Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zarządzenia 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
053/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2024– 2027 2024-07-09 12:32:26
052/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-07-09 12:29:45
051/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 czerwiec 2024 r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2024-07-09 12:27:11
050/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności placówki wsparcia dziennego w Nowym Warpnie. 2024-07-09 12:26:09
049/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie. 2024-07-09 12:25:09
048/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2024-07-09 12:23:55
047/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie wskazania Delegata z Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2024-07-09 12:22:58
046/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2024-07-09 12:21:56
045/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy Placu Zwycięstwa 12. 2024-07-09 12:20:39
044/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej nr 5. 2024-07-09 12:18:10
043/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań w celu wyboru Przewodniczących i członków Zarządu Osiedli Podgrodzie i Nowe Warpno 2024-07-09 12:17:00
042/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2024-07-09 12:15:53
041/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-07-09 12:13:49
40/2024 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-06-11 12:01:24
39/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 maja 2024 w sprawie przeprowadzania wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2024-06-11 12:00:09
038/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Planu gospodarowania odpadami ze statków w porcie morskim w Nowym Warpnie” 2024-05-28 10:42:54
037/2024 Burmistrza Nowe Warpno z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Nowe Warpno w stanach gotowości obronnej państwa 2024-05-21 13:05:47
036/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury mariny w Nowym Warpnie przy Alei Żeglarzy. 2024-05-21 13:04:30
035/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat. 2024-05-21 13:03:32
034/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2024-05-14 13:01:16
033/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-05-14 13:00:02
032/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat. 2024-05-14 12:57:53
031/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2024-04-23 13:38:18
030/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem. 2024-04-23 13:37:25
029/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2024-04-23 13:36:44
028/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-04-16 12:22:11
027/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2024– 2027 2024-04-16 12:19:29
026/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-04-16 12:16:37
025/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat 2024-04-16 12:14:01
024/2024 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2024-04-16 12:11:19
023/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat. 2024-03-26 12:10:23
022/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01marca 2024 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym. 2024-03-26 12:09:36
021/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2024-03-26 12:08:52
020/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie. 2024-03-19 12:07:21
019/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 07 kwietnia 2024 roku. 2024-03-19 12:06:27
018/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego. 2024-03-19 12:04:53
017/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-03-12 12:52:55
016/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia NR 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno. 2024-03-12 12:51:50
015/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie Sali miejskiej w Nowym Warpnie 2024-03-12 12:51:07
014/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowe Warpno 2024-02-27 12:30:38
013/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2024-02-27 12:28:36
012/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2024-02-20 12:18:13
011/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie w roku szkolnym 2023/2024. 2024-02-20 12:17:29
010/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2024 2024-02-20 12:16:32
009/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2024-01-24 16:49:29
008/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2024-01-24 16:47:46
007/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie jednorazowego odbioru osadów ściekowych pojazdem do 11 m3 . 2024-01-24 16:46:47
06/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze na Inspektora ds. inwestycji w urzędzie Gminy w Nowym Warpnie. 2024-01-18 16:43:59
05/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno. 2024-01-16 12:11:44
04/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w budynku przy XXXXXXXXXXXX. 2024-01-16 12:10:40
03/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wioletty Różek – pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących o właściwości gminy. 2024-01-16 12:09:55
02/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie: przyjęcia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2024 2024-01-16 12:08:29
01/2024 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2024. 2024-01-16 12:07:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
16 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Arkadiusz Tomaszczyk

Data publikacji:
16 sty 2024, godz. 11:55

Osoba aktualizująca informacje

Arkadiusz Tomaszczyk

Data aktualizacji:
16 sty 2024, godz. 11:55