Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

 

Wnioskodawca

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Wymagane dokumenty              

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  • w dowolniej formie – jednakże w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

 

Opłaty 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Za udostępnienie informacji publicznej pobierane są następujące opłaty:

1) 0,20 zł za jednostronną kopie formatu A4,
2) 0,41 zł za dwustronną kopię formatu A4,
3) 0,41 zł za jednostronna kopie formatu A3,
4) 0,81 zł za dwustronna kopię formatu A3,
5) 1,22 zł za 1 dyskietkę,
6) 0,81 zł za 1 płytę CD (CD-ROM).

W przypadku, gdy wysokość ww. opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Miejsce składania dokumentów            

adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

 

Termin załatwienia sprawy       

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

 

Podstawa prawna

  • art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014 Dz. U. poz. 782) 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 267 ze zm.).

 

Forma i sposób załatwienia sprawy      

I. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu, na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji, o których mowa, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


II. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym, że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Załączniki:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 25-11-2014 15:45:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 25-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-11-2017 12:03:55