Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/192/2006


UCHWAŁA NR XXXIX/192/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 ) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 ;Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1487) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)- Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVIII /188/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno dokonuje się następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 4 ust.3 pkt. 4 wykreśla się „ i 3 ”

b) w § 7 ust.13 po słowie: „na podstawie art.30 ust.5” dodaje się ”Karty Nauczyciela”

c) w § 7 ust. 13 a po słowach: ”o których mowa w” skreśla się: „ust. 3, Karty Nauczyciela”; i wprowadza się „ ust. 13”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 r.

z-ca Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Tomasz Kłosiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-02-2006 15:02:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-02-2006 15:02:02