Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia, ogłoszenia oraz komunikaty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 11 z 2024 ws odstrzału sanitarnego 2024-05-21 11:29:02
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - BUA.6733.03.24.KW 2024-05-14 13:46:48
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2024-04-29 12:08:23
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.03.2024.KW z dnia 16.04.2024 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji 2024-04-16 13:43:02
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.02.2024.KW z dnia 16.04.2024 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji 2024-04-16 13:41:50
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.07.02.2024.KW z dnia 4.04.2024 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji 2024-04-04 11:27:40
Ogłoszenie - Gmina Nowe Warpno zatrudni 2 ratowników wodnych na kąpielisku w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 01.07.2024 do dnia 31.08.2024 r. 2024-03-29 09:22:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.04.08.ob.24.KW z dnia 18.03.2024 r. - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2024-03-18 18:44:57
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.03.07.ob.24.KW z dnia 18.03.2024 r. - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2024-03-18 18:44:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.02.06.ob.24.KW z dnia 12.03.2024 r. - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2024-03-12 19:55:08
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-07 12:51:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BUA.6733.02-01.ob.24 z dnia 13.02.2024 r. 2024-02-13 11:07:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BUA.6733.01-01.ob.24 z dnia 13.02.2024 r. 2024-02-13 11:06:28
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-02-05 11:41:32
Ogłoszenie o powołaniu rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt 2024-01-25 13:30:43
Rozporządzenie nr 3/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin 2024-01-16 09:57:45
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-09 13:23:19
Rozporządzenie nr 35/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin 2023-12-19 12:12:18
Rozporządzenie nr 34/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-12-19 10:02:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.01.2023.KW z dnia 19.12.2023 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji 2023-12-19 09:40:30
Rozporządzenie nr 33/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu polickiego oraz gminy Miasto Szczecin 2023-12-14 13:34:12
Informacja o dzierżawie działki nr 751_30 2023-12-07 12:40:55
Rozporządzenie nr 32/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-11-29 13:56:42
Rozporządzenie nr 31/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin 2023-11-22 12:43:03
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.07.02.ob.23.KW z dnia 20.11.2022 r. - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałachprzed wydaniem decyzji 2023-11-20 13:29:08
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna BUA.6733.01-03.ob.23.KW z dnia 24.10.2023 r. o wszczęciu postępowania 2023-10-24 13:06:45
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-10-23 08:27:47
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna BUA.6730.01-29.2023.KW z dnia 16.10.2023 r. 2023-10-17 12:37:35
Rozporządzenie nr 26/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz gminy Miasto Szczecin 2023-10-13 16:38:06
Rozporządzenie nr 25/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu polickiego, powiatu goleniowskiego oraz Miasto Szczecin. 2023-10-09 12:56:05
Rozporządzenie nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-09-22 13:48:20
Obwieszczenie BUA.6730.07.1.25.z.23.KW o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2023-09-22 13:43:30
Zakaz wsępu do lasu. 2023-09-16 10:47:51
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6730.08.2023.KW z dnia 28.08.2022 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji. 2023-08-28 12:42:26
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2023-08-06 20:04:24
Rozporządzenie nr 17/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego 2023-07-21 09:54:41
Ogłoszenie naboru wniosków na dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2023-2024 2023-07-11 13:14:43
OBWIESZCZENIE O PIERWSZE,J LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Słonecznej 11 w miejscowości Nowe Warpno, powiat policki, stanowiącej działki gruntu nr 81/19, 81/14, zabudowane innym budynkiem niemieszkalnym 2023-04-06 12:01:20
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 14:36:07
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.ZUZ.4.4210.217.2022.GM z dnia 2 lutego 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 2023-02-07 14:53:52
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-13 12:58:15
ROZPORZĄDZENIE NR 10/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-09-13 12:58:03
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-13 12:55:10
