Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XIV/089/2011 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki ściekowej 2012-01-19 13:43:37
dokument XIV/088/2011 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-19 13:42:10
dokument XIV/087/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-01-19 13:40:32
dokument XIV/086/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2012-01-19 12:51:57
dokument XIV/085/2011 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-01-19 12:51:28
dokument XIV/084/2011 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-19 12:21:51
dokument XIV/083/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-19 12:20:50
dokument XIV/082/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2012-01-19 12:15:49
dokument XIV/081/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-01-19 11:31:22
dokument XIV/080/20110 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-01-19 11:04:07
dokument XIII/079/2011 w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok 2011-12-02 10:48:25
dokument XIII/078/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami 2011-12-02 10:46:12
dokument XIII/077/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-12-02 10:44:57
dokument XIII/076/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-12-02 10:43:53
dokument XI/075/2011 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-11-15 14:34:30
dokument XI/074/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2011-11-15 14:28:32
dokument XI/073/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2011-11-15 14:07:36
dokument XI/072/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2011-11-15 13:24:12
dokument XI/071/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:51:45
dokument XI/070/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:44:26
dokument XI/069/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:38:17
dokument XI/068/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-11-15 12:31:10
dokument XI/067/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-11-15 09:57:58
dokument XI/065/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-11-15 09:30:57
dokument XI/064/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 2011-11-15 09:24:06
dokument XI/063/2011 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2011-11-14 08:26:37
dokument XI/062/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok. 2011-11-14 08:23:32
dokument XI/061/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-11-14 08:20:13
dokument X/060/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-10-17 09:06:30
dokument X/059/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:57:55
dokument X/058/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:48:58
dokument X/057/2011 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-10-17 08:43:24
dokument X/056/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-10-17 08:20:11
dokument X/055/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-10-17 08:16:13
dokument IX/054/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat 2011-09-07 09:01:41
dokument IX/053/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-09-06 08:43:37
dokument IX/052/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-08-25 11:07:53
dokument IX/051/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-08-24 12:41:14
dokument VIII/050/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:30:26
dokument Uchwała Nr VIII/049/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:29:25
dokument VIII/048/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2011-07-06 13:28:18
dokument VIII/047/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2011-07-06 11:29:00
dokument VIII/046/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2011-07-06 10:00:42
dokument VIII/045/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-07-06 09:30:54
dokument VIII/044/2011 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2011-07-06 09:18:36
dokument VIII/043/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-07-04 15:55:10
dokument VIII/042/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-07-04 15:52:31
dokument VIII/041/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania "Adaptacja poddasza Powiatowego Urzędu Pracy w Policach" 2011-07-04 15:19:25
dokument VIII/040/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno za 2010 rok 2011-07-04 15:11:17
dokument VII/039/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-06-13 08:18:44
dokument VII/038/VII/038/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-06-13 08:12:52
dokument VII/037/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-06-13 07:52:57
dokument VII/036/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2011-06-13 07:44:44
dokument VII/035/2011 w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy" 2011-06-08 14:44:41
dokument VII/034/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2011-06-08 14:35:28
dokument VII/033/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2011-06-08 13:18:17
dokument VII/032/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-06-08 12:51:17
dokument VI/031/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2011-06-01 09:47:37
dokument VI/030/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-05-31 12:11:36
dokument VI/029/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-05-31 12:02:37
dokument VI/028/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-24 10:53:30
dokument VI/027/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 w m. Nowe Warpno" 2011-05-24 10:41:27
dokument V/026/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-03-30 13:31:30
dokument V/025/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-03-30 13:19:33
dokument V/024/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę międzygminnego zakładu aktywności zawodowej 2011-03-30 13:16:37
dokument IV/023/2011 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Warpno na lata 2011-2015" 2011-03-07 15:28:44
dokument IV/022/2011 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2011-03-07 15:14:57
dokument IV/021/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Warpnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-03-07 14:46:39
dokument IV/020/2011 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-03-07 14:20:09
dokument IV/019/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-03-07 14:14:14
dokument IV/018/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/005/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-03-07 14:00:30
dokument IV/017/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-03-07 13:42:07
dokument III/016/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2011-01-28 09:45:34
dokument III/015/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-01-28 09:36:48
dokument III/014/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2011-01-28 09:28:33
dokument III/013/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2013 2011-01-28 09:24:01
dokument III/012/2011 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2011 rok 2011-01-28 09:20:09
dokument III/011/2011 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-01-28 09:14:43