Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/059/2003

UCHWAŁA NR IX/059/2003

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej
w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 zm.: Nr 106, poz. 469; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 127, poz. 1089; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/143/2001 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie
wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie
(zm.: z 2002 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1693), wprowadza się zmianę w § 1 ust.1 polegającą na zastąpieniu kwoty "100,00 zł" kwotą "110,00 zł".


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie.


§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż 1 września 2003 r.

Art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty
Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.

Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,


art. 7 ust. 1 pkt 8) ustawy o samorządzie gminnym
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
8) edukacji publicznej,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-06-2003 11:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-06-2003 11:12:47