Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała NR XI/065/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XI/065/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 listopada 2015 roku


w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, z późn. zm.), art. 15 i 19 pkt 1 lit „a” oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Warpnie:
1. Wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Nowe Warpno;
2. Ustala dzienne stawki opłat od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Nowe Warpno,
3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.


§ 2. 1. Ustala dzienne stawki opłat:
1) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni zajętej
pod stoisko do sprzedaży (niezależnie od rodzaju sprzedawanych towarów) - 5,00 zł
2) za prowadzenie sprzedaży w namiotach za każdy rozpoczęty metr kwadratowy
powierzchni zajęty przez namiot (niezależnie od rodzaju sprzedawanych towarów)  - 5,00 zł
3) przy ekspozycji pionowej towarów oferowanych do sprzedaży (np. na stojakach)
za każdy rozpoczęty metr kwadratowy ekspozycji  - 3,00 zł
4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp.
a) runem leśnym (grzyby, jagody itp.) - 3,00 zł
b) artykułami używanymi - 3,00 zł
c) kwiatami ciętymi - 3,00 zł
d) pozostałymi artykułami - 4,00 zł
5) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy
- od samochodu, platformy, przyczepy
a) o ładowności do 1 tony - 25,00 zł
b) o ładowności powyżej 1 tony - 30,00 zł
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy równocześnie zastosowanie mogą mieć różne stawki opłaty targowej, obowiązuje najwyższa stawka, bądź sumuje się należność obliczoną wg różnych stawek.


§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej:
1. Sprzedaż płodów rolnych;
2. Sprzedaż własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych, przedmiotów kolekcjonerskich i przedmiotów używanych (o ile nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej)
3. Sprzedaż prowadzoną podczas:
a) festynów i kiermaszów organizowanych przez dyrekcję szkół, przedszkola, sołtysów, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacje pozarządowe;
b) kiermaszów organizowanych w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4. Sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych (o ile prowadzący sprzedaż dysponuje prawem do przedmiotowego gruntu);
5. Sezonową sprzedaż owoców, warzyw, kwiatów i sadzonek prowadzoną na pasie gruntu o szerokości 2m, przyległym do jednej ściany budynku, w którym zlokalizowany jest sklep z całoroczną sprzedażą ww. towarów (o ile prowadzący sprzedaż dysponuje prawem do przedmiotowego gruntu);


§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom, a na inkasentów wyznacza się:
1) Sołtysa wsi Brzózki na terenie sołectwa Brzózki – Panią Annę Znyk
2) Sołtysa wsi Warnołęka na terenie sołectwa Warnołęka – Pana Józefa Ławniczak
3) na terenie Gminy Nowe Warpno – Panią Grażynę Grzeszczuk.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso, opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Nowe Warpno.


§ 6. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia tej należności na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 4.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 2805).


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 27-11-2015 12:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 27-11-2015 12:37:14