Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 119/2004


UCHWAŁA NR XXIV/119/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 zm. z 2003 . Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124, Nr 173, poz. 1808) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Nowe Warpno, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się stawki opłat za każdy dzień w następującej wysokości:

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 5,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Stawki ustalone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. W przypadku elementów pasa drogowego, których nie wymieniono w ust. 1 i 2, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 w wysokości - 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego na cel o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się jednorazowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy urządzenia w następującej wysokości:

1) na obszarze zabudowanym - 40,00 zł

2) poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł

2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawki opłat, o których mowa w ust. 1, obniża się o 50 %

§ 4

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni dróg gminnych na cel, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się nw. stawki opłat za każdy dzień zajęcia w następującej wysokości:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) na obszarze zabudowanym - 0,70 zł,

b) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,40 zł,

3) reklamy - 2,00 zł,

4) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 5

Uchyla się uchwałę Nr XX/112/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-11-2004 11:33:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-11-2004 11:33:31