Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 092 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2017-05-15 12:04:06
dokument 091 w sprawie sprostowania załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-05-15 11:20:17
dokument 090 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2017-02-15 14:13:56
dokument 089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-02-15 14:03:34
dokument 088 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-02-15 13:56:53
dokument 087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:10:50
dokument 086 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:09:17
dokument 085 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:07:06
dokument 084 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m? ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2017 roku 2016-12-21 09:05:30
dokument 083 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-12-21 09:03:52
dokument 082 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-21 08:58:45
dokument 081 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym 2016-12-21 08:50:32
dokument 080 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-21 08:44:23
dokument 079 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-12-09 11:32:29
dokument 078 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno" 2016-12-09 11:26:27
dokument 077 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi  pn.  Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2016-11-30 15:27:19
dokument 076 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych w energię elektryczną 2016-11-30 15:25:40
dokument 075 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2016-11-30 15:24:22
dokument 074 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-11-30 15:21:52
dokument 073 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-11-30 15:18:43
dokument 072 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-11-30 15:17:11
dokument 071 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi 2016-11-30 15:14:12
dokument 070 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-11-30 15:12:28
dokument 069 w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Gminy Nowe Warpno 2016-11-30 15:04:05
dokument 068 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2016-11-30 14:55:05
dokument 067 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-10-28 10:28:05
dokument 066 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-10-28 10:23:56
dokument 065 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2016-10-28 10:20:03
dokument 064 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-10-28 10:17:41
dokument 063 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego 2016-10-28 10:03:22
dokument 062 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016?2019 2016-10-28 09:59:40
dokument 061 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-10-28 09:56:47
dokument 060 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-09-28 11:41:28
dokument 059 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2016-09-28 11:39:01
dokument 058 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego na cele rolnicze 2016-09-28 11:33:43
dokument 057 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-09-28 11:31:11
dokument 056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2016-09-28 08:59:55
dokument 055 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2016-09-28 08:31:58
dokument 054 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Szumskiej - Dyrektorowi Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw przedszkola 2016-09-28 08:19:28
dokument 053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-09-28 08:12:48
dokument 052 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-08-16 09:48:33
dokument 051 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-08-16 09:50:36
dokument 050 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-03 10:03:16
dokument 049 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-08-18 09:26:33
dokument 048 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-08-18 09:19:11
dokument 047 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-18 09:17:44
dokument 046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-18 09:15:44
dokument 045 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-17 15:21:46
dokument 044 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-17 15:19:35
dokument 043 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-08-17 15:07:55
dokument 042 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-08-17 15:04:52
dokument 041 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-08-17 15:02:48
dokument 040 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-08-17 14:49:50
dokument 039 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2016-07-22 14:47:05
dokument 038 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-07-22 14:38:53
dokument 037 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-07-22 14:37:21
dokument 036 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-22 14:34:35
dokument 035 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-07-22 14:26:56
dokument 034 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych celem oceny dostosowania ich do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2016-07-22 14:22:20
dokument 033 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-22 14:18:35
dokument 032 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-07-15 10:24:32
dokument 031 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-15 10:21:51
dokument 030 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd stanu Cywilnego w Nowym Warpnie 2016-07-15 09:51:34
dokument 029 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-07-15 09:48:27
dokument 028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-14 15:26:22
dokument 027 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-05-19 11:31:58
dokument 026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-05-19 11:28:56
dokument 025 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2016-05-19 11:25:15
dokument 024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-05-19 11:20:53
dokument 023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 11:12:48
dokument 022 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2016-05-19 10:54:14
dokument 021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-05-19 10:45:59
dokument 020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 10:43:09
dokument 019 w sprawie powołania komisji do przekazania mienia gminnego dla sołectwa Brzózki 2016-05-19 10:31:24
dokument 018 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:27:08
dokument 017 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2016-05-19 10:24:24
dokument 016 w sprawie uchylenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:14:59
dokument 015 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-05-19 10:11:13
dokument 014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli sprzętu elektronicznego w świetlicy w Brzózkach 2016-05-19 10:06:33
dokument 013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:01:30
dokument 012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 049/2015 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2016-05-19 09:58:46
dokument 011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostki pomocniczej na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-05-19 09:53:38
dokument 010 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2016-05-19 09:46:36
dokument 009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 09:29:48
dokument 008 w sprawie wprowadzenie procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2016-05-12 09:52:34
dokument 007 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2016-05-12 09:37:18
dokument 006 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2016-05-12 09:26:22
dokument 005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-02-24 11:18:53
dokument 004 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2016-02-24 11:14:51
dokument 003 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-02-24 11:12:11
dokument 002 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2016-02-24 11:05:57
dokument 001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-02-24 10:56:55