Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 100/2004


UCHWAŁA XVIII/100/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art. 405, 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 zm; Nr 115, poz.1229; z 2002r Nr 74, poz.676; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz.1957; z 2003r Nr 46, poz.392; Nr 80, poz.717, 721; Nr 162, poz.1568; Nr 175, poz.1693; Nr 190, poz.1865; Nr 217, poz.2124; z 2004r Nr 19, poz.177 ) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w kwotach:

- przychody -32.000,00zł

- wydatki -32.000,00zł

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie

Władysław Kiraga

Załącznik do uchwały Nr XVIII/100 /2004 z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPORAKI WODNEJ

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

Stan środków na początek roku

16.639,00

900

90011

069

Przychody

15.361,00

Suma przychodów

32.000,00

Koszty ogółem

32.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32.000,00

90011

fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

32.000,00

2440

dofinansowanie modernizacji przyłącza wodociągowego w Nowym Warpnie od hydroforni do ul. Wojska Polskiego

21.300,00

4300

zakup usług pozostałych w tym:

10.600,00

4300

selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych

9.000,00

4300

edukacja ekologiczna

1.000,00

4300

prowizje bankowe

600,00

stan środków obrotowych na koniec roku

100,00

Razem

32.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:58