Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie Starosty Polickiego o przystąpieniu do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 33 w miejscowości Myślibórz Mały w gminie Nowe Warpno" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 33, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

STAROSTA POLICKI

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 33 w miejscowości Myślibórz Mały w gminie Nowe Warpno” w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
Uzgodnienia te przeprowadzane są w ramach postępowania administracyjnego znak: AB.JZ.7351-26W/09, wszczętego na wniosek złożony w kancelarii Starostwa Powiatowego w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Krystynę Hańczuk działającą w imieniu Anny Walczakiewicz i Gustawa Kunowskiego, w sprawie pozwolenia na budowę ww. zamierzenia budowlanego.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Policki.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną – kancelaria@policki.pl,      w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 28 lipca 2010 r. do dnia 18 sierpnia 2010 r.,  w Starostwie Powiatowym w Policach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Tanowska 8 72-010 Police, II piętro, pokój 223, w godzinach pracy urzędu,  tj. w poniedziałek od 900 do 1700 a w pozostałe dni od 730 do 1530.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-07-2010 14:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 28-07-2010 14:18:35