Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 118/2004


UCHWAŁA NR XXIV/118/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 października 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; Nr 167, poz. z 2003 r. Nr 80, poz. 719; Nr 122, poz. 1143 z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597)- Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku § 2 otrzymuje brzmienie:

„Harmonogram działań i preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie na 2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXIV/118/2004 z dnia 27 października 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

Lp.

Nazwa zadania

lp.

szczegółowe zadania w ramach działania

*

koszt działania

1.

działalność GKRPA

1.

2.

3.

4.

delegacje

wynagrodzenie członków komisji

wynagrodzenia dla biegłego sądowego

szkolenie własne członków komisji

4410

4300

3030

4300

Razem:

1.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

9.000,00

2.

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współzależnych

1.

2.

wykonanie usług terapeutycznych przez Ośrodek Terapii i Uzależnień ul. Ostrowska 7

oraz Przychodnię Terapii Uzależnień ul.Żołnierska 55 w Szczecinie dla osób skierowanych przez komisję

(zastrzyki, pokrycie kosztu dojazdu).

kierowanie i pokrycie kosztów dojazdu do placówki odwykowej stacjonarnej

4300

Razem

2.100,00

800,00

2.900,00

3.

udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.

2.

działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Warpnie

dyżur terapeuty

(40,00 zł x 2h = 80,00 zł +40,00 zł dojazd x 10 m-cy)

4210

4300

Razem

1.500,00

1.200,00

2.700,00

4.

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1.

pomoc w dożywianiu dzieci przez organizatorów świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii

4220

Razem:

4.300,00

4.300,00

5.

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej propagowaniu zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.

2.

dofinansowanie terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz wyjazdów autokarowych.

wspieranie działalności TPD w prowadzeniu

świetlicy środowiskowej w Nowym Warpnie

4300

Razem:

14.100,00

6.000,00

20.100,00

6.

Pochodne od wynagrodzeń

1.

razem

4110

2.000,00

Razem:

41.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-11-2004 11:33:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-11-2004 11:33:13