Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat - Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 27.01.2020 r. Krystian Lamparski 2020-01-27 15:20:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach do Zarządów Osiedli w Nowym Warpnie w dniach 01.02.2020 r. oraz 08.02.2020 r. Krystian Lamparski 2020-01-24 14:43:00 dodanie dokumentu
2/2020 - w sprawie zwołania ogólnych zebrań w celu wyboru Przewodniczących i członków Zarządu Osiedli Podgrodzie i Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-24 14:24:01 dodanie dokumentu
105 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2020-01-24 13:22:47 dodanie dokumentu
104 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2020-01-24 13:19:43 dodanie dokumentu
103 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-24 13:15:02 dodanie dokumentu
102 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy Krystian Lamparski 2020-01-24 13:11:51 dodanie dokumentu
101 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2020-01-24 12:34:56 dodanie dokumentu
100 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 Krystian Lamparski 2020-01-24 11:58:21 dodanie dokumentu
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2020-01-21 14:52:00 edycja dokumentu
Bielicki Andrzej - radny Rady Miejskiej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2020-01-21 14:43:55 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów (zakładka menu) Krystian Lamparski 2020-01-14 09:06:21 edycja pozycji menu
1/2020 - w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-09 11:57:57 edycja dokumentu
1/2020 - w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-09 11:57:11 edycja dokumentu
1/2020 - w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-09 11:41:21 edycja dokumentu
1/2020 - w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2020-01-09 11:41:07 dodanie dokumentu
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Krystian Lamparski 2019-12-31 10:16:22 dodanie dokumentu
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Krystian Lamparski 2019-12-31 10:14:42 usunięcie dokumentu
Petycja Radnego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-12-24 10:30:27 edycja dokumentu
NW.ZP-03.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-12-16 13:20:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr CDXXVI.773.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 Krystian Lamparski 2019-12-13 14:28:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr CDXXVI.772.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 201 9 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowe i Gminy Nowe Warpno na 2020 r. Krystian Lamparski 2019-12-13 14:27:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr CDXXVI.771.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2020 rok Krystian Lamparski 2019-12-13 14:25:30 edycja dokumentu
Uchwała nr CDXXVI.771.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2020 rok Krystian Lamparski 2019-12-13 14:25:05 dodanie dokumentu
Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania w okręgu nr 14 do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-12-08 13:31:03 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów Krystian Lamparski 2019-12-08 13:29:41 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Krystian Lamparski 2019-12-06 11:41:27 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Krystian Lamparski 2019-12-06 11:40:56 dodanie dokumentu
NW.ZP-02.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-12-06 11:39:48 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2019/2020 Krystian Lamparski 2019-12-03 14:14:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno - BUA.6733.01.2019.KW Krystian Lamparski 2019-11-28 14:35:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno - BUA.6733.01.2019.KW Krystian Lamparski 2019-11-28 14:34:44 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ BIELICKI w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 8 grudnia 2019 r. do usunięcia wady zgłoszenia Krystian Lamparski 2019-11-18 15:54:14 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:33:40 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:32:39 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:32:11 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:19:25 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:17:38 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:16:16 edycja dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2019 Krystian Lamparski 2019-11-15 11:16:02 dodanie dokumentu