Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/190/2005


UCHWAŁA NR XXXVIII/190/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy stałych komisji

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 17 i § 25 ust.4 Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2004 r. Nr 78, poz.1338) w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 ) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na rok 2006.

§ 2. 1. Ramowy plan pracy Komisji d/s Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ramowy plan pracy Komisji Polityki Społecznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVIII/190/2005 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy

komisji stałych przy Radzie Miejskiej w Nowym

Warpnie.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI DS. BUDŻETU

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA ROK 2006

CAŁY ROK

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

STYCZEŃ

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

LUTY

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

MARZEC

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

KWIECIEŃ

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.

Opracowanie stanowiska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.

MAJ

1.

Opracowanie kierunków działania w celu pobudzenia działalności gospodarczej.

CZERWIEC

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

WRZESIEŃ

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.

Zapoznanie się z informacją Burmistrza Gminy Nowe Warpno nt. realizacji budżetu
w I półroczu 2006 r.

PAŹDZIERNIK

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2006.

LISTOPAD

1.

Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2006.

GRUDZIEŃ

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

2.

Opracowanie ramowego planu pracy na rok 2007.

załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVIII/190/2005 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy

komisji stałych przy Radzie Miejskiej w Nowym

Warpnie.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI POLTYKI SPOŁECZNEJ

NA ROK 2006

CAŁY ROK

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał

STYCZEŃ

1.

Podsumowanie pracy komisji w 2005 r.

LUTY

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał

MARZEC

1.

Debata w sprawie promocji gminy z uwzględnieniem sezonu turystycznego

KWIECIEŃ

1.

Debata nad stanem opieki i pomocy społecznej

2.

Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

MAJ

1.

Debata nad stanem bezpieczeństwa.

CZERWIEC

1.

Debata na temat oświaty.

WRZESIEŃ

1.

Ocena sezonu turystycznego.

2.

Zapoznanie się z informacją Burmistrza Gminy Nowe Warpno nt. realizacji budżetu
w I półroczu 2006 r.

PAŹDZIERNIK

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007.

LISTOPAD

1.

Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2007.

GRUDZIEŃ

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

2.

Opracowanie ramowego planu pracy na rok 2007.

załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/190/2005 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy

stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2006 ROK

STYCZEŃ

1.

Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

LUTY

1.

Przegląd zarządzeń Burmistrza Gminy Nowe Warpno

MARZEC

1.

Analiza działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KWIECIEŃ

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

MAJ

1.

Analiza udzielania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.

CZERWIEC

1.

Analiza realizacji umów dzierżawy i ściągalności czynszów

2.

Analiza umorzonych należności ( czynsze, podatki i inne daniny publiczno-prawne)

WRZESIEŃ

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2006 roku

PAŹDZIERNIK

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007

LISTOPAD

1.

Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2007

2.

Przegląd zarządzeń Burmistrza Gminy Nowe Warpno

GRUDZIEŃ

1.

Opracowanie stanowiska w sprawie budżetu gminy na rok 2007

2.

Opracowanie ramowego planu pracy na rok 2007

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-01-2006 16:22:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-01-2006 16:22:36