Informacja o wydanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 65/2022, znak: AP-1.7840.1.74-3.2022.GZ, o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: "Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 - 8+ 160", na terenie pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych na działce nr 397/2, obręb 0001 Brzózki, oraz na działce nr 10/2 i nr 398, obręb 0001 Brzózki i na działce nr 368, obręb 0003 Wamołęka, gmina Nowe Warpno, powiat policki w ramach projektu pn.: "Zabezpie 2022-07-18 15:36:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.02.2022.KW z dnia 07.07.2022 r. - zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie wydania warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, w działkach nr: 605 dr, 196/1, 196/2, 196/5, 197/4, 197/5 i 199/5, położonych w obrębie nr 2, w Nowym Warpnie 2022-07-08 15:40:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6733.07.03.pd.22.KW z dnia 10.06.2022 r. - zawiadamienie stron o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie wydania warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, w działkach nr: 605 dr, 196/1, 196/2, 196/5, 197/4, 197/5 i 199/5, położonych w obrębie nr 2, w Nowym Wa 2022-07-01 14:05:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28.03.2022 r. - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie wydania warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Warpno poprzez budowę drogi gminnej w ciągu ul. Różanej, na dz. nr 629 i 27015, położonych w Nowym Warpnie, w obr. nr 1. 2022-04-11 10:30:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-21 18:57:55
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-02-03 11:20:52
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zamiaru utworzenia rodzinnego domu pomocy 2022-02-02 10:51:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na odbudowie wału przeciwpowodziowego Miroszewo- Brzózki w km 6+500-8+ 160 w ramach projektu pn.: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego" na terenie gminy Nowe Warpno, w powiecie polickim, na terenie działek nr 10/2, 397/2, 398 obręb Brzózki oraz działka nr 368 obręb Warnołęka 2022-02-01 15:36:22
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na odbudowie wału przeciwpowodziowego Miroszewo- Brzózki w km 6+500-8+160 w ramach projektu pn.: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego? na terenie gminy Nowe Warpno, w powiecie polickim, na terenie działek nr 10/2, 397/2, 398 obręb Brzózki oraz działka nr 368 obręb Warnołęka 2022-01-12 08:29:39
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-12-29 10:59:52
Zawiadomienie Burmistrza Nowego Warpna nr BUA.6730.07.72.2021.KW z dnia 15.12.2021 r. o wydanej decyzji w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce ław, ścian fundamentowych oraz ścian i stropów piwnicy, pozostałych po przerwanej realizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, usytuowanych na dz. nr 535/2 i 536, położonych przy ul. Wiejskiej, w Nowym Warpnie, w obr. nr 1 2021-12-16 14:59:20
Rozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2021-12-06 11:35:38
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającego na odbudowie wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500-8+ 160 w ramach projektu pn.: ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego" na terenie gminy Nowe Warpno, w powiecie polickim, na terenie działek nr 10/2, 397/2, 398 obręb Brzózki oraz działka nr 368 obręb Warnołęka 2021-12-01 13:01:08
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu r. w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce ław, ścian fundamentowych oraz ścian i stropów piwnicy, pozostałych po przerwanej realizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, usytuowanych na dz. nr 535/2 i 536, położonych przy ul. Wiejskiej, w Nowym Warpnie, w obr. nr 1 2021-12-01 13:00:03
Informacja dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 10:46:43
Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-21 14:56:42
Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-16 12:00:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-12 13:00:02
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-01 14:45:30
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-24 15:42:38
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-05-24 15:41:49
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-08 14:04:18
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-12-31 11:50:23
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w działkach nr: 224, 109/4 dr, 168/1 dr, 168/4, 162/33, 162/23 i 162/25, położonych w Warnołęce, gm. Nowe Warpno, wraz z wykonaniem przepustu w ww. dz. nr 162/33 2020-12-23 11:14:06
Rozporządzenia nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej 83 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin 2020-11-17 11:55:01
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 października 2020 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-09 15:23:06
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2020-07-22 13:26:34
Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 31/2020 z 23.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.224-7.2019.WP o pozwoleniu na budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin (zadanie V) w ramach zamierzenia budowlanego pn.: "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" 2020-03-31 10:23:49
Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-03-16 12:04:50
