Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/148/2001 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno


(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 2001 r. Nr 42, poz.1020)

UCHWAŁA NR XXIX/148/2001

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 września 2001 roku

w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 1996 r. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997 r. Nr 9, poz.43,

Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009,

Nr 95, poz.1041; z 2001 r Nr 45, poz.497) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXIV/120/96 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 2 lipca 1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.Urz.Woj.Zacho. Nr 13, poz.96; z 1999 r. Nr 48, poz.731, Nr 48, poz.732) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust.1 wyrazy „dwóch wiceprzewodniczących” zmienia się na wyrazy „jednego

wiceprzewodniczącego”,

b) skreśla się ust.3,

2) w § 14 w ust.3 wyrażenie „w liczbie od 5 do 7”, zmienia się na wyrażenie „ w liczbie od 4 do 6”,

3) w § 16 w ust.5 w drugim zdaniu po wyrazach „i jego zastępcę”, znak przecinka zmienia się na kropkę

a pozostałą część zdania skreśla się,

4) w § 19 skreśla się ust.2 i ust.3,

5) w § 21,

a) w ust.1 wyraz „czterech” zmienia się na wyraz „trzech”,

b) w ust.2 wyraz „trzech” zmienia się na wyraz „dwóch”,

6) w § 23,

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje się na wniosek przewodniczącego komisji, przewodniczącego

rady lub na wniosek 2/3 składu jej członków.”,

b) dodaje się ust.6 o treści:

„W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko członkowie komisji oraz osoby

zaproszone przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.”. nieważność NK.2.K.0911-133/2001

7) w § 69,

a) w ust.1 wyrazy „dwóch członków” zmienia się na wyrazy „jeden członek”,

b) skreśla się ust.2,

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Osoby pełniący funkcje zastępcy burmistrza oraz członka zarządu, pełnią swoje funkcje społecznie

(nieetatowo) i otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na podstawie polecenia wyjazdu

służbowego.”,

8) w § 75,

a) ust.3 otrzymuje brzmienie :

„ Protokół podpisywany jest przez członków zarządu obecnych na posiedzeniu i sekretarza gminy.”,

b) dodaje się ust.7 o treści:

„Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek, odpisów

lub kserokopii, z wyjątkiem części protokołu które dotyczą rozpatrywania indywidualnych spraw

mieszkańców gminy w których zainteresowany nie jest stroną oraz która dotyczy tajności obrad

posiedzenia zarządu”,

9) w § 90 skreśla się ust.1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z wyjątkiem § 1 pkt.1 - pkt.7 które mają zastosowanie od przyszłej kadencji Rady Miejskiej.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:48:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:48:07