Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 135 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012-2015 2013-02-27 12:18:37
dokument 134 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-02-27 12:16:13
dokument 133 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2013-01-30 14:06:47
dokument 132 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-01-30 13:44:08
dokument 131 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2013-01-30 11:48:28
dokument 130 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-01-25 11:08:50
dokument 129 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Działu Promocji Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2013-01-25 10:06:22
dokument 128 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w 2013 roku 2012-12-20 13:03:20
dokument 127 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap I przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-12-17 15:46:07
dokument 126 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 15:42:46
dokument 125 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego w 2013 roku 2012-12-17 15:39:50
dokument 124 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-12-17 15:31:36
dokument 123 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2012-12-17 13:02:56
dokument 122 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-12-17 12:59:37
dokument 121 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2012-12-17 12:56:26
dokument 120 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 12:54:17
dokument 119 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-12-17 12:43:49
dokument 118 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-12-17 12:31:43
dokument 117 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-28 15:47:00
dokument 116 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-28 15:37:02
dokument 115 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-28 15:33:19
dokument 114 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy nr 104/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-28 15:26:03
dokument 113 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2012-11-28 15:14:16
dokument 112 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wioletty Różek ? pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących o właściwości gminy 2012-11-28 15:00:20
dokument 111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-11-28 14:46:15
dokument 110 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2012-11-28 14:43:28
dokument 109 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2012-11-28 14:30:47
dokument 108 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 047/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-11-28 12:22:18
dokument 107 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 832/1 w Nowym Warpnie 2012-11-28 12:14:37
dokument 106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-11-28 11:46:01
dokument 105 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-11-28 11:42:45
dokument 104 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-28 11:36:08
dokument 103 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno 2012-11-15 10:46:27
dokument 102 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-11-06 11:32:26
dokument 101 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-11-06 11:30:15
dokument 100 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-11-06 11:23:22
dokument 099 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-06 11:22:01
dokument 098 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-10-29 15:32:28
dokument 097 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków utrzymania higieny osobistej 2012-10-29 15:24:11
dokument 096 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: Zakup sprzętu szybkiego reagowania (samochodu patrolowo-gaśniczego z wyposażeniem w moduł gaśniczy wysokociśnieniowy oraz sanki na mocowanie deski lodowej) 2012-10-29 15:19:15
dokument 095 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nowe Warpno - Miroszewo na działkach 3/2, 4/3, 609, 610 2012-10-29 15:06:51
dokument 094 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 047/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-10-29 15:01:08
dokument 093 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej 2012-10-29 14:56:08
dokument 092 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno 2012-10-29 14:51:13
dokument 091 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2012-10-29 14:31:23
dokument 090 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2012-10-29 14:25:26
dokument 089 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 14:17:27
dokument 088 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 14:10:48
dokument 087 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2012-10-29 14:07:08
dokument 086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-10-29 14:04:44
dokument 085 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Nowym Warpnie wraz z oświetleniem terenu 2012-10-29 14:02:18
dokument 084 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Punkt selektywnego przerobu odpadów plastikowych wraz z garażami i zapleczem socjalnym na terenie działki nr ewid. 341/2 położonej w Nowym Warpnie, obręb Nowe Warpno 2 2012-10-29 13:58:17
dokument 083 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Adaptacja starej przepompowni w Brzózkach na remizę strażacką 2012-10-29 13:56:05
dokument 082 w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 13:11:17
dokument 081 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2012-10-29 12:55:24
dokument 080 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 12:51:07
dokument 079 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2012-10-29 11:10:31
dokument 078 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Warpno oraz zasad jej koordynacji 2012-10-29 14:41:48
dokument 077 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-10-29 09:46:27
dokument 076 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 09:31:53
dokument 075 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-10-29 08:56:33
dokument 074 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2012-10-29 08:51:59
dokument 073 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2012-10-29 08:48:10
dokument 072 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-10-29 08:44:18
dokument 071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-08-23 10:30:04
dokument 070 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie. 2012-08-22 15:30:11
dokument 069 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-08-22 15:24:45
dokument 068 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-08-22 15:20:41
dokument 067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid.610, 611, 612, 215/10, 605 i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym na działkach nr ewid. 608,609,610,611,612,215/10, 605, 622 , 4/3, 3/2, 210/1, 208/13, 203/9, 203/2 położonych w Nowym Warpnie obręb nr 2 (Miroszewo) 2012-08-22 15:15:07
dokument 066 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2012-08-22 15:10:42
dokument 065 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-08-22 14:54:29
