Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 109/2004


UCHWAŁA NR XX/109/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno

Na podstawie art.30 ust.6 i art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 zm; z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966; Nr 213; poz. 2081) w związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455; zm. Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Nr 52, poz. 544; z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; z 2003 r. Nr 34, poz. 286; z 2004 r. Nr 74, poz. 667) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno, w § 4 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, uchwaliła treść:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku”.

Z uwagi na fakt, że regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno, zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.), stanowi prawo miejscowe, treść § 4 winna brzmieć „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku”.

Zgodnie z sugestią Nadzoru Prawnego Wojewody Zachodniopomorskiego, mając na uwadze powyższe należy uchylić cytowaną uchwałę, a następnie podjąć nową uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno z uwzględnieniem prawidłowego zapisu § 4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-07-2004 09:47:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-07-2004 09:47:26