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-03-16 11:37:49
Polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszenia przeprowadzania imprez oraz działalności instytucji 2020-03-12 10:29:59
Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 2020-03-11 14:08:55
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno - BUA.6733.01.2019.KW 2019-11-28 14:34:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ? nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce Nr 343, gm. Nowe Warpno - BUA.6733.03.01.o-z.19.KW 2019-11-06 15:03:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ? nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2019-10-16 14:01:26
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie trzeciej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu 2019-09-13 13:00:06
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie kolejnej neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu 2019-08-09 15:31:45
Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie w sprawie neutralizacji miny morskiej z okresu II wojny światowej w Świnoujściu 2019-07-12 09:11:52
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2019-07-05 10:01:52
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanym postanowieniu o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2019-05-28 13:09:36
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 114 w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap III (odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież)" 2019-05-22 11:42:46
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 114 w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież etap III (odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież)" 2019-04-19 10:16:51
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej z kruszywa łamanego, położonej na działkach ewidencyjnych nr: 224, 264, 225, 265, 226 i 266 w obrębie Brzózki 2019-02-20 21:26:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05.12.2018 r., nr 38/2018, znak: BUA.6730.38.2018.KW, o warunkach zabudowy w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji położonej w Wamołęce, polegającej na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (dz. nr 55 dr), wraz z przyłączem wody do dz. nr 38/3 2019-01-25 10:32:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-21 15:41:25
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie 2019-01-16 10:13:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2019-01-03 08:48:00
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji położonej w Warnołęce, polegającej na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (dz. nr 55 dr), wraz z przyłączem wody do dz. nr 38/3 2018-12-07 09:52:59
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. 2018-10-26 10:26:37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 2018-10-26 10:24:17
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2018-10-08 15:49:58
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce Nr 343, gm. Nowe Warpno 2018-09-14 10:18:48
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2018-08-22 09:25:36
Ogłoszenie Rady Miejskiej w Nowym Warpnie dot. konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2018-08-13 11:16:08
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 44811 i 448/21 2018-07-31 14:00:35
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 448/1 i 448/21 2018-07-11 14:33:24
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2018-07-09 12:02:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-1.7820.99-2.2015.MR z dnia 28.08.2015 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 przejście przez miejscowość Brzózki 2018-06-19 08:26:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i szafami kablowymi, zlokalizowanej w Gminie Nowe Warpno, w miejscowości Myślibórz Wielki, na dz. nr 68/6, 69/10, 79, 80, 94 dr, 95 dr 106, 448/1 i 448/21 2018-06-12 15:26:25
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno 2018-04-05 13:12:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno 2018-02-08 15:11:07
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego dla oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Uniemyśl i miejscowością Drogoradz, na dz. nr 390 dr, w obrębie 0001 Brzózki, w gminie Nowe Warpno 2017-11-22 15:17:21
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego obejmującej wykonanie strategicznego punktu poboru wody na cele przeciwpożarowe wraz z wykonaniem placu manewrowego, pomostu i utwardzonego zjazdu do wody, na dz. nr 385, 288, 289 i 310, w obrębie 0001 Brzózki, w gminie Nowe Warpno 2017-11-22 15:15:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)" - WOPN-ON.6320.12.2017.RCh 2017-10-19 14:15:42
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 156/1 (powstała w wyniku podziału działki m 156) o pow. 0,0089 ha, obręb Warnołęka 0003, która z mocy prawa przeszła na własność Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2017 z 15 marca 2017 r. o realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Wamołęka w ciągu drogi wojewódzkiej 114 2017-08-29 08:12:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2017-08-23 14:42:36
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2017-07-06 10:32:56
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno 2017-06-14 09:56:10
