Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXI/122/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków

UCHWAŁA NR XXI/122/2008

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców
oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9, lit. "a", art. .40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.11 ust.1, art. 68 ust.1, 1a,   2,  2a, 2b, 2c, 3, 3a  i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601; z 2007 r. Nr  69, poz. 468, Nr173,poz.1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 ) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/160/2005 r. Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 56, poz. 1282), wprowadza się zmianę polegającą na:
1/  w  paragrafie 12 ust.2 po słowach” na rzecz osoby bliskiej”  wprowadzeniu   zastrzeżenia: która  zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
2/ wprowadza się ust..3  o treści : Gmina odstąpi od  żądania  zwrotu bonifikaty   w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


                                                                    Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
                                                                                    Krystyna  Czerwińska -Twarowska   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 31-10-2008 12:32:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 08-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 31-10-2008 12:36:57