Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 9 listopada 2021 r dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2024-01-16 12:28:58
XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2024-01-16 12:27:20
XI/091/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/067/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2024-01-16 12:25:55
XI/090/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 roku dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu sładania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2024-01-16 12:24:48
XI/089/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2024-01-16 12:23:46
XI/088/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2024-01-16 12:22:44
IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2024-01-16 12:20:42
V/039/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2024-01-16 12:18:52
VIII/065/2019 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-08 11:57:46
VIII/064/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2019-11-08 11:56:46
VIII/063/2019 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-08 11:55:22
XXIII/141/2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/028/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-02-01 12:44:27
XVII/103/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2016-07-06 11:11:55
XVII/102/2016 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2016-07-06 10:54:12
IV/029/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-06 10:51:43
IV/028/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-03-06 10:46:32
IV/027/2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-03-06 10:44:35
XXVI/213/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-15 10:51:11
XXVI/212/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2013-03-15 10:50:19
XXVI/211/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-03-15 10:49:07
XXVI/210/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-03-15 10:47:58
XXVI/209/2013 w sprawie uchwalenia \"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno\" 2013-03-15 10:46:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12