Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 116/2004


UCHWAŁA NR XXIII/116/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 września 2004roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

79.312,00zł

z tego:

1. dochody własne

- o kwotę:

19.900,00zł

w tym:

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

9.700,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.ter.

- o kwotę:

9.700,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

9.700,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

6.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

6.000,00zł

§

0960

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

6.000,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.

- o kwotę:

4.200,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

4.200,00zł

2. dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

59.412,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

56.874,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

56.874,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

56.874,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

2.538,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę:

2.538,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

2.538,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

90.058,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

30.646,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.100,00zł

rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.100,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.100,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

3.800,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.800,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

3.363,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

60,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

197,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

180,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- o kwotę:

2.500,00zł

rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

2.500,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe

- o kwotę:

580,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

180,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

40,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

700,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

16.700,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

15.900,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

15.700,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80110

- gimnazjum

- o kwotę:

800,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

800,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

6.546,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne

- o kwotę:

4.200,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.346,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.700,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

409,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

237,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

59.412,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

56.874,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

56.874,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

55.737,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

600,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

150,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

80,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

307,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

2.538,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic placów i dróg

- o kwotę:

2.538,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

2.538,00zł

II. Zmniejsza się wydatki

- o kwotę:

10.746,00zł

z tego:

1. wydatki na zadania własne

- o kwotę:

10.746,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.100,00zł

rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.100,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.100,00zł

dział

757

- obsługa długu publicznego

- o kwotę:

1.000,00zł

rozdział

75702

- obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst.

- o kwotę:

1.000,00zł

§

8070

- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap.wart. oraz od

krajowych pożyczek i kredytów

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- o kwotę:

1.500,00zł

rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.500,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

§

4430

- różne opłaty i składki

- o kwotę:

400,00zł

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

3.800,00zł

- rozdział

75818

- rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę:

3.800,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

3.800,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

200,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

800,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

- o kwotę:

800,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.346,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.346,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

346,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

3.408.302,00zł

z tego:

- dochody własne

3.031.213,00zł

- dochody na zadania zlecone

377.089,00zł

2. Wydatki ogółem

3.396.402,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.019.313,00zł

- wydatki na zadania zlecone

377.089,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-11-2004 11:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-11-2004 11:32:28