Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/196/2006


UCHWAŁA NR XL/196/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie: określenia kierunków działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców gminy.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rozkwit Gminy Nowe Warpno uzależniony jest od rozwoju turystyki, w rejonie Zalewu Szczecińskiego oraz Jeziora Nowowarpieńskiego.

Sąsiedztwo gminy z Niemcami daje możliwość realizacji wielu projektów transgranicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Tylko działania skierowane na propagowanie naturalnych warunków przyrodniczych-dużej ilości lasów i wód może spowodować, że do gminy zacznie napływać kapitał pozwalający na rozbudowę bazy turystycznej, przy czym inwestycje turystyczne powinny uwzględniać ekologiczny charakter gminy.

Realizacja projektów turystyczno-proekologicznych może spowodować, że południowy region Zalewu Szczecińskiego oraz okolice Jeziora Nowowarpieńskiego wraz z Puszczą Wkrzańską w niedługim czasie może stać się głównym miejscem wypoczynku dla mieszkańców dużych miast po obu stronach granicy takich jak Berlin, Szczecin , Police czy Űkerműnde. Po wejściu Polski do układu Schengen, region Nowego Warpna może stać się terenem, na którym zacznie się prężnie rozwijać ruch turystyczny zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.

W pracach mad stworzeniem z gminy regionalnego centrum turystyki ekologicznej, należy wziąć pod uwagę charakter miasta Nowe Warpno, wraz z jego dziedzictwem architektonicznym i kulturalnym należy więc stworzyć bazę do dalszych działań w tym kierunku.

Taką możliwość daje między innymi, podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez gminę Nowe Warpno pałacu w Karsznie zarządzanym obecnie przez Pomorski Oddział Straży Granicznej w szczecinie oraz projekt wykonania połączenia drogowego pomiędzy Nowym Warpnem, a Rieth, którego integralną częścią jest budowa ścieżki rowerowej.

Celem do realizacji tych zamierzeń jest stworzenie przyjaznego klimatu dla naszej gminy wśród osób mających wpływ na decyzje polityczne i gospodarcze, przekonanie ich, że:

  1. w samej gminie istnieje przyjazna atmosfera do działań proekologicznych i turystycznych,

  2. rozwój gminy uzależniony jest od rozwoju turystyki ekologicznej.

Motorem takich działań z racji swoich kompetencji powinna być Rada Miejska w Nowym Warpnie. Stworzenie przesłanek do rozwoju gminy w przyszłości będzie owocować poprawą poziomu i warunków życia jej mieszkańców, gdyż rozwój gminy to także wzrost liczby miejsc pracy dla jej mieszkańców.

Rada Miejska w Nowym Warpnie upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do podjęcia działań zmierzających do stworzenia odpowiedniego klimatu do rozmów umożliwiających realizację w/w projektów, poprzez organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów lub zjazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-02-2006 16:22:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-02-2006 16:22:22