Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 115 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2014-04-01 10:58:43
dokument 114 w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2014-03-27 12:25:43
dokument 113 w sprawie dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Nowe Warpno 2014-02-20 13:26:53
dokument 112 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-02-20 13:20:28
dokument 111 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013-2016 2014-02-20 13:13:02
dokument 110 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2014-02-20 13:10:13
dokument 109 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-02-20 12:42:56
dokument 108 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:41:18
dokument 107 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:38:38
dokument 106 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-02-20 12:35:02
dokument 105 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:33:44
dokument 104 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na 2014 rok 2014-02-20 10:01:02
dokument 103 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2014-02-18 15:11:01
dokument 102 w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-02-18 13:37:46
dokument 101 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2014-02-18 12:50:51
dokument 100 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Nowego Warpna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-02-18 11:23:38
dokument 099 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-02-18 11:18:28
dokument 098 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2013-11-28 13:30:53
dokument 097 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-11-28 13:23:31
dokument 096 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2013-11-28 13:20:56
dokument 095 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 13:19:07
dokument 094 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap II część wodna, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 1066.Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2013-11-28 13:13:40
dokument 093 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno do szkoły samochodem dla niepełnosprawnych 2013-11-28 13:11:20
dokument 092 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 13:09:37
dokument 091 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2013-11-28 13:07:44
dokument 090 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 12:59:55
dokument 089 w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2013 2013-11-28 12:57:24
dokument 088 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-11-28 12:55:42
dokument 087 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-11-28 12:42:35
dokument 086 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora gminnego programu zdrowotnego w 2013 roku pod nazwą Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-11-28 12:19:01
dokument 085 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2013-11-28 12:14:20
dokument 084 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2013 2013-11-28 12:05:11
dokument 083 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2013-11-28 11:54:01
dokument 082 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-11-28 11:52:07
dokument 081 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-10-01 10:43:52
dokument 080 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i żłobka w Nowym Warpnie na działkach nr 1052, 1054, 1055, 1057/1, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2013-10-01 10:41:48
dokument 079 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:40:08
dokument 078 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 108/2 w Brzózkach 2013-10-01 10:30:21
dokument 077 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy - Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z kontenerami do zbiórki selektywnej odpadów w Gminie Nowe Warpno 2013-10-01 10:24:58
dokument 076 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2013-10-01 10:21:47
dokument 075 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-10-01 10:18:23
dokument 074 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:16:42
dokument 073 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą SZ2S/00017435/9 na rzecz Gminy Nowe Warpno 2013-10-01 10:13:14
dokument 072 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:01:38
dokument 071 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont wiaty na działce nr 101/136 w Podgrodziu 2013-08-01 11:22:45
dokument 070 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej na dz. Nr 575 dr, 578 dr i 579 położonych w obrębie nr 2 Nowego Warpna 2013-08-01 11:21:26
dokument 069 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Zagospodarowania terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap III część lądowa, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2013-08-01 11:20:13
dokument 068 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i klasyfikacji sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej 2013-08-01 11:16:38
dokument 067 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-08-01 11:15:20
dokument 066 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola 2013-08-01 11:13:00
dokument 065 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-07-23 13:42:35
dokument 064 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2013-07-23 13:40:55
dokument 063 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego- budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej - na działkach o numerach 953/6, 953/1, 976/3, 947 2013-07-23 13:27:18
dokument 062 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego 2013-07-23 13:24:54
dokument 061 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-23 13:18:12
dokument 060 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-23 13:06:56
dokument 059 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-07-23 12:59:57
dokument 058 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowywanych do dzierżawy w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2013-07-23 12:57:16
dokument 057 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 022/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-07-23 12:55:13
dokument 056 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Dworcowej w Nowym Warpnie na dz. nr 1053 2013-07-23 12:53:07
dokument 055 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego 2013-07-23 12:51:00
dokument 054 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-23 12:49:51
dokument 053 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert mieszkańców Gminy Nowe Warpno na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej w pawilonach przy promenadzie 2013-07-23 12:48:32
dokument 052 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2013-07-23 12:47:05
dokument 051 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 14:54:30
dokument 050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-07-08 14:37:18
dokument 049 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-07-08 14:18:04
dokument 048 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 13:39:47
dokument 047 w sprawie wprowadzenia do użytku plan obrony cywilnej Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 13:01:07
dokument 046 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-05-24 10:53:13
dokument 045 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2013-05-24 10:51:16
dokument 044 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-24 10:49:42
dokument 043 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2013-05-24 10:47:54
dokument 042 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego 2013-05-24 10:45:20
dokument 041 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2013-05-24 10:33:53
dokument 040 w sprawie przekazania w zarządzanie placów zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2013-05-24 10:28:36
dokument 039 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-24 10:16:31
dokument 038 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:53:20
dokument 037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:51:46
dokument 036 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy za odpracowaniem 2013-05-15 11:50:31
dokument 035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:49:29
dokument 034 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2013-05-15 11:47:46
dokument 033 w sprawie powierzenia zadań Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-05-15 11:45:16
dokument 032 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-05-15 11:44:07
dokument 031 w sprawie zmian budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-15 11:37:13
dokument 030 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:17:12
dokument 029 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:15:25
dokument 028 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działek gruntu w Brzózkach 2013-05-15 11:13:58
dokument 027 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:11:38
dokument 026 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2013-05-15 11:10:43
dokument 025 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-05-15 11:09:25
dokument 024 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej ofertyw 2013 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-04-26 14:05:57
dokument 023 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-04-26 13:42:39
dokument 022 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-04-26 13:38:27
dokument 021 w sprawie powołania komisji do oszacowania majątku na campingu przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2013-04-26 13:36:18
dokument 020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-04-26 13:31:18
dokument 019 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wykonanie dwóch pomostów rekreacyjnych na jeziorze Nowowarpieńskim oraz dwóch pomostów wędkarskich na wodach zatoki Nowowarpieńskiej na działkach o numerze 953/1, 1020/1, 1066 2013-02-27 13:50:33
dokument 018 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:48:34
dokument 017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 2013-02-27 13:46:18
dokument 016 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:42:12
dokument 015 w sprawie umowy najmu garażu 2013-02-27 13:39:52
dokument 014 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2013-02-27 13:33:35
dokument 013 w sprawie powierzenia zadań Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-02-27 13:13:18
dokument 012 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2013-02-27 13:11:17
dokument 011 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2013-02-27 13:09:14
dokument 010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-02-27 13:07:19
dokument 009 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:06:08
dokument 008 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:03:06
dokument 007 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:57:39
dokument 006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linia kablową w ciągu ulic Kościuszki, Dworcowa i Wojska Polskiego w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:55:41
dokument 005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:50:51
dokument 004 w sprawie jednorazowego odbioru osadów ściekowych pojazdem do 11 m3 2013-02-27 12:45:12
dokument 003 w sprawie opłat za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z lokali komunalnych 2013-02-27 12:43:58
dokument 002 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-02-27 12:42:24
dokument 001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-02-27 12:37:15