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 2017-03-21 09:04:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 268/3, obręb nr 1 2017-03-17 10:03:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 2017-01-31 15:09:38
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz złącza kablowego SN 24 kV, planowanych na działkach nr 109 i 223, położonych w Warnołęce, Gmina Nowe Warpno 2017-01-19 13:35:34
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna dot. wydania decyzji w sprawie wydania warunków lokalizacji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Brzózki, na działce nr 105 dr, w gminie Nowe Warpno, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV 2017-01-10 15:10:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m" 2016-12-29 15:02:39
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działce nr 105 dr, w miejscowości Brzózki, w Gminie Nowe Warpno 2016-12-09 11:10:16
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2016-07-14 15:08:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież 2016-01-28 14:40:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież 2015-12-31 09:35:31
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 przejście przez miejscowość Brzózki" 2015-10-30 14:48:50
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydania postanowienia prostującego błąd pisarski w decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lipca 2014 r., znak: DOll-llło/ BOll-2ło/mm-772-188-1365/11 /14 2015-10-16 14:33:00
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2015-08-12 15:23:24
Obwieszczenie Dyrektora Biura SSOM z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ" 2015-05-20 12:26:07
Obwieszczenie Starosty Powiatowego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych na działce leśnej nr ewid. 414, obręb Nowe Warpno 2 i działce leśnej nr ewid. 5 obręb Nowe Warpno 3 2014-10-02 13:27:06
Obwieszczenie Starosty Powiatowego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi dojazdowej na działkach leśnych nr ewid. 87/5, 57/4 i 56/4, obręb Brzózki 2014-10-02 10:18:32
Obwieszczenie Starosty Powiatowego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych na działce leśniej 2014-08-21 14:15:15
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 samochodem dla osób niepełnosprawnych 2014-08-19 10:06:39
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2011 z dnia 16 września 2011, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police 2014-07-29 09:09:50
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na odbudowie wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500 - 8+ 160, w Brzózkach, na dz. nr: 10/2, 58, 250, 397/2 i 398, gm. Nowe Warpno 2014-07-24 11:57:27
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicznego oświetlenia pieszego ciągu komunikacyjnego, usytuowanego wzdłuż północnej linii brzegowej Półwyspu Nowowarpieńskiego, na dz. nr: 953/1, 953/2, 1020/6, 1026, 1016, 1019, w Nowym Warpnie, w Obr. Nr. 1 2014-07-21 16:03:24
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, wraz z budową elektronenergetycznego węzła kablowego 15 kV, planowanych na działkach nr 344, 347/11, 347/22, 347/23, 347/24 w Brzózkach i dz. nr 109 w Warnołęce, wszystkie w gm. Nowe Warpno 2014-07-15 13:53:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, wraz z budową elektroenergetycznego słupa w linii napowietrznej 15 kV, planowanych na działce 344 w Brzózkach, gm. Nowe Warpno 2014-06-11 11:02:43
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. Nt 258/1, 258/11, i 109 dr w Warnołęce, w gm. Nowe Warpno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowych, w celu dostarczenia energii elektrycznej dla planowanych budynków mieszkalnych 2014-05-14 13:19:01
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, wraz z budową elektroenergetycznego węzła kablowego 15 kV, planowanych na działkach nr 344, 347/11, 347/22, 347/23, 347/24 w Brzózkach i dz. nr 109 w Warnołęce 2014-04-29 13:39:40
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu obiektów oświatowych 2014-04-29 13:38:11
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, planowanej w Nowym Warpnie, na działkach nr 636, 979, 980 w obr. nr 1 i na działkach nr 18, 325, 638, 640, 671, 680, 681, 682, 898, 901 w obr. nr 3 wraz z budową elektroenergetycznego słupa w linii napowietrznej 15 kV 2014-03-27 15:53:36
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicznego oświetlenia pieszego ciągu komunikacyjnego, usytuowanego wzdłuż północnej linii brzegowej Półwyspu Nowowarpieńsldego, na dz. nr: 953/1, 953/2, 1020/6, 1026, 1016, 1019, w Nowym Warpnie obr. nr 1 2014-03-27 15:51:50
Kwalifikacja wojskowa w 2014 r. 2014-03-12 15:46:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z uzbrojeniem, stacją hydroforową i zbiornikiem wody oraz siecią kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych i siecią wodociągową, zlokalizowanej na dz. Nr 108/2, położonej w miejscowości Brzózki 2014-03-12 12:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. Nt 258/1, 258/11, i 109 dr w Warnołęce, w gm. Nowe Warpno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowych 2014-03-04 10:41:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicznego oświetlenia pieszego ciągu komunikacyjnego, usytuowanego wzdłuż północnej linii brzegowej Półwyspu Nowowarpieńsldego, na dz. nr: 953/1, 953/2, 1020/6, 1026, 1016, 1019, w Nowym Warpnie obr. nr 1. 2014-02-24 15:50:52
