Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno 2018-10-19 07:46:59
dokument XXXVII/228/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021" 2018-10-18 17:51:51
dokument XXXVII/227/2018 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2018-10-18 17:48:22
dokument XXXVII/226/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2018-10-18 17:46:26
dokument XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-10-18 17:41:32
dokument XXXVII/224/2018 w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego" 2018-10-18 17:20:39
dokument XXXVI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2018-07-02 15:05:29
dokument XXXVI/222/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-07-02 15:03:23
dokument XXXVI/221/2018 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno" 2018-07-02 14:54:31
dokument XXXVI/220/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-02 14:03:03
dokument XXXVI/219/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok 2018-07-02 14:00:21
dokument XXXVI/218/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-07-02 13:58:46
dokument XXXV/217/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach 2018-06-23 10:51:25
dokument XXXV/216/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-06-23 10:49:30
dokument XXXV/215/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim" 2018-06-23 10:48:07
dokument XXXV/214/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2018-06-23 10:44:46
dokument XXXV/213/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-06-23 10:42:25
dokument XXXV/212/2018 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno 2018-06-23 10:41:11
dokument XXXV/211/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-06-23 10:39:38
dokument XXXIV/210/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-06 11:00:13
dokument XXXIV/209/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-06 10:56:58
dokument XXXIV/208/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego 2018-04-06 10:52:47
dokument XXXIV/207/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-04-06 10:42:06
dokument XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2018-04-06 10:37:15
dokument XXXIV/205/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-04-06 10:34:45
dokument XXXIII/204/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" 2018-03-06 10:23:23
dokument XXXIII/203/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 2018-03-06 10:17:53
dokument XXXIII/202/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-03-06 10:16:11
dokument XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-03-06 10:05:04
dokument XXXII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-01-26 13:28:06
dokument XXXII/199/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-26 13:26:03
dokument XXXII/198/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-01-26 13:23:34
dokument XXXII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2018-01-26 13:16:39
dokument XXXII/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2018-01-26 13:14:25
dokument XXXII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-01-26 13:12:14
dokument XXXII/194/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-26 12:29:40
dokument XXXII/193/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-01-26 10:52:09