Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

095 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 030/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno

ZARZĄDZENIE NR 095/2022

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia NR 030/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno

 

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz. 559) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 030/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno, dokonuje się zmiany § 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Znosi się wszelkie nakazy i obostrzenia w funkcjonowaniu placówki - świetlicy wiejskiej w Warnołęce”.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz sołtysom.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk

Data wytworzenia:
27 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Informatyk

Data publikacji:
02 gru 2022, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Informatyk

Data aktualizacji:
02 gru 2022, godz. 14:43