Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXXI/192/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2017-12-29 14:16:11
dokument XXXI/191/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat 2017-12-29 14:09:35
dokument XXXI/190/2017 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2017-12-29 14:06:14
dokument XXXI/189/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok 2017-12-29 14:03:53
dokument XXXI/188/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok 2017-12-29 14:01:23
dokument XXXI/187/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2017-12-29 13:57:29
dokument XXXI/186/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2017-12-29 13:46:54
dokument XXXI/185/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-12-29 12:11:30
dokument XXXI/184/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-12-29 12:03:43
dokument XXX/183/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2017-11-30 14:30:28
dokument XXX/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-11-30 14:28:48
dokument XXX/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2017-11-30 14:26:57
dokument XXX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2017-11-30 14:25:36
dokument XXX/179/2017 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno 2017-11-30 14:23:05
dokument XXX/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-30 14:17:27
dokument XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-11-30 13:30:44
dokument XXX/176/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-11-30 13:15:45
dokument XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-10-03 12:45:41
dokument XXIX/174/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2017-10-03 12:30:47
dokument XXIX/173/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno jednostkach oświatowych 2017-10-03 12:28:42
dokument XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-10-03 12:26:45
dokument XXIX/171/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 12:18:11
dokument XXIX/170/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-10-03 12:05:45
dokument XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-08-22 08:27:54
dokument XXVIII/168/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w Szkołę Podstawową w Nowym Warpnie 2017-08-22 08:26:37
dokument XXVIII/167/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-08-21 08:57:31
dokument XXVIII/166/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok 2017-08-21 08:56:21
dokument XXVIII/165/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-08-11 08:51:14
dokument XXVIII/164/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-08-11 08:49:55
dokument XXVIII/163/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-08-10 09:15:08
dokument XXVIII/162/2017 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Nowe Warpno 2017-08-10 09:07:51
dokument XXVII/161/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości, położonej w Nowym Warpnie 2017-06-26 09:50:12
dokument XXVII/160/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2017-06-26 09:38:31
dokument XXVII/159/2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2017-06-26 09:35:49
dokument XXVII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-06-26 09:32:44
dokument XXVII/157/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-06-26 09:17:54
dokument XXVI/156/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2017-05-10 11:49:34
dokument XXVI/155/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2017-05-10 11:47:35
dokument XXV/154/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-04-03 12:52:32
dokument XXV/153/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-04-03 12:50:42
dokument XXIV/152/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-03-14 09:32:34
dokument XXIV/151/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-03-14 09:31:33
dokument XXIV/150/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2017 roku" 2017-03-14 09:30:19
dokument XXIV/149/2017 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 2017-03-13 10:20:03
dokument XXIV/148/2017 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2017-03-13 10:18:39
dokument XXIV/147/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-03-13 10:15:36
dokument XXIV/146/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-10 10:29:37
dokument XXIV/145/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-03-10 10:28:41
dokument XXIV/144/2017 w sprawie kierunku działania Burmistrza w zakresie dokonania zmiany wierzyciela w umowie pożyczki zawartej w dniu 14 listopada 2012 roku 2017-03-10 10:27:26
dokument XXIII/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2017-02-03 09:09:36
dokument XXIII/142/2017 w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2017-02-03 09:07:38
dokument XXIII/141/2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/028/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-02-01 12:42:37
dokument XXIII/140/2017 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXII/320/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 2017-02-01 12:40:18
dokument XXIII/139/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-02-01 12:32:23
dokument XXIII/138/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 2017-01-31 09:52:20
dokument XXIII/137/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 2017-01-31 09:48:01
dokument XXIII/136/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-01-31 09:41:26