Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Grażyna Jaguszewska za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Grażyna Jaguszewska za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Grażyna Jaguszewska za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Zmiana w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok - w § 1 pkt 2 lit. a zmiana stawki na 0,90 zł od 1 m2 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Grażyna Jaguszewska za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Iwona Moskal za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Grażyna Jaguszewska za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowe Warpno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 0

Imię i nazwisko Głos
Bożena Szostak za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Mariusz Wnuk za
Helena Kowalska za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Andrzej Bielicki za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Helena Kowalska Data wytworzenia: 26-10-2022