Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI /197/2006


UCHWAŁA NR XLI /197/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2006 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17,poz.128) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

2.445,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

2.445,00zł

w tym:

a) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

2.445,00zł

- rozdział

85415

- pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę:

2.445,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.445,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

6.275,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

6.275,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.680,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.680,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.680,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.150,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.150,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.150,00zł

c) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

2.445,00zł

- rozdział

85415

- pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę:

2.445,00zł

§

3240

- stypendia dla uczniów

- o kwotę:

2.445,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

3.830,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

3.830,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.150,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

2.150,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.150,00zł

b) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

1.680,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

1.680,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.680,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

3.867.087,00zł

z tego:

- dochody własne

3.298.811,00zł

- dochody na zadania zlecone

568.276,00zł

2) Wydatki ogółem

4.149.697,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.581.421,00zł

- wydatki na zadania zlecone

568.276,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 31-03-2006 15:13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 31-03-2006 15:13:22