Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument II/011/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2014-12-18 09:59:41
dokument II/010/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2014-12-18 09:58:33
dokument II/009/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-12-18 09:50:28
dokument II/008/2014 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2014-12-18 09:44:59
dokument II/007/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2014-12-18 09:37:44
dokument II/006/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-12-18 09:36:04
dokument II/005/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-12-18 09:34:39
dokument I/004/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:13:06
dokument I/003/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:10:51
dokument I/002/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:09:31
dokument I/001/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:08:26
dokument XLV/505/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r. 2015-01-12 10:14:53
dokument XLV/504/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-01-12 10:11:38
dokument XLV/503/2014 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu 2015-01-12 10:10:04
dokument XLV/502/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/074/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2015-01-12 10:08:17
dokument XLV/501/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-01-12 10:04:31
dokument XLV/500/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2015-01-12 10:01:43
dokument XLV/499/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2015-01-12 10:00:02
dokument XLV/498/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-11-12 12:56:49
dokument XLIV/497/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/449/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:04:49
dokument XLIV/496/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/448/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:03:43
dokument XLIV/495/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/447/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:02:42
dokument XLIV/494/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:55:41
dokument XLIV/493/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:54:41
dokument XLIV/492/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:53:55
dokument XLIV/491/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:48:05
dokument XLIV/490/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2014-10-13 11:47:04
dokument XLIV/489/2014 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2014-10-13 11:45:17
dokument XLIV/488/2014 w sprawie realizacji w 2014 roku przez Gminę Nowe Warpno "Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia" 2014-10-13 11:28:14
dokument XLIV/487/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-10-13 11:25:24
dokument XLIV/486/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Brzózki, gm. Nowe Warpno 2014-10-13 11:18:16
dokument XLIV/485/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2014-10-13 10:09:04
dokument XLIV/484/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego 2009 r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2014-10-09 14:21:19
dokument XLIV/483/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-10-09 14:13:46
dokument XLIV/482/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-10-09 14:09:58
dokument XLIV/481/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-10-09 14:08:05
dokument XLIII/480/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-08 13:46:42
dokument XLIII/479/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-07-08 13:45:35
dokument XLIII/478/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/021/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Warpnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-07-08 13:05:11
dokument XLIII/477/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:57:06
dokument XLIII/476/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:56:04
dokument XLIII/475/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:55:09
dokument XLIII/474/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:54:07
dokument XLIII/473/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:46:52
dokument XLIII/472/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:45:25
dokument XLIII/471/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:44:27
dokument XLIII/470/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:43:35
dokument XLIII/469/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:36:47
dokument XLIII/468/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:35:40
dokument XLIII/467/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:34:18
dokument XLIII/466/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:33:22
dokument XLIII/465/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:25:51
dokument XLIII/464/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:24:00
dokument XLIII/463/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:22:56
dokument XLIII/462/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:21:20
dokument XLIII/461/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:56:57
dokument XLIII/460/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:55:54
dokument XLIII/459/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:54:46
dokument XLIII/458/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:52:47
dokument XLIII/457/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2014-07-08 10:59:18
dokument XLIII/456/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-08 10:57:59
dokument XLII/455/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Policach 2014-06-03 14:10:25
dokument XLII/454/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:04:19
dokument XLII/453/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:03:24
dokument XLII/452/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:02:33
dokument XLII/451/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:00:07
dokument XLII/450/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:50:58
dokument XLII/449/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:50:15
dokument XLII/448/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:49:26
dokument XLII/447/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:48:37
dokument XLII/446/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:36:04
dokument XLII/445/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:35:07
dokument XLII/444/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:33:14
dokument XLII/443/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2014-06-03 13:10:12
dokument XLII/442/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-06-03 13:08:46
dokument XLI/441/2014 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej 2014-05-20 13:31:51
dokument XLI/440/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Nowe Warpno poręczenia w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie Projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2014-05-20 13:30:31
dokument XL/439/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:29:01
dokument XL/438/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:28:19
dokument XL/437/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:12:17
dokument XL/436/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:11:35
dokument XL/435/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:10:44
dokument XL/434/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:57:39
dokument XL/433/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:55:37
dokument XL/432/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:54:37
dokument XL/431/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:53:41
dokument XL/430/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:47:54
dokument XL/429/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:46:41
dokument XL/428/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:45:42
dokument XL/427/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:27:41
dokument XL/426/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:26:41
dokument XL/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 13:25:44
dokument XL/424/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 13:00:25
dokument XL/423/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 12:46:28
dokument XL/422/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 12:45:42
dokument XL/421/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2014-05-13 12:42:52
dokument XL/420/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-05-13 12:23:06
dokument XL/419/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-05-13 12:22:17
dokument XXXIX/418/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-03-07 10:29:53
dokument XXXIX/417/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Policach 2014-03-07 10:28:55
dokument XXXIX/416/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2014 roku" 2014-03-07 10:26:23
dokument XXXIX/415/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 2014-03-07 10:20:14
dokument XXXIX/414/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-03-07 10:17:30
dokument XXXIX/413/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-03-07 10:16:09
dokument XXXVIII/412/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 2014-02-05 14:04:33
dokument XXXVIII/411/2014 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 2014-02-05 13:51:31
dokument XXXVIII/410/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2014-02-05 13:49:29
dokument XXXVIII/409/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2014-02-05 13:48:03
dokument XXXVIII/408/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznanie dodatku energetycznego 2014-02-05 13:01:38
dokument XXXVIII/407/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2014-02-05 13:00:20
dokument XXXVIII/406/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-05 12:58:35
dokument XXXVIII/405/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-02-05 12:56:26
dokument XXXVIII/404/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2014-02-05 11:47:18
dokument XXXVIII/403/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2014-02-05 11:00:25
dokument XXXVIII/402/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-02-05 10:45:25
dokument XXXVIII/401/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-02-05 10:09:54
dokument XXXVIII/400/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-02-05 10:08:59
dokument XXXVIII/399/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-02-05 10:03:54