Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 119 w sprawie ustalenia wzorów wniosku, deklaracji i oświadczeń wykorzystywanych w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym 2022-02-18 14:06:17
dokument 118 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2022-02-18 14:02:30
dokument 117 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024 2022-02-18 13:52:06
dokument 116  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nowe Warpno 2022-02-18 13:49:23
dokument 115 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2022-02-18 13:46:50
dokument 114 w sprawie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-02-18 13:34:17
dokument 113 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-02-18 13:30:37
dokument 112 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy Placu Zwycięstwa 12 2022-02-18 13:27:04
dokument 111 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie- stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2022-02-18 13:24:59
dokument 110 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w latach 2022-2024 2022-02-18 13:20:46
dokument 109 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 084/2018 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05 grudnia 2018 roku 2022-02-18 13:17:43
dokument 108 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy Placu Zwycięstwa 12 2022-02-18 13:10:58
dokument 107 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nowe Warpno 2022-02-18 13:07:17
dokument 106 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2022-02-18 12:59:41
dokument 105 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-02-18 12:54:38
dokument 104 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2022-02-18 12:49:17
dokument 103 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2022-02-18 12:45:15
dokument 102 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wstrzymania wynajmu placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2022-02-18 11:03:48
dokument 101 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2022-02-18 10:59:49
dokument 100 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2022-02-18 10:57:41
dokument 099 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie działek z przeznaczeniem na cele warzywne w gminie Nowe Warpno 2022-02-18 10:55:50
dokument 098 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 078/2021 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno 2022-02-18 10:53:48
dokument 097 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w latach 2022-2024 2022-02-18 10:46:06
dokument 096 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-18 09:40:21
dokument 095 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2022-02-18 09:26:41
dokument 094 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2022-02-18 09:22:52
dokument 093 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2022-02-18 09:19:39
dokument 092 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2022-2024 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2022-02-18 09:16:59
dokument 091 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2022-02-18 09:12:47
dokument 090 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-10-25 14:13:09
dokument 089 w sprawie: sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2021-10-25 14:12:09
dokument 088 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2021-10-25 14:10:44
dokument 087 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2021-10-25 14:08:42
dokument 086 w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2021-10-25 14:04:13
dokument 085 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki nr 349/61, obręb ewidencyjny 321103_5.0001, Brzózki, gm. Nowe Warpno 2021-10-25 13:48:11
dokument 084 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej na lata 2022 - 2024 2021-10-25 13:46:37
dokument 083 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-10-25 13:33:06
dokument 082 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-10-25 13:25:03
dokument 081 w sprawie wytycznych dotyczących wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych, ustalenia wysokości stawki czynszu najmu garażu, czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, będących własnością Gminy Nowe Warpno 2021-10-25 13:20:50
dokument 080 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przejęcia campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej 2021-10-25 13:18:43
dokument 078 w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno 2021-10-25 13:16:03
dokument 077 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 13:13:25
dokument 076 projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2021-10-25 13:11:45
dokument 075 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat 2021-10-25 13:09:26
dokument 074  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-10-25 13:04:16
dokument 073 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-10-25 13:01:22
dokument 072 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2021-10-25 12:50:36
dokument 071 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Trzebieradz na Manowce 2021-10-25 12:48:22
dokument 070 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 12:46:09
dokument 069 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2021-10-25 12:45:04
dokument 068 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 12:43:19
dokument 067 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 12:42:16
dokument 066 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 12:40:23
dokument 065 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 12:05:38
dokument 064 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-10-25 12:02:00
dokument 063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2021-10-25 11:52:30
dokument 062 sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2021-10-25 11:50:21
dokument 061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Igielskiej Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły 2021-10-25 11:48:16
dokument 060 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2021-10-25 11:43:44
dokument 059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-10-25 11:41:03
dokument 058 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2021-10-25 11:28:45
dokument 057 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2021-10-25 11:25:39
dokument 056 w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2021-10-25 11:24:18
dokument 055 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 11:21:58
dokument 054 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-25 11:19:08
dokument 053 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024 2021-10-25 10:54:36
dokument 052 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-10-25 10:43:10
dokument 051 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Warpnie 2021-07-02 15:16:55
dokument 050 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2021-07-02 15:15:02
dokument 049 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 15:13:16
dokument 048 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. Warszawskiej 33 2021-07-02 15:11:14
dokument 047 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2021-07-02 15:09:52
dokument 046  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 15:08:55
dokument 045 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2021-07-02 15:06:45
dokument 044 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 15:05:22
dokument 043 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-07-02 14:59:56
dokument 042 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 marca 2020 r. Nr 023/2020 w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2021-07-02 14:58:32
dokument 041 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-02 14:56:46
dokument 040 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przejęcia campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej 2021-07-02 14:55:20
dokument 039 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-07-02 14:53:32
dokument 038 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 14:52:12
dokument 037 w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2021-07-02 14:34:00
dokument 036 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 14:32:27
dokument 035 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-02 14:30:30
dokument 034 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat 2021-07-02 14:29:02
dokument 033  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno  w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 14:27:18
dokument 032 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2021-07-02 14:25:10
dokument 031 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 14:04:43
dokument 030 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2021-07-02 13:27:56
dokument 029 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w  Nowym Warpnie za święto przypadające w sobotę 2021-07-02 13:26:38
dokument 028  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 13:25:11
dokument 027 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-02 13:23:08
dokument 026 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-02 13:21:29
dokument 025 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-07-02 13:18:18
dokument 024 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 13:17:02
dokument 023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 13:09:47
dokument 022 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-07-02 13:06:26
dokument 021 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-07-02 12:57:39
dokument 020 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2021-07-02 12:55:14
dokument 019 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2021-07-02 12:53:20
dokument 018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 12:49:41
dokument 017 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. Warszawskiej 33 2021-07-02 12:44:20
dokument 016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowe Warpno pracy zdalnej 2021-07-02 12:41:26
dokument 015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 014/2021 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 12:31:03
dokument 014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 12:29:16
dokument 013 w sprawie działalności placówek w obiektach stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2021-07-02 11:12:41
dokument 012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 11:11:06
dokument 011 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2021-07-02 10:59:58
dokument 010 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2021-07-02 10:57:03
dokument 009 w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2021 2021-07-02 10:53:00
dokument 008 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2021 2021-07-02 10:43:08
dokument 007 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-07-02 10:38:38
dokument 006 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-07-02 10:28:37
dokument 005 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2021-07-02 10:26:31
dokument 004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2021-07-02 10:24:07
dokument 003 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2021-07-02 09:47:42
dokument 002 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2021-07-02 09:46:14
dokument 001 w sprawie wyrażenia zgody na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2021-07-02 09:44:34