Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XII/077/2015 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2016-01-13 11:15:22
dokument XII/076/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony 2016-01-13 11:14:11
dokument XII/075/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016- 2019 2016-01-13 11:05:34
dokument XII/074/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-01-13 11:03:14
dokument XII/073/2015 w sparwie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2016-01-13 09:56:40
dokument XII/072/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2016-01-13 09:07:24
dokument XII/071/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2016-01-13 08:56:11
dokument XI/070/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/054/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-11-27 12:50:48
dokument XI/069/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-27 12:45:19
dokument XI/068/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-27 12:43:34
dokument XI/067/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-11-27 12:40:19
dokument XI/066/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-27 12:39:18
dokument XI/065/2015 w sprawie opłaty targowej 2015-11-27 12:34:49
dokument XI/064/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-11-27 12:33:30
dokument XI/063/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-11-27 12:31:44
dokument XI/062/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-11-27 12:30:23
dokument XI/061/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-11-27 12:29:11
dokument X/060/2015 w sprawie skargi Tadeusza Puszkina na działalność Burmistrza 2015-11-04 12:28:42
dokument X/059/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-11-04 12:26:37
dokument X/058/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-04 12:24:45
dokument X/057/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-11-04 12:18:37
dokument X/056/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-11-04 12:17:10
dokument X/055/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-11-04 12:16:09
dokument IX/054/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-10-12 11:49:31
dokument IX/053/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-10-12 11:44:48
dokument IX/052/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018" 2015-10-12 11:40:00
dokument IX/051/2015 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-10-12 11:31:09
dokument IX/050/2015 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-10-12 11:29:05
dokument VIII/049/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-12 11:26:59
dokument VIII/048/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-10-12 11:25:27
dokument VIII/047/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-07-08 12:36:39
dokument VIII/046/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-08 12:35:26
dokument VII/045/2015 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2015-05-28 09:21:38
dokument VII/044/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Nowym Warpnie" 2015-05-28 09:20:19
dokument VII/043/2015 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa 2015-05-28 09:18:06
dokument VII/042/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-28 09:15:35
dokument VII/041/2015 w sprawie nadania nazwy skweru w Nowym Warpnie 2015-05-28 09:14:19
dokument VII/040/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-05-28 09:13:06
dokument VI/039/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/023/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-08 14:41:57
dokument VI/038/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku 2015-05-08 14:40:45
dokument VI/037/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-05-08 14:39:40
dokument V/036/2015 w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/022/2015 Rady Miejskie w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno", dofinansowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6921-UM1600314/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-04-01 09:57:33
dokument V/035/2015 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku" 2015-04-01 09:55:51
dokument V/034/2015 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2015-04-01 09:50:35
dokument V/033/2015 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-03-30 13:39:37
dokument V/032/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-03-30 13:28:01
dokument V/031/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-30 13:26:17
dokument V/030/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-03-30 13:25:33
dokument IV/029/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-06 10:52:29
dokument IV/028/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-03-06 10:47:38
dokument IV/027/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-03-06 10:43:51
dokument IV/026/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-03-06 09:13:22
dokument IV/025/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-03-06 09:11:57
dokument IV/024/2015 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-06 09:09:24
dokument IV/023/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-06 09:06:48
dokument IV/022/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno", dofinansowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6921-UM1600314/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-03-05 10:36:27
dokument IV/021/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-03-05 10:32:31
dokument IV/020/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-05 10:23:58
dokument IV/019/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-03-05 10:22:23
dokument III/018/2015 w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-02-03 11:34:16
dokument III/017/2015 w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową 2015-02-03 11:32:04
dokument III/016/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim" 2015-02-03 11:29:13
dokument III/015/2015 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2015 rok 2015-02-03 11:26:32
dokument III/014/2015 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2015 rok 2015-02-03 11:24:22
dokument III/013/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015 - 2018 2015-02-03 11:15:21
dokument III/012/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-02-03 11:09:22