Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 097 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:28:52
dokument 096 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2018-02-27 10:27:40
dokument 095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2018-01-16 14:06:00
dokument 094 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-01-16 13:59:59
dokument 093 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach w dniu 15 grudnia 2017 roku 2018-01-16 13:57:31
dokument 092 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 10:19:18
dokument 091 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-12-22 10:16:42
dokument 090 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku 2017-12-22 10:13:53
dokument 089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 10:09:33
dokument 088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:56:14
dokument 087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:52:56
dokument 086 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 09:50:33
dokument 085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 09:47:34
dokument 084 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:57:49
dokument 083 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-11-29 11:55:07
dokument 082 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat 2017-11-29 11:46:54
dokument 081 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 11:42:36
dokument 080 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:21:20
dokument 079 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności 2017-11-29 10:47:42
dokument 078 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 10:28:52
dokument 077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 10:24:24
dokument 076 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-29 09:45:44
dokument 075 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 09:35:49
dokument 074 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:21:24
dokument 073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowymw sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:18:12
dokument 072 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 09:15:05
dokument 071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-10-13 15:03:26
dokument 070 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Warpna 2017-10-13 15:01:40
dokument 069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-13 14:59:47
dokument 068 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2017-10-13 14:51:03
dokument 067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2017-10-13 14:45:50
dokument 066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-13 14:38:22
dokument 065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 15:17:28
dokument 064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-10-04 15:14:16
dokument 063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-10-04 15:05:01
dokument 062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 15:00:36
dokument 061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:53:46
dokument 060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:50:31
dokument 059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) 2017-10-04 14:47:07
dokument 058 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016, poz. 1860) 2017-10-04 14:44:50
dokument 057 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 14:41:11
dokument 056 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2017-10-03 13:40:53
dokument 055 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:39:03
dokument 054 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:36:13
dokument 053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:32:47
dokument 052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Pawłowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły 2017-10-03 13:24:46
dokument 051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:19:58
dokument 050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno 2017-06-29 08:58:30
dokument 049 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-06-29 08:56:14
dokument 048 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:46:17
dokument 047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:44:15
dokument 046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:36:23
dokument 045 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Nowe Warpno 2017-06-29 08:33:21
dokument 044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:32:19
dokument 043 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:30:28
dokument 042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:28:57
dokument 041 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 2017-06-26 14:25:23
dokument 040 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:19:23
dokument 039 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-06-26 12:14:20
dokument 038 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-06-26 12:08:49
dokument 037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:03:13
dokument 036 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-06-26 10:06:25
dokument 035 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-06-26 10:03:20
dokument 034 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:32:16
dokument 033 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2017-04-27 13:31:01
dokument 032 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2017-04-27 13:29:15
dokument 031 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:26:26
dokument 030 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-27 13:24:05
dokument 029 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli 2017-04-27 13:20:24
dokument 028 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-04-27 13:10:42
dokument 027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-13 11:29:52
dokument 026 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-13 11:23:46
dokument 025 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-04-13 11:22:34
dokument 024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-13 11:14:43
dokument 023 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-04-13 11:03:39
dokument 022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-03-29 15:29:34
dokument 021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-03-29 15:13:00
dokument 020 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-03-29 15:09:11
dokument 019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 13:14:09
dokument 018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:08:59
dokument 017 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:07:08
dokument 016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2017-03-01 13:04:41
dokument 015 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2017-03-01 13:01:49
dokument 014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 12:30:05
dokument 013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-03-01 12:20:51
dokument 012 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:54:37
dokument 011 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:52:47
dokument 010 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2017-02-15 14:50:40
dokument 009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:48:37
dokument 008 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:45:45
dokument 007 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:44:06
dokument 006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-02-15 14:41:53
dokument 005 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2017-02-15 14:40:27
dokument 004 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:37:32
dokument 003 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-02-15 14:30:29
dokument 002 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2017-02-15 14:22:27
dokument 001 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 100/2011 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-15 14:16:16