Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

082 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 ZARZĄDZENIE NR 082/2021 

Burmistrza Nowego Warpna
 z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz § 21 i § 25 ust1 pkt 2c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz § 1 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.1754 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 podejmuję decyzję o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Nowe Warpno w sposób umożliwiający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Załatwianie spraw urzędowych ulega ograniczeniu na terenie Urzędu Gminy Nowe Warpno w następujący sposób:

  1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania z zakresu obsługi interesantów,
  2. przepisu pkt 1) nie stosuje się do dziecka do ukończenia 13 roku życia, do osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności , która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, do osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej tłumacza oraz w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
  3.  interesanci załatwiający sprawy w urzędzie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, związanych ze stanem epidemii zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  4. wprowadza się nakaz noszenia maseczki przez pracowników Urzędu gminy Nowe Warpno, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 074/2021 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu, na stronie podmiotowej Urzędu, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 października 2021 r.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 25-10-2021 13:25:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 25-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 25-10-2021 13:25:03