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z uzbrojeniem, stacją hydroforową i zbiornikiem wody oraz siecią kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych i siecią wodociągową, zlokalizowanej na dz. Nr 108/2, położonej w miejscowości Brzózki 2014-02-05 16:31:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku 2014-01-21 11:36:26
obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 3/2013, znak: AB.7130.1.W.2013.MC zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p.n.: \"Budowa drogi gminnej dojazdowej na działkach leśnych od drogi wojewódzkiej nr 114 do działki nr ewid. 250, obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno\" 2014-01-14 11:34:38
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej na działkach leśnych od drogi wojewódzkiej nr 114 do działki nr ewid. 250 obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno obejmującej działki nr ewid. 57/2, 88/3, 88/4, 87/1 i 217/1 w Brzózkach, gm. Nowe Warpno 2013-12-04 12:40:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w celu dostarczenia energii elektrycznej dla planowanego osiedla budynków jednorodzinnych 2013-11-05 09:32:45
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pt.: Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej 2013-09-13 09:38:58
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji 2013-08-06 13:57:13
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Nowym Warpnie, przy ul. Wojska Polskiego, na dz. nr 334 dr, z obrębu nr 2 2013-08-02 11:15:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Dobrej, przy ulicy Szczecińskiej, na dz. nr 273 dr, 369 dr, 318/79 i 318/80 dr z obrębu nr 0003 Dobra 2013-08-02 11:10:56
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Bezrzeczu, przy ul. Tymiankowej, na dz. nr 656/148, 656/10 i 628 dr 2013-08-02 11:05:27
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Wołczkowie, przy ul. Babiego Lata, na dz. nr 414/7 dr, 415 dr, 416/1 i 488 dr 2013-08-02 10:58:47
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Dobrej, przy ulicy Szczecińskiej, na dz. nr 210/1 dr i 393/4 z obrębu nr 0003 Dobra 2013-08-02 10:56:31
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wolin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, położonej w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/7 2013-07-09 15:27:38
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasileniu w energię elektryczną przepompowni ścieków oczyszczonych, poprzez budowę stacji transformatorowej i ułożenie linii kablowej 15 kV oraz sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach nr 109, 354 położonych w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2013-07-01 10:01:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Dobrej, przy ulicy Szczecińskiej, na dz. nr 273 dr, 369 dr, 318/79 i 318/80 dr z obrębu nr 0003 Dobra 2013-06-11 15:46:49
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Bezrzeczu, przy ul. Tymiankowej, na dz. nr 656/148, 656/10 i 628 dr 2013-06-11 15:42:17
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Wołczkowie, przy ul. Babiego Lata, na dz. nr 414/7 dr, 415 dr, 416/1 i 488 dr 2013-06-11 15:39:23
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dobra Szczecińska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Dobrej, przy ul. Szczecińskiej, na dz. nr 210/1 dr i 393/4 z obrębu nr 0003 Dobra 2013-06-11 15:35:51
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wolin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego położonej w Wolinie przy ul. Zamkowej 23 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/7 2013-06-11 15:31:39
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 354 i 352/4 położonych w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2013-06-11 15:27:26
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborze ofert na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej w pawilonach na promenadzie (przy ul. Kościuszki) 2013-06-11 14:44:50
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasileniu w energię elektryczną przepompowni ścieków oczyszczonych, poprzez budowę kontenerowej stacji transformatorowej i ułożenie linii kablowej 15 kV oraz sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach 109, 345 i 352/4, położonych w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2013-06-03 11:02:50
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasileniu w energię elektryczną przepompowni ścieków oczyszczonych, poprzez budowę kontenerowej stacji transformatorowej i ułożenie linii kablowej 15 kV oraz sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach 109, 345 i 352/4, położonych w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2013-05-07 12:22:28
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Brzózkach, na dz.143dr i 329 2013-04-22 16:00:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej w Brzózkach, na dz.143dr i 329 2013-03-11 15:07:04
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej zasilanej przez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną, położonej w Nowym Warpnie 2013-02-20 15:00:46
