Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy inne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie naboru wniosków na dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2022/23 2022-07-13 15:19:28
Ratownicy wodni 2022-06-13 15:58:07
Ogłoszenie naboru wniosków na dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2021/22 2021-07-05 13:39:15
Ratownicy wodni 2021-06-15 13:44:27
Ratownicy wodni 2021-06-15 13:42:56
Ratownicy wodni 2020-07-22 13:21:09
Ratownicy wodni 2020-07-22 13:20:05
Ratownicy wodni 2019-07-18 11:27:49
Ratownicy wodni 2019-06-12 13:36:22
Nabór ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 2019-06-05 15:05:21
Ratownicy wodni 2017-04-28 08:50:56
Sprzedaż wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z Powiatem Polickim 2017-02-03 11:39:01
Ratownicy wodni 2016-06-14 15:25:36
Toalety miejskie 2015-01-05 12:36:20
Operator lodowiska 2014-12-29 16:04:22
Wybór realizatora programu zdrowotnego p.n. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-10-02 13:41:10
Ratownicy wodni 2014-05-09 09:32:04
Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-10-08 08:11:26
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2013-03-13 15:23:42
Obsługa punktu informacji turystycznej 2013-03-04 15:29:07
Obsługa punktu informacji turystycznej 2013-01-31 15:18:36
Ogłoszenie o naborze na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej powoływanej przez Burmistrza Nowego Warpna w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku 2012-10-01 15:43:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-10-01 15:36:22
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wyborze oferty na obsługę punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2012-09-03 15:25:44
Obsługa punktu informacji turystycznej 2012-08-06 08:19:10
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (typ 6,11,16,18) 2012-05-10 14:22:26
Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (typ 6,11,16,18) 2012-04-16 13:28:09
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn.: \"Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2012 roku\" 2012-03-06 13:39:02
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Nowe Warpno 2012-02-22 07:49:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2012 r. 2012-02-09 16:04:36
ogłaszenie konkursu na opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-02-01 10:56:26
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wyboru oferty na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.), audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 cytowanej ustawy 2012-01-02 12:48:58
Burmistrz Gminy Nowe Warpno zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-12-05 14:11:49
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych 2011-06-07 13:34:28
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych 2011-05-09 18:15:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011" 2011-02-17 08:49:26
Ogłaszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-01-28 08:12:56
informacja o wynikach konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-13 12:27:00
ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-11-23 14:21:54
Ogłoszenie o wynikach konkursu 2010-04-28 19:02:04
protokół z dotyczący wyboru ofert na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-04-26 12:45:59
ogłaszenie o konkursie otwartym o naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-03-31 13:27:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12