Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII/063/2019 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR VIII/063/2019

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  t.j.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z załącznikami do uchwały:

1) załącznik nr 1 – wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych,
2) załącznik nr 2 – wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych,
3) załącznik nr 3 – wzór deklaracji dla domków letniskowych, działek lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. W przypadku nieruchomości mieszanych (częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych) należy złożyć odrębne deklaracje dla każdego typu nieruchomości.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Nowego Warpna na adres siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, tj. zamieszkania na dane nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty.

4. Do deklaracji składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte:

1) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
2) oświadczenie zawierające informacje o osobach które są zameldowane na danej nieruchomości, a zamieszkują w innym miejscu,

 

§ 2.1. Deklaracje mogą być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych xml, pdf.

2. Wzory deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie pod adresem: http://www.bip.zgk.nowewarpno.pl w zakładce e-BOI.

3. Układ informacji i wzajemnych powiązań między nimi określają załączniki do uchwały.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

§ 3. Deklaracje złożone zgodnie z wzorem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr IV/028/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 720) - mają zastosowanie aż do czasu zaistnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji, zmiany deklaracji, korekty deklaracji.

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr IV/028/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 720).

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Helena Kowalska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 VIII.063.2019.pdf (PDF, 32KB) 2019-11-08 11:55:22 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 08-11-2019 11:55:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 08-11-2019 11:55:22