Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zarządzenia 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
112 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2025 2023-03-29 11:31:05
111 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2023-03-29 11:28:48
110 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2023-03-29 11:24:26
109 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2023-03-29 11:15:49
108 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2023-03-29 11:13:50
107 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, zwanego dalej „dodatkiem elektrycznym” a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2023-03-29 11:01:43
106 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2023-03-29 10:58:38
105 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-29 10:54:54
104 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2023-03-29 10:53:06
103 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2023-03-24 15:34:57
102 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2023-03-24 14:59:22
101 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2023-03-24 14:57:02
100 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko  młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-03-24 14:54:01
099 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego / pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego w roku 2022 2023-03-24 14:50:51
098 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-24 14:47:27
097 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2023-03-24 14:45:24
096 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2023-03-06 14:43:37
095 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 030/2022 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno 2022-12-02 14:43:32
094 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 14:41:35
093 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2022-12-02 14:40:08
092 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-12-02 14:38:09
091 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2022-12-02 14:35:47
090 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2022-12-02 14:25:37
089 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 14:24:02
088 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-12-02 14:20:31
087 w sprawie wytycznych dotyczących wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych, ustalenia wysokości stawki czynszu najmu garażu, czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, będących własnością Gminy Nowe Warpno 2022-12-02 14:18:10
086 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2022-12-02 14:10:03
085 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2022-12-02 14:07:48
084 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2022-12-02 14:04:09
083 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2025 2022-12-02 13:59:41
082 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-12-02 13:55:37
081 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 035/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2022-12-02 14:22:24
080 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 078/2021 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno 2022-12-02 13:17:43
079 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 13:10:30
078 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem do gospodarstw domowych” a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-12-02 12:57:35
077 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-12-02 12:54:56
076 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 12:51:50
075 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2022-12-02 12:50:30
074 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-12-02 12:35:04
073 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-12-02 12:30:39
072 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 lat 2022-12-02 12:21:57
071 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 12:17:41
070 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 12:16:00
069 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 12:13:34
068 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-12-02 12:01:49
067 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-12-02 11:50:32
066 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 3 lat 2022-12-02 11:36:37
065 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-12-02 11:24:53
064 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 11:19:50
063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 11:18:11
062 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 11:16:40
061 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-12-02 11:13:09
060 w sprawie zmiany budżetu i  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-12-02 11:10:15
059 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-12-02 11:02:32
058 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-12-02 10:59:26
057 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-07-19 15:28:02
056 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2022-07-19 15:25:32
055 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 15:21:15
054 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2022-07-19 15:11:54
053 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2022-07-19 15:08:54
052 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-07-19 15:05:29
051 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2022-07-19 15:03:57
050 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2022-07-19 14:58:51
049 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy Placu Zwycięstwa 12 2022-07-19 14:57:41
048 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2022-07-19 14:55:28
047 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2022-07-19 14:47:22
046 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 14:44:18
045 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-07-19 14:35:30
044 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-07-19 14:32:24
043 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 6 miesięcy 2022-07-19 14:29:25
042 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-07-19 14:27:04
041 w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2022-07-19 14:24:13
040 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2022-07-19 14:22:37
039 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 14:16:43
038 w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030" 2022-07-19 14:01:17
037 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2022-07-19 13:57:01
036 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-07-19 13:52:49
035 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 13:48:15
034 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-07-19 13:40:31
032 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów placów zabaw na terenie Gminy Nowe Warpno 2022-07-19 13:34:25
031 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Nowego Warpna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-07-19 13:31:07
030 w sprawie wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-07-19 13:27:08
029 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2025 2022-07-19 13:25:18
028 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 13:22:17
027 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-07-19 13:11:15
026 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-07-19 13:08:16
025 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-07-19 13:05:15
024 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 13:02:56
023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2022-2030 2022-07-19 12:46:05
022 w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia oceny spełnienia wymogów dla zorganizowania Rodzinnego Domu Pomocy 2022-07-19 12:35:54
021 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki nr 194/11 oraz udziału 1/9 części w działce nr 194/10, obręb ewidencyjny 321103_4.0002, nr 2 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno 2022-07-19 12:31:13
020 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-07-19 12:26:01
019  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-07-19 12:24:49
018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-07-19 12:12:22
017 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-02-18 15:12:34
016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 3 lat 2022-02-18 15:09:06
015 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2022-02-18 15:06:49
014 sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie za zastępstwo Dyrektora Zespołu na czas jego nieobecności 2022-02-18 15:01:55
013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie na zastępstwo Dyrektora Zespołu na okres jego nieobecności 2022-02-18 15:00:10
012 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-18 14:58:25
011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2022-02-18 14:56:17
010 w sprawie zamiaru utworzenia Rodzinnego Domu Pomocy na terenie Gminy Nowe Warpno 2022-02-18 14:52:11
009/2022 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2022 2022-02-18 14:49:38
008 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 2022-02-18 14:41:15
007 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-02-18 14:25:32
006 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2022-02-18 14:23:20
005 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznego przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2022-02-18 14:20:48
004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-02-18 14:18:09
003 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki nr 194/11, obręb ewidencyjny 321103_4.0002, nr 2 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno 2022-02-18 14:16:08
002 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2022-02-18 14:13:56
001 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie za święto przypadające w sobotę 2022-02-18 14:11:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystian Lamparski

Data wytworzenia:
18 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Krystian Lamparski

Data publikacji:
18 lut 2022, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-