Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno

ZARZĄDZENIE NR 093/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.777) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Krótkotrwałe udostępnienie świetlicy dla osób fizycznych i osób prawnych w celu zorganizowania imprez towarzyskich lub zebrań jest odpłatny.

2. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlic wiejskich:

1) na imprezy towarzyskie w wysokości 400,00 zł za 1 dobę netto, w przypadku wesel stawka dotyczy dwóch dób,
2) na zabawy sylwestrowe i choinkowe inne niż organizowane przez Radę Sołecką lub Radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w wysokości 400,00 zł za dobę netto z zastrzeżeniem § 4 lit.e),
3) zabawy o których mowa w lit. b) organizowane przez Radę Sołecką lub Radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie muszą mieć charakter otwarty dla mieszkańców sołectw lub gminy i nie mogą być komercyjne,
4) za zebrania, a w szczególności pokazy firm handlowych oraz na zebrania wyborcze organizowane przez partie polityczne lub komitety wyborcze w wysokości 165 zł za 1 godzinę netto.

3. Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno zobowiązani są do wnoszenia czynszu za krótkotrwałe udostępnienie świetlicy wiejskiej w wysokości 100,00 zł netto za 1 dobę oraz do wnoszenia opłat eksploatacyjnych”.

4. Czynsz za krótkotrwałe udostępnienie świetlicy stanowi dochód Gminy Nowe Warpno,

5. Zobowiązuje się Najemcę do uiszczenia kaucji w wysokości 200,00 zł przy podpisaniu umowy, która zostanie zwrócona bądź zatrzymana z chwilą udokumentowania rozliczenia się z powierzonego mienia znajdującego w świetlicach wiejskich ”

 

§ 2.1. Podstawą do dokonania rezerwacji świetlicy wiejskiej w określonym terminie jest złożenie na, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy albo zebrania, wniosku do Burmistrza Nowego Warpna z opinią rady sołeckiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

2. Najemca zobowiązany jest uiścić koszty energii elektrycznej, wody i ścieków zużytych w czasie najmu w wysokości ustalonej z Wynajmującym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Osoba wynajmująca świetlicę ponosi koszty z tytułu krótkotrwałego udostępnienia i mediów. Stawka za wynajem świetlicy jest jednorazowa. Natomiast wynajmujący, który będzie korzystać wcześniej t.j. przed rozpoczęciem planowanej imprezy ze świetlicy (dotyczy np. wesel) ponosi koszty za media za każdy dzień. Do stawek doliczany jest podatek od towarów i usług.

4. Opłata pobierana za organizację wesela jest liczona za maksymalnie dwie doby korzystania ze świetlicy, a za przyjęcia rodzinne jak urodziny, chrzciny, komunie i inne imprezy o charakterze rodzinnym - za dobę. W przypadku przedłużenia wynajmu stawka za każdą kolejną rozpoczęta dobę wynosi 50% stawki wynajmu, określonej w § 1 ust. 2.

 

§ 3.1. Czynsz należy wpłacić na konto Gminy Nowe Warpno na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Opłata za media będzie wynikać z różnicy odczytów liczników spisanych przed i po imprezie i należy wpłacić ją na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie na podstawie wystawionej faktury

3. Najemca zobowiązany jest do zawarcia na piśmie umowy krótkotrwałego udostępnienia świetlicy, w której zobowiązuje się do odpowiedzialności za powierzone mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt. Wzór umowy krótkotrwałego udostępnienia świetlicy stanowi załącznik nr 3.

4.Opłata za wywóz nieczystości stałych wynosi 22,00 zł netto. (słownie: dwadzieścia dwa złote netto).

 

§ 4. Nieodpłatnie użycza się świetlicę na:

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowanymi przez Burmistrza Nowego Warpna, Radę Miejską w Nowym Warpnie oraz sołtysów,
2) posiedzenia rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz spotkania kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Nowe Warpno,
3) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno,
4) spotkania opłatkowe w sołectwach,
5) zabawy sylwestrowe lub choinkowe organizowane przez Radę Sołecką lub Radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie muszą mieć charakter otwarty dla mieszkańców sołectw lub gminy i nie mogą być komercyjne,
6) uroczystości organizowane przez Zespół Szkół w Nowym Warpnie, Przedszkole w Nowym Warpnie, rady rodziców placówek oświatowych, Ochotniczą Straż Pożarną z jednostek gminnych oraz przez Związek Harcerstwa Polskiego.

 

§ 5. Przy każdorazowym wydaniu i zdaniu świetlicy wiejskiej (wynajem albo użyczenie) sołtys wraz z najemcą lub osobą biorącą w użyczenie, na rzecz, której następuje wydanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy.

 

§ 6. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu świetlicy wiejskiej”, stanowiącej załącznik 1.

 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno z późn. zm.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 093-zal_1.pdf (PDF, 134.24Kb) 2018-12-20 12:49:35 260 razy
2 093-zal_2.pdf (PDF, 123.02Kb) 2018-12-20 12:49:35 264 razy
3 093-zal_3.pdf (PDF, 121.18Kb) 2018-12-20 12:49:35 263 razy
4 wniosek o udostepnienie.docx (DOCX, 13.61Kb) 2018-12-20 12:49:35 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 20-12-2018 12:49:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 20-12-2018 12:49:35