Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII/065/2019 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VIII/065/2019

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie z dołu, bez wezwania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, w sposób określony w ust. 4, w wysokości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się do 31 marca każdego roku.

3. Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

4. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie lub w punkcie kasowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 47A.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 814).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Helena Kowalska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 08-11-2019 11:57:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 08-11-2019 11:57:46