Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 133 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2020-02-10 12:55:15
dokument 132 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 2020-02-10 12:33:23
dokument 131 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-02-10 12:26:36
dokument 130 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2020-02-10 12:08:43
dokument 129 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Przedszkola 2020-02-10 12:07:40
dokument 128 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-02-10 12:06:20
dokument 127 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-02-10 11:44:26
dokument 126 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2012 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia kierownika i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2020-02-10 11:31:49
dokument 125 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 011/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2020-02-10 11:29:08
dokument 124 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 035/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2020-02-10 11:27:22
dokument 123 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2020-02-10 11:25:19
dokument 122 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-02-10 11:22:00
dokument 121 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2020-02-10 11:05:39
dokument 120 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2020-02-10 10:46:58
dokument 119 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2020-02-10 10:42:53
dokument 118 w sprawie przeznaczenia lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Warpno do najmu socjalnego 2020-02-10 10:31:13
dokument 117 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Nowe Warpno treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania 2020-02-10 10:23:18
dokument 116 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-02-10 10:06:55
dokument 115 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2020-02-10 10:04:09
dokument 114 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno w sprawie nadania statutów osiedli Nowe Warpno i Podgrodzie 2020-02-10 09:54:07
dokument 112 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-02-10 09:48:47
dokument 111 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-02-10 09:41:44
dokument 110 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2020-02-10 09:39:43
dokument 109 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat 2020-02-10 09:38:17
dokument 108 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-01-28 10:22:42
dokument 107 w sprawie powołania komisji do organizacji zbiorowego transportu publicznego w Gminie Nowe Warpno 2020-01-28 09:55:55
dokument 106 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-01-28 09:49:45
dokument 105 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat 2020-01-24 13:22:47
dokument 104 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2020-01-24 13:19:43
dokument 103 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Nowe Warpno 2020-01-24 13:15:02
dokument 102 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie: wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2020-01-24 13:11:51
dokument 101 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2020-01-24 12:34:56
dokument 100 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 2020-01-24 11:58:21
dokument 099 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Nowe Warpno 2019-09-20 14:35:47
dokument 098 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-09-20 14:31:47
dokument 097 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-20 14:30:35
dokument 096 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-09-20 14:28:14
dokument 095 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2019-09-20 14:14:17
dokument 094 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie dokonujących czynności kontrolnych 2019-09-20 14:13:26
dokument 093 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2019-09-20 10:08:43
dokument 092 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2019-09-20 10:07:17
dokument 091 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2019-09-20 10:05:42
dokument 090 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego na działalność usługową związaną z połowem ryb 2019-09-20 10:00:07
dokument 089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-09-20 09:58:12
dokument 088 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-20 09:48:14
dokument 087 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2019-09-20 09:37:19
dokument 086 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat 2019-09-20 09:35:24
dokument 085 w sprawie zmiany w składzie komisji do rozpatrywania wniosków w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno do szkoły samochodem dla niepełnosprawnych 2019-09-20 08:47:47
dokument 084 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2019-09-20 08:45:18
dokument 083 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 065/2019 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-09-20 08:43:29
dokument 082 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-09-20 08:35:42
dokument 081 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 2019-09-20 08:28:51
dokument 080 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-09-20 08:24:24
dokument 079 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie 2019-09-20 08:16:32
dokument 078 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Nowe Warpno 2019-09-20 08:14:20
dokument 077 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-09-20 08:11:26
dokument 076 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2019-07-05 14:32:12
dokument 075 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-07-05 14:30:33
dokument 074 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 261/4 w obrębie 321103_4.0001, nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno, ujawnionej w księdze wieczystej nr SZ2S/00034463/9 na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości władnącej tj działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 263/2 w obrębie 321103_4.0001, nr 1 Nowe Warpno 2019-07-05 14:29:09
dokument 073 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-05 14:26:06
dokument 072 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2019-07-05 14:24:35
dokument 071 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-07-05 14:23:23