dokument 064 powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu ograniczonym na usługę inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ? Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie wraz z niezbędną infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ? sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2012-08-22 14:51:23
dokument 063 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 012/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2012-08-22 14:40:13
dokument 062 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2012-08-22 10:36:32
dokument 061 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2012-08-22 10:32:02
dokument 060 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2012-08-22 10:12:29
dokument 059 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę - Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie - od 3.09.2012 r. w latach szkolnych: 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 2012-07-10 12:28:28
dokument 058 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-06-28 14:26:20
dokument 057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie od 03.09.2012 r. w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 2012-06-28 14:22:56
dokument 056 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na Dostawę używanego specjalistycznego samochodu terenowego 2012-06-28 14:20:38
dokument 055 w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnego planu przyjęcia ludności III stopnia 2012-06-28 14:07:45
dokument 054 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-06-28 14:02:21
dokument 053 w sprawie powołania komisji 2012-06-28 13:57:49
dokument 052 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-06-28 13:55:28
dokument 051 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-06-28 13:52:02
dokument 050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Dostawę używanego specjalistycznego samochodu terenowego 2012-06-28 13:48:18
dokument 049 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-06-28 13:45:57
dokument 048 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-06-28 13:44:01
dokument 047 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-06-28 13:12:39
dokument 046 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:59:08
dokument 045 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-05-28 15:57:12
dokument 044 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-05-28 15:55:47
dokument 043 w sprawie wyboru oferty na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6,11,16,18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego ?Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012? 2012-05-28 15:54:08
dokument 042 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6,11,16,18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pod nazwą ?Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012" 2012-05-28 15:52:11
dokument 041 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 832/1 w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:49:32
dokument 040 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 963/1 w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:42:57
dokument 039 w sprawie przekazania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2012-05-28 15:41:36
dokument 038 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno-Dobieszczyn 2012-05-28 15:40:07
dokument 037 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach nieograniczonych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2012-05-28 15:35:59
dokument 036 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-04-24 09:32:31
dokument 035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-04-24 09:16:05
dokument 034 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6, 11, 16, 18) w 2012 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012 2012-04-24 09:13:17
dokument 033 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2012-04-24 09:07:35
dokument 032 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-04-24 08:25:29
dokument 031 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2012-04-24 08:20:21
dokument 030 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2012-04-24 08:18:11
dokument 029 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2012-04-24 08:14:18
dokument 028 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-04-24 07:59:34
dokument 027 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2012-03-26 16:37:39
dokument 026 projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-03-26 16:26:06
dokument 025 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-26 16:23:51
dokument 024 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2012-03-26 16:20:44
dokument 023 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna 2012-03-26 16:17:59
dokument 022 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn.: Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2012 2012-03-26 16:16:10
dokument 021 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2012-03-26 16:12:46
dokument 020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2012 2012-03-26 16:05:29
dokument 019 w sprawie powołania komisji w sprawie kontroli przygotowania do sezonu placu zabaw w Warnołęce 2012-03-02 09:19:47
dokument 018 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przekazania nieruchomości 2012-03-02 08:59:01
dokument 017 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2012-02-27 16:23:20
dokument 016 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych ? zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-02-27 16:18:06
dokument 015 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-02-27 15:56:45
dokument 014 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa ogródka jordanowskiego z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 368 w Brzózkach, Gmina Nowe Warpno" 2012-02-27 15:49:11
dokument 013 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Boisko wielofunkcyjne i wiata na cele kulturalno-społeczne na działce nr 368 w Brzózkach, gmina Nowe Warpno" 2012-02-27 15:45:21
dokument 012 w sprawie upoważnienia kierownika i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-02-27 15:41:54
dokument 011 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu MEW@- Morze Cyfrowych Kompetencji w części dotyczącej realizacji zadania nr 2 2012-02-27 15:37:06
dokument 010 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-02-10 14:08:20
dokument 009 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-02-10 14:01:52
dokument 008 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno 2012-02-10 13:41:09
dokument 007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-01-30 12:27:03
dokument 006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność pomieszczenia gospodarczego przy ul. Welletów na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-30 12:13:16
dokument 005 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn. Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2012-01-30 11:59:30
dokument 004 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu 2012-01-30 11:55:29
dokument 003 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu 2012-01-30 11:47:33
dokument 002 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2012-01-30 11:43:24
dokument 001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-01-30 11:39:09