warpno 2011-04-21 14:34:31
ogłoszenie o wyborze oferty na na realizację zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2011 roku" dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno 2011-03-28 15:03:48
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności polegającej na możliwości przejazdu i przechodu oraz ułożenia mediów, na działce nr 687/6 w Nowym Warpnie obręb nr 3 2011-02-10 07:44:58
ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu 2011-02-08 12:19:40
zaproszenie do składania ofert na wykonanie wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością dojazdu do tych urządzeń, na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie obręb nr 1 2011-01-19 08:51:42
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie mapy z opisem powierzchni służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością wykonywania prac eksploatacyjnych oraz z możliwością dojazdu do tych urządzeń środkami transportu służb eksploatacyjnych, zlokalizowanych na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, pow. 0,0764 ha 2010-12-16 11:38:19
zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy z opisem powierzchni służebności przesyłu pod istniejące urządzenia elektroenergetyczne z możliwością wykonywania prac eksploatacyjnych oraz z możliwością dojazdu do tych urządzeń środkami transportu służb eksploatacyjnych, zlokalizowanych na działce nr 783/109 w Nowym Warpnie, obręb nr 1, pow. 0,0764 ha 2010-12-01 10:18:37
ogłoszenie na wykonanie i montaż wiaty o wymiarach 4 m x 6 m wysokość 2,5 m 2010-07-04 07:35:00
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego 2010-06-28 15:31:23
Wykonanie wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego 2010-06-10 14:38:29
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla dudowy drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo 2010-05-11 09:05:13
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie wyceny wartości rynkowej działki nr 105 - Myślibórz Wielki 2010-04-12 13:24:07
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy drogi gminnej Nowe Warpno-Miroszewo 2010-04-02 10:20:33
Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 995/2, 1023/1 i 1023/2 obręb nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno 2010-04-02 10:14:29
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert na wykonanie wyceny dwóch mieszkań w Nowym Warpnie 2010-04-02 09:14:20
Wykonanie wyceny wartosci rynkowej działki nr. 105 - Myślibórz Wielki 2010-03-10 13:18:15
Wykonanie wyceny wartości rynkowej dwóch lokali mieszkalnych 2010-03-05 10:38:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12