Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXIII/188/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXIII/188/2012


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:
1) uchwała Nr XXIII/132/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych, (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 108 poz. 2607),
2) uchwała Nr XXIII/133/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego, (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 108 poz. 2608),
3) uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatku leśnego, (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 108 poz. 2609).
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 19-11-2012 10:21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 19-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 19-11-2012 10:22:23