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wznowieniu postępowania w sprawie wydania warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej zasilanej przez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną, położonej w Nowym Warpnie 2012-12-17 15:18:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w Brzózkach ... 2012-12-13 10:02:22
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejazdu wraz z przepustem nad rowem zlokalizowanym wzdłuż granic działek nr: 349/16 i 349/41, położonych w miejscowości Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-11-05 14:31:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w Brzózkach ... 2012-10-31 14:08:48
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych, wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa wodociągu wraz ze stacją hydroforową w miejscowości Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2012-10-15 15:41:53
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych, wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa wodociągu wraz ze stacją hydroforową w miejscowości Brzózki, gmina Nowe Warpno 2012-10-15 15:40:57
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejazdu wraz z przepustem nad rowem zlokalizowanym wzdłuż granic działek nr: 349/16 i 349/41, położonych w miejscowości Brzózki, gm. Nowe Warpno 2012-10-11 12:50:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej ułożenie linii kablowej i ustawieniu złączy kablowych dla zasilenia przepompowni ścieków na dz. 611 położonej w Nowym Warpnie ob.2 2012-10-04 14:33:03
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych, wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa wodociągu wraz ze stacją hydroforową w miejscowości Warnołęka, gmina Nowe Warpno 2012-10-02 14:09:52
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych, wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa wodociągu wraz ze stacją hydroforową w miejscowości Brzózki, gmina Nowe Warpno 2012-10-02 14:08:35
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej ułożenie linii kablowej i ustawieniu złączy kablowych dla zasilenia przepompowni ścieków na dz. 611w Nowym Warpnie ob. 2. 2012-08-22 11:05:16
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o przerwie w dostawie wody - (artykuł stracił ważność) 2012-05-29 09:00:20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków dla ok. 250 osób o przepustowości ok. Q śrd.=40 m3/dobę, zlokalizowanej w miejscowości Warnołęka 2012-05-24 11:44:13
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków dla ok. 400 osób o przepustowości ok. Q śrd.=60 m3/dobę, zlokalizowanej w miejscowości Brzózki 2012-05-24 11:41:50
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przebudowie drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno-Dobieszczyn o długości ok. 12,0 km - I etap 2012-04-16 15:30:54
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej na dz. nr 531, 751/33 dr, 971 dr (ul. Kościuszki), 980 dr i 991, w Nowym Warpnie, w obrębie nr 1, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN ? 15 kV, stacji transformatorowej i słupa linii napowietrznej SN-15 kV 2012-04-11 15:10:39
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej na dz. nr 531, 751/33 dr, 971 dr (ul. Kościuszki), 980 dr i 991, w Nowym Warpnie, w obrębie nr 1, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN ? 15 kV, stacji transformatorowej i słupa linii napowietrznej SN-15 kV 2012-04-04 14:21:12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Gunickiej, działka nr 68, w miejscowości Tanowo, gmina Police, obręb Tanowo 2012-03-23 09:00:24
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: \"Przebudowa połączenia drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno-Dobieszczyn o długości ok. 12,0 km\" - etap I 2012-03-19 15:35:14
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Police w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. 68 dr, w miejscowości Tanowo, w obrębie nr 9, w Gminie Police 2012-03-15 09:16:07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z wykonaniem niezbędnej, towarzyszącej infrastruktury technicznej; inwestycja obejmuje dz. Nr 98/2, 751/30, 751/31 oraz część działek nr 1003 i 783/75 dr ? wszystkie położone w Nowym Warpnie, w obrębie nr 1 2012-02-15 13:26:48
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. ?polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej budowę linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach oznaczonych na mapie numerami ewidencyjnymi nr ewid. 94, 95, 448/21, 106 i 69/7 celem zasilenia działek nr 448/4-448/14 oraz 448/17-448/21 w Myśliborzu Wielkim, obręb Myślibórz Wielki, gm. Nowe Warpno? 2012-02-15 13:17:02
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, stacji trans formatowej i linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia elektroenergetycznego budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie, na dz. Nr 535/1, 535/2, 536 i 537 z obrębu 1; trasa kabla przebiegać będzie wzdłuż ulic Dworcowej (dz. nr 760/19, 1022/1, 1022/2), Kościus 2011-12-21 13:49:00
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wieży ratusza w Nowym Warpnie w celu zmiany sposobu jej użytkowania jako punktu informacji turystycznej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, położonej w Nowym Warpnie, przy pl. Zwycięstwa 1, na dz. 961, obręb nr 1 2011-11-17 13:29:41
