Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy inne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o powołaniu rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt 2024-01-25 13:31:35
Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego 2021-2027. 2023-06-16 14:21:47
Ogłoszenie naboru wniosków na dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2022/23 2022-07-13 15:19:28
Ratownicy wodni 2022-06-13 15:58:07
Ogłoszenie naboru wniosków na dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2021/22 2021-07-05 13:39:15
Ratownicy wodni 2021-06-15 13:44:27
Ratownicy wodni 2021-06-15 13:42:56
Ratownicy wodni 2020-07-22 13:21:09
Ratownicy wodni 2020-07-22 13:20:05
Ratownicy wodni 2019-07-18 11:27:49
Ratownicy wodni 2019-06-12 13:36:22
Nabór ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 2019-06-05 15:05:21
Ratownicy wodni 2017-04-28 08:50:56
Sprzedaż wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z Powiatem Polickim 2017-02-03 11:39:01
Ratownicy wodni 2016-06-14 15:25:36
Toalety miejskie 2015-01-05 12:36:20
Operator lodowiska 2014-12-29 16:04:22
Wybór realizatora programu zdrowotnego p.n. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-10-02 13:41:10
Ratownicy wodni 2014-05-09 09:32:04
Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-10-08 08:11:26
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2013-03-13 15:23:42
Obsługa punktu informacji turystycznej 2013-03-04 15:29:07
Obsługa punktu informacji turystycznej 2013-01-31 15:18:36
Ogłoszenie o naborze na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej powoływanej przez Burmistrza Nowego Warpna w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku 2012-10-01 15:43:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-10-01 15:36:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na obsługę punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2012-09-03 15:25:44
Obsługa punktu informacji turystycznej 2012-08-06 08:19:10
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (typ 6,11,16,18) 2012-05-10 14:22:26
Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (typ 6,11,16,18) 2012-04-16 13:28:09
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn.: \"Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2012 roku\" 2012-03-06 13:39:02
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Nowe Warpno 2012-02-22 07:49:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2012 r. 2012-02-09 16:04:36
ogłaszenie konkursu na opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-02-01 10:56:26
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.), audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 cytowanej ustawy 2012-01-02 12:48:58
Burmistrz Gminy Nowe Warpno zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-05 14:11:49
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych 2011-06-07 13:34:28
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych 2011-05-09 18:15:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011" 2011-02-17 08:49:26
Ogłaszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-01-28 08:12:56
informacja o wynikach konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-13 12:27:00
ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-11-23 14:21:54
Ogłoszenie o wynikach konkursu 2010-04-28 19:02:04
protokół z dotyczący wyboru ofert na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-04-26 12:45:59
ogłaszenie o konkursie otwartym o naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-03-31 13:27:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12