Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 125/2004


UCHWAŁA NR XXV/125/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 23 listopada 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24 ust. 1, i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Nowe Warpno w wysokości:

1) 2,10 zł netto,

2) 2,25 zł brutto.

2. Ustala się dopłatę z budżetu gminy Nowe Warpno do każdego m3 dostarczonej wody w wysokości

0,54 zł.

§ 2. 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Warpno w wysokości:

1) 3,29 zł netto,

2) 3,52 zł brutto.

2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Nowe Warpno do każdego m3 ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej w wysokości 3,49 zł.

§ 3. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym w gminie Nowe Warpno w wysokości:

1) 17,28 zł netto,

2) 18,49 zł brutto

§ 4. 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odebranych pojazdem asenizacyjnym z nieruchomości komunalnych oraz od właścicieli nieruchomości, z którymi podpisano umowy na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a przyłącza nie wykonano, a także odbieranych od tych właścicieli nieruchomości, którzy zlecą wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu ścieków pojazdem asenizacyjnym w ramach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, w wysokości:

1) 3,29 zł netto,

2) 3,52 zł brutto.

2. Ustala się taryfę z budżetu Gminy Nowe Warpno do każdego m3 ścieków odbieranych pojazdem

asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.1, w wysokości 14,97 zł

§ 5. Zatwierdza się taryfę za 1m3 ścieków przyjętych w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków

w Nowym Warpnie w wysokości:

1) 5,97 zł netto,

2) 6,39 zł brutto.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do ogłoszenia zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/073/2003 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października

2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2005 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 26-11-2004 11:58:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 26-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 26-11-2004 11:58:39