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż drogi gminnej ( dz Nr 174 dr ), poprzez dz. Nr 171/1, z przyłączami do 171/3, 171/4, 171/5, 171/6 i 172/7 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-11-09 11:14:32
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 134 z przyłączami do działek 327/2,327/3, 327/4, 327/6 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-11-09 11:11:25
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja będzie wykorzystywana dla potrzeb własnych Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem dla zasilania w energie elektryczną gminnych obiek 2011-10-18 15:07:48
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja będzie wykorzystywana dla potrzeb własnych Gminy Nowe Warpno, z przeznaczeniem dla zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów 2011-10-18 15:00:52
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż drogi gminnej ( dz Nr 174 dr ), poprzez dz. Nr 171/1, z przyłączami do 171/3, 171/4, 171/5, 171/6 i 172/7 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-10-17 15:44:28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej nr 134 z przyłączami do działek 327/2,327/3, 327/4, 327/6 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-10-17 15:42:26
Obwieszczenie nr I.1.7820.50-8.11.JO Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011 r. o wydaniu decyzji nr 18/2011 znak I-1.7820.50-7.11.JO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież– Police 2011-10-03 11:31:44
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wpłynięciu wniosku o zmianę złożonego w dniu 02.08.2011r. wniosku z wprowadzoną zmianą z dnia 09 września 2011 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z elektrownią słoneczną, zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2011-09-22 14:41:45
Postanowienie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 02.08.2011r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z elektrownią słoneczną, zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2011-09-22 14:38:40
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2011-09-13 13:45:15
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z elektrownią słoneczną, zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2011-08-24 08:38:10
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania 2011-08-24 08:33:11
Obwieszczenie nr I.1.7820.50-2.11.JO Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie postępowania o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież– Police 2011-08-23 11:28:27
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania 2011-08-05 10:16:33
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno dotyczące powołania komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych 2011-08-05 10:13:04
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 24 metrowego masztu do montażu anteny stacji bazowej (SB) naziemnej sieci bezprzewodowej systemu zapewniającego dostęp do Internetu; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 101/29 w Nowym Warpnie - obręb nr 2 (Podgrodzie), gm. Nowe Warpno 2011-06-17 12:17:30
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 24 metrowego masztu do montażu anteny stacji bazowej (SB) naziemnej sieci bezprzewodowej systemu zapewniającego dostęp do Internetu; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 358 w Warnołęce, gm. Nowe Warpno 2011-06-17 12:15:15
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie trasy rowerowej długości ok. 3.412 mb. biegnącą trasą starego nasypu kolejowego od ulicy Polnej w Nowym Warpnie do rozwidlenia dróg na Dobieszczyn Szczecin łączącą się z drogą wojewódzką nr 114 w gminie Nowe Warpno 2011-06-06 10:01:53
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie zmiany treści obieszczenia dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trasy rowerowej długości ok. 3.412 mb. biegnącą trasą starego nasypu kolejowego od ulicy Polnej w Nowym Warpnie do rozwidlenia dróg na Dobieszczyn Szczecin łączącą się z drogą wojewódzką nr 114 w gminie Nowe Warpno 2011-06-06 10:00:09
obwieszczenie Burmistrza Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 24 metrowego masztu do montażu anteny stacji bazowej (SB) naziemnej sieci bezprzewodowej systemu zapewniającego dostęp do Internetu; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 101/29 w Nowym Warpnie ? obręb nr 2 (Podgrodzie), gm. Nowe Warno 2011-05-20 11:16:35
obwieszczenie Burmistrza Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 24 metrowego masztu do montażu anteny stacji bazowej (SB) naziemnej sieci bezprzewodowej systemu zapewniającego dostęp do Internetu; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 358 w Warnołęce, gm. Nowe Warno 2011-05-20 11:14:50
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie inwestycji położonej w miejscowości Brzózki, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budowie na dz. nr 212 oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. Qśrd. = 60 m3/ dobę, przeznaczonej dla ok. 400 osób 2011-05-20 11:12:22