dokument 070 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-05 13:57:26
dokument 069 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-07-05 13:53:16
dokument 068 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" 2019-07-05 13:46:04
dokument 067 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2019-07-05 13:41:54
dokument 066 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych 2019-07-05 13:39:05
dokument 065 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-05 13:37:04
dokument 064 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2019-07-05 13:34:56
dokument 063 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2019-07-05 12:56:44
dokument 062 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie za zastępstwo dyrektora szkoły podstawowej na czas jego nieobecności 2019-07-05 12:53:06
dokument 061 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-05 12:51:31
dokument 060 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne gminy Nowe Warpno w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 2019-07-05 12:48:58
dokument 059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-07-05 12:43:06
dokument 058 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Nowe Warpno 2019-07-05 12:12:15
dokument 057 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-07-05 12:05:50
dokument 056 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-05 11:53:13
dokument 055 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej 2019-07-05 11:50:35
dokument 054 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-07-04 15:17:30
dokument 053 w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Gminy Nowe Warpno 2019-07-04 15:15:05
dokument 052 w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2019-07-04 15:01:08
dokument 051 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2019-07-04 14:57:51
dokument 050 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2019-07-04 14:56:34
dokument 049 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie na zastępstwo dyrektora szkoły podstawowej na czas jego nieobecności 2019-07-04 14:54:55
dokument 048 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-07-04 14:39:20
dokument 047 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-04 13:42:53
dokument 046 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-07-04 13:13:16
dokument 045 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-06-24 13:29:31
dokument 044 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2019-06-24 13:25:46
dokument 043 w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków w gm. Nowe Warpno 2019-06-24 13:23:04
dokument 042 w sprawie wyznaczenia nauczyciela szkoły podstawowej w Nowym Warpnie na zastępstwo dyrektora szkoły podstawowej na czas jego nieobecności 2019-06-24 13:20:24
dokument 041 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów placów zabaw na terenie Gminy Nowe Warpno 2019-06-24 13:18:28
dokument 040 w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków w gm. Nowe Warpno 2019-06-24 13:15:05
dokument 039 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-06-24 13:11:47
dokument 038 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-06-24 13:09:43
dokument 037 w sprawie powołania składu Zespołu do opracowania projektu Statutu Gminnej Rady Seniorów w Nowym Warpnie 2019-06-24 13:02:31
dokument 036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-06-24 12:57:10
dokument 035 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2019-06-24 12:54:56
dokument 034 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 12:19:17
dokument 033 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 12:13:23
dokument 032 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 12:07:32
dokument 031 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 12:01:11
dokument 030 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-03-15 11:53:18
dokument 029 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2019-03-15 11:48:33
dokument 028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-03-15 11:45:50
dokument 027 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-03-15 11:34:09
dokument 026 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2019-03-15 10:07:44
dokument 025 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-03-15 09:57:04
dokument 024 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-14 13:45:51
dokument 023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2019-03-14 12:56:14
dokument 022 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2019-03-14 12:53:16
dokument 021 w sprawie zmiany szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym 2019-03-14 12:47:53
dokument 020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego 2019-03-14 12:42:40
dokument 019 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-14 12:40:18
dokument 018 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2019-03-14 12:33:46
dokument 017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2019-03-14 12:29:33
dokument 016 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2019-03-14 12:23:25
dokument 015 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2019-03-14 12:09:31
dokument 014 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-03-14 11:09:12
dokument 013 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2019-01-28 14:20:45
dokument 012 w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2019-01-28 14:17:48
dokument 011 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2019-01-28 14:15:32
dokument 010 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 008/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2019-01-28 14:13:35
dokument 009 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022 2019-01-28 14:07:50
dokument 008 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2019-01-28 13:47:37
dokument 007 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP w Nowym Warpnie i w Brzózkach w dniu 19 stycznia 2019 roku 2019-01-18 12:13:36
dokument 006 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego 2019-01-18 12:05:52
dokument 005 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-01-18 12:01:48
dokument 004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-01-18 11:59:40
dokument 003 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-01-18 11:57:43
dokument 002 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 2019-01-18 11:53:39
dokument 001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 2019-01-18 11:48:27