Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje

 

ZAKRES DZIAŁAŃ I ZADANIA URZĘDU

 

Urząd Gminy Nowe Warpno stanowi aparat pomocniczy rady oraz jej komisji, a także burmistrza.

Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań:

 1. własnych, wynikających z obowiązującego prawa,
 2. z zakresu administracji rządowej i samorządowej innych szczebli, powierzonych na podstawie porozumień zawartych z gminą,

Ww. zadania wykonują pracownicy stosownie do ich merytorycznych zakresów działania. Do zadań urzędu należy zapewnienie organom gminy pomocy w wykonywaniu ich zadań kompetencji.
W szczególności do zadań urzędu należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności wchodzących w zakres zadań gminy,
 3. zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. przygotowanie budżetu gminy oraz innych aktów prawa miejscowego,
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń komisji,
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do wglądu w siedzibie urzędu,
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  3. przechowywanie akt,
  4. przekazywanie akt do archiwów,
 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Pracownicy Urzędu Gminy są odpowiedzialni przed burmistrzem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:

 1. zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji,
 2. przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady zarządu i rady,
 3. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
 4. terminowe załatwianie spraw,
 5. pełną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie ich właściwości rzeczowej jak również są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-10-2003 08:42:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 12:56:18