Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2022 - 2025 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 5 3

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska wstrzymał się
Bartłomiej Ignaciuk wstrzymał się
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec przeciw
Mariusz Wnuk wstrzymał się
Łukasz Szwebel przeciw
Iwona Moskal wstrzymał się
Magdalena Krasnodębska wstrzymał się
Emilia Kalisz przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki ceny paliwa w Gminie Nowe Warpno na rok szkolny 2022/2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego - programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowe Warpno na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie potępienia inwazji Rosji na Ukrainę z elementami ludobójstwa przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 3 2

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska wstrzymał się
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec przeciw
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel przeciw
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska wstrzymał się
Emilia Kalisz wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022


Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jolanta Piórkowska za
Bartłomiej Ignaciuk za
Marek Kasierski za
Przemysław Szarzec za
Mariusz Wnuk za
Łukasz Szwebel za
Iwona Moskal za
Magdalena Krasnodębska za
Emilia Kalisz za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kasierski Data wytworzenia: 27-09-2022