Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno w latach 2007-2009


Nowe Warpno, dnia 6 listopada 2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60.000 EURO

BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWE WARPNO W LATACH 2007-2009

 

1. Gmina Nowe Warpno z siedzibą w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1 NIP 851-27-72-951 REGON - 811685438, ogłasza przetarg nieograniczony na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWE WARPNO

 

2. Miejsce realizacji: Urząd Gminy Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 44

adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ www.bip.nowewarpno.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Opis

66100000-1

66120000-7

66130000-0

66200000-2

Usługi pośrednictwa finansowego, wyjątkiem inwestycji

bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Usługi depozytowe

Usługi udzielania kredytu

Inwestycyjne usługi bankowe

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi [art. 2 pkt 10) ustawy] obejmujące:

 1. obsługę bankową i kasową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno:

  • podstawowy - budżetu gminy;

  • Pomocnicze:

  • Urzędu Gminy;

  • Zespołu Szkół

  • Przedszkola Miejskiego

  • Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Instytucji Kultury;

  • Zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej);

  • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  • Depozytowe dla budżetu gminy

  • Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych przy Urzędzie Gminy i Zespole Szkół;

b) utworzenie punktu kasowego na terenie gminy Nowe Warpno do obsługi kasowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno;

c) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwała budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym;

d) lokowanie wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych;

e) świadczenie usług typu home-banking na dwóch stanowiskach

 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Terminy realizacji zamówienia: 01stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki opisane w art. 22 ustawy,

- spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

(nazwa kryteriów waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium

waga

Koszt otwarcia, prowadzenia rachunku oraz abonament za system home banking (poz.1do 3 załącznika Nr 2 SIWZ)

20 %

Wysokość prowizji i opłat związanych z obsługa bankową poz. 4 do 6 załącznika Nr2 SIWZ)

35 %

Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych jednodniowych i weekendowych (poz.7b 1), 2) załącznika Nr 2 SIWZ)

 

5 %

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (poz. 7a zał. Nr 2 SIWZ)

 

5 %

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (poz. Nr 8 załącznika Nr 2 SIWZ)

 

35 %

9. Informacja na temat wadium: nie wymagane.

 

10. Termin składania ofert: oznaczone zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ, należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno w terminie do dnia 20 listopada 2006 roku do godz. 1100 w pok. Nr 8 ( sekretariat).

 

11. Termin związania ofertą 30 dni.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno - pok. Nr 1 (sala posiedzeń), w dniu 20 listopada 2006 roku o godz. 1130

 

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

mgr Tadeusz Szafran

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-obsluga_bankowa_budzetu.doc (DOC, 55KB) 2006-11-06 12:30:56 55KB 566 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_1.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-06 12:34:27 40.KB 112 razy
2 SIWZ-OBSLUGA_BUDZETU.doc (DOC, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-06 12:34:12 136KB 126 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc (DOC, 54KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-06 12:34:37 54KB 107 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 34KB) 2006-11-28 16:17:10 34KB 551 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy_na_obsluge_bankowa.doc (DOC, 35KB) 2006-12-21 13:52:58 35KB 556 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-11-2006 12:30:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 21-12-2006 13:52:58