Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 071 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-07-16 11:46:52
dokument 070 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023 2020-07-16 11:38:50
dokument 069 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2020-07-16 11:36:16
dokument 068 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-07-16 11:32:12
dokument 067 w sprawie zmiany zarządzenia nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2020-07-16 11:23:40
dokument 066 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2020-07-16 11:20:02
dokument 065 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2020-07-16 11:17:34
dokument 064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2020-07-16 11:15:38
dokument 063 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nowe Warpno 2020-07-16 11:12:50
dokument 062 w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej do innych celów niż bytowe przez odbiorców z terenu Gminy Nowe Warpno 2020-07-16 11:10:13
dokument 061 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-07-16 11:07:44
dokument 060 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-07-16 11:01:07
dokument 059 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 2020-07-16 10:59:52
dokument 058 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2020-07-16 10:57:23
dokument 057 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-07-16 10:54:06
dokument 056 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2020-07-16 10:38:35
dokument 055 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2020-07-16 10:36:31
dokument 054 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-07-16 10:25:26
dokument 053 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-07-16 10:21:01
dokument 052 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-07-16 10:13:06
dokument 051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-07-16 10:09:26
dokument 050 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Nowe Warpno w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 2020-07-13 14:10:27
dokument 049 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2020-07-13 14:02:07
dokument 048 w sprawie powołania komisji celem dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przejęcia lokalu usługowego położonego przy ul. Kościuszki 1 w Nowym Warpnie 2020-05-29 07:56:09
dokument 047  w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-29 07:52:20
dokument 046 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 oraz uchylenia zarządzenia nr 041/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 08.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2020-05-29 07:51:13
dokument 045 w sprawie wznowienia działalności przedszkola w Nowym Warpnie 2020-05-29 07:48:24
dokument 044 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie za święto przypadające w sobotę 2020-05-21 12:15:32
dokument 043 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-05-21 12:13:13
dokument 042 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-21 09:38:44
dokument 041 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2020-05-15 02:22:00
dokument 040 w sprawie nie wznawiania działalności przedszkola w Nowym Warpnie 2020-05-15 02:18:12
dokument 039 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-07 15:44:53
dokument 038 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2020-05-07 15:35:14
dokument 037 w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Warpno w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-05-07 15:35:04
dokument 036 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-05-07 15:33:07
dokument 035 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 3 lat 2020-05-07 15:23:33
dokument 034 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2020-05-07 15:23:22
dokument 033 w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Nowe Warpno w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-07 15:21:27
dokument 032 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2020-05-07 15:17:24
dokument 031 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przejęcia campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej 2020-05-07 15:15:36
dokument 030 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-05-07 15:13:06
dokument 029 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2020-05-07 14:18:10
dokument 028 w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2020-05-07 14:09:43
dokument 027 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 023/2020 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2020-05-07 13:58:03
dokument 026 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 751/30 o powierzchni: 1.0427 ha, 751/31 o powierzchni 0,2271 ha, 98/2 o powierzchni 0,2983 ha z przeznaczeniem na działalność związaną z zagospodarowaniem przedmiotowego gruntu dla celów turystyczno-rekreacyjnych na okres 10 lat 2020-05-07 13:54:57
dokument 025 w sprawie powołania komisji do komisyjnego otwarcia lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 22/5 w Nowym Warpnie 2020-05-07 13:20:58
dokument 024 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Nowym Warpnie oraz korzystania z miejsc publicznych na terenie Gminy Nowe Warpno 2020-05-07 13:16:01
dokument 023 w sprawie zawieszenia działalności placówek na terenie Gminy Nowe Warpno w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 2020-05-07 13:10:44
dokument 022 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-05-07 13:00:42
dokument 021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-05-07 12:57:33
dokument 020 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-05-07 12:51:31
dokument 019 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marioli Kolatowskiej pełniącej obowiązki - Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw przedszkola 2020-05-07 12:49:10
dokument 018 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2020-05-07 12:01:36
dokument 017 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2020-05-07 11:55:46
dokument 016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2020-05-07 11:53:17
dokument 015 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-03-31 11:27:11
dokument 014 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno 2020-03-31 11:05:38
dokument 013 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2020-03-31 11:03:25
dokument 012 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2020-03-31 11:00:49
dokument 011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 023/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2020-03-31 10:59:01
dokument 010 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 022/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2020-03-31 10:53:39
dokument 009 w sprawie zwołania w drugim terminie ogólnego zebrania w celu wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Nowe Warpno 2020-03-31 10:52:17
dokument 008 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno 2020-02-10 14:34:01
dokument 007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-02-10 14:30:21
dokument 006 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2020 2020-02-10 14:21:09
dokument 005 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2020 2020-02-10 14:17:00
dokument 004 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2020-02-10 13:33:24
dokument 003 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-02-10 12:59:20
dokument 002 w sprawie zwołania ogólnych zebrań w celu wyboru Przewodniczących i członków Zarządu Osiedli Podgrodzie i Nowe Warpno 2020-01-24 14:24:01
dokument 001 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno 2020-01-09 11:41:07