Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Nowe Warpno

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Nowe Warpno


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe Warpno

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 – 18.00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według niżej wymienionych oraz podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia:
a) szkło,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) zużyte opony,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
i) odpady zielone,
j) odzież i tekstylia,
k) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) , zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.

3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

5. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

6. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w pkt. 2.

8. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości, na której powstały.

9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

10. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno:
a) zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,
b) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można nieodpłatnie przekazać odpady z frakcji: metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia.
c) Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu, a dokładny termin zostanie podany na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

11. Odpady zebrane selektywnie w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych będą transportowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do PSZOK i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

12. PSZOK rozpoczyna działanie z dniem 1 lipca 2013r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-06-2013 13:42:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 28-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 05-06-2020 11:43:44