Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXIV/192/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2009


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 listopada 2009 roku
 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz.97) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:
  


§ 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Nowe Warpno w wysokości: 2,62 zł brutto.
   

§ 2. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Warpno w wysokości: 5,30 zł brutto.


§ 3. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym w gminie Nowe Warpno w wysokości: 17,45 zł brutto. 


§ 4.  Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odebranych pojazdem asenizacyjnym z nieruchomości komunalnych, z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, oraz od właścicieli nieruchomości, z którymi podpisano umowy na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a przyłącza nie wykonano, a także odbieranych od tych właścicieli nieruchomości, którzy zlecą wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu ścieków pojazdem asenizacyjnym w ramach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, w wysokości: 3,78 zł brutto.


§ 5. Ustala się dopłatę z budżetu gminy Nowe Warpno do:
1) każdego m3 dostarczonej wody w wysokości 0,28 zł brutto. 
2) każdego m3 ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej w wysokości 1,52 zł brutto 
3) każdego m3 ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 4, w wysokości 13,67 zł.


§ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do ogłoszenia zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-12-2009 08:58:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 05-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-12-2009 08:58:14