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie inwestycji położonej w miejscowości Warnołęka, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budowie na dz. nr 182 oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. Qśrd. = 40 m3/ dobę, przeznaczonej dla ok. 250 osób 2011-05-20 11:10:05
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego budowy sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż działki gminnej nr 134 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-05-20 11:06:55
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego budowy sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż działki gminnej nr 174 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-05-20 11:03:53
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego budowy sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż działki o charakterze komunikacyjnym nr 326/3 z przyłączami do dz. 326/2, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 326/9, 326/10, 326/11, 326/12, 326/13, 326/14, 326/15, 326/16, 326/17, 326/18, 326/19, 326/20, 326/21 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-05-20 10:59:17
obwieszczenie Burmistrza Gminy w sprawie budowy trasy rowerowej długości ok. 3.991 mb, łączącej granicę państwa z drogą wojewódzką nr 114: od mostku na rzece Myśliborce (Myśliborska Struga), obręb Warnołęka (na wysokości miejscowości Rieth, w Niemczech) do drogi wojewódzkiej nr 114 w Nowym Warpnie (w pobliżu rozwidlenia z drogą powiatową nr 0600Z) 2011-05-20 10:52:01
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie trasy rowerowej długości ok. 3.412 mb. biegnącą trasą starego nasypu kolejowego od ulicy Polnej w Nowym Warpnie do rozwidlenia dróg na Dobieszczyn Szczecin łączącą się z drogą wojewódzką nr 114 w gminie Nowe Warpno 2011-05-20 10:25:24
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Alei Żeglarzy w ulicy Źródlanej w Nowym Warpnie 2011-04-01 10:58:40
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trasy rowerowej długości ok. 3.991 mb. łączącej granice państwa na wysokości mostka w Rieth z drogą wojewódzką nr 114 w Nowym Warpnie 2011-04-01 10:56:29
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trasy rowerowej długości 3.412 mb biegnącą trasą starego nasypu kolejowego od ulicy Polnej w Nowym Warpnie do rozwidlenia dróg na Dobieszczyn Szczecin, łączącą się z drogą wojewódzką nr 114 w gminie Nowe Warpno 2011-04-01 10:54:41
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków dla ok. 250 osób o przepustowości ok. Q śrd.=40 m3/dobę, zlokalizowanej w miejscowości Warnołęka 2011-04-01 10:52:40
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków dla ok. 400 osób o przepustowości ok. Q śrd.=60 m3/dobę, zlokalizowanej w miejscowości Brzózki 2011-04-01 10:50:50
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż działki gminnej nr 326/3 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-04-01 10:49:00
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż działki gminnej nr 134 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-04-01 10:46:59
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż działki gminnej nr 326/1 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno 2011-04-01 10:44:43
Ogłoszenie - Poszukiwany wykonawca podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2011-02-23 15:19:20
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-02-16 11:16:54
Ogłaszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-01-27 14:07:11
obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia budowlanego pn. "rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia domków jednorodzinnych w Myśliborzu Wielkim, gm. Nowe Warpno" 2011-01-19 08:01:21
obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu, na wniosek strony, decyzji z dnia 16 grudnia 2010 r. znak: AB.MC. 7331-2W/10 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr 0600Z Karszno-Dobieszczyn o dł. ok. 12,0 km" 2011-01-07 08:19:38
obwieszczenie Starosty Polickiego o wydaniu decyzji z dnia 8 grudnia 2010 r. znak: AB.MC. 73731-3W o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi publicznej Nowe Warpno-Miroszewo" na działkach leśnych 4/1, 3, 622, 979 w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2, gm. Nowe Warpno 2011-01-07 08:18:14
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych 2010-12-30 09:21:49
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0600Z Karszno-Dobieszczyn o dł. ok. 12,0 km" 2010-12-02 14:33:00
Obwieszczenie Starosty Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn. "Budowy drogi publicznej Nowe Warpno - Miroszewo na działkach leśnych 4/1 i 3 położonych w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2, gm. Nowe Warpno" 2010-10-15 09:22:47
obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 33 w miejscowości Myślibórz Mały w gminie Nowe Warpno" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 2010-07-28 14:18:35
obwieszczenie Starosty Powiatu Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-03-15 10:07:21
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Warpno 2007-11-19 15:01:22
Wybory na posłów do Parlamentu Europejskiego 2004-06-17 13:37:17
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2004-06-17 13:35:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Teresa Szybka

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 17:12

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 17:12