Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/035/2003


UCHWAŁA NR VI/035/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 marca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2003 rok

Na podstawie art. 18, ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 127, poz. 1089;

Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

38.506,00zł

z tego:

1. dochody własne

- o kwotę:

37.506,00zł

w tym:

- dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

26.448,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- o kwotę:

26.045,00zł

§

292

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

26.045,00zł

- rozdział

75802

- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

- o kwotę:

403,00zł

§

292

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

403,00zł

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

9.058,00zł

- rozdział

85315

- dodatki mieszkaniowe

- o kwotę:

3.158,00zł

§

203

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

3.158,00zł

- rozdział

85395

- pozostała działalność

- o kwotę:

5.900,00zł

§

203

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

5.900,00zł

- dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

92195

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

270

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin , powiatów, samorządów województw, pozyska

- ne z innych źródeł

- o kwotę:

2.000,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

1.000,00zł

w tym:

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85314

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

201

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- o kwotę:

1.000,00zł

II. Zmniejszyć dochody budżetu

- o kwotę:

5.575,00zł

w tym:

1. dochody własne

- o kwotę:

5.575,00zł

- dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających os. prawnej

- o kwotę:

4.775,00zł

- rozdział

75621

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

- o kwotę:

4.775,00zł

§

001

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- o kwotę:

4.775,00zł

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

600,00zł

§

203

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

600,00zł

- dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

85495

- pozostała działalność

- o kwotę:

200,00zł

§

203

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

200,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

33.731,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

32.731,00zł

w tym:

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

21.673,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

14.600,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

11.000,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.700,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

900,00zł

- rozdział

80110

- gimnazjum

- o kwotę:

7.073,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

5.500,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

573,00zł

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

9.058,00zł

- rozdział

85315

- dodatki mieszkaniowe

- o kwotę:

3.158,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę

3.158,00zł

- rozdział

85395

- pozostała działalność

- o kwotę:

5.900,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

5.900,00zł

- dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

92195

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

400,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.600,00zł

2. wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

1.000,00zł

w tym

- dział

853

- opieka społeczna

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

85314

- zasiłki i pomoc w naturze

- o kwotę:

1.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

1.000,00zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

800,00zł

w tym:

1. wydatki na zadania własne

- o kwotę:

800,00zł

- dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

600,00zł

§

4440

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

600,00zł

- dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

85495

- pozostała działalność

- o kwotę:

200,00zł

§

4440

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

200,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

3.483.679,00zł

z tego:

- dochody własne

3.249.449,00zł

- dochody na zadania zlecone

234.230,00zł

2. Wydatki ogółem

3.283.679,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.049.449,00zł

- wydatki na zadania zlecone

234.230,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-07-2003 13:30:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-07-2003 13:30:14