Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVII/102/2008 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok


UCHWAŁA NR XVII/102/2008

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218)- Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

380.432,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

380.432,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

500,00zł

§

0960

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

500,00zł

b) dział

853

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- o kwotę:

42.832,00zł

- rozdział

85395

- pozostała działalność

- o kwotę:

42.832,00zł

§

2008

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- o kwotę:

40.453,00zł

§

2009

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- o kwotę:

2.379,00zł

c) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

3.100,00zł

- rozdział

85412

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- o kwotę:

3.100,00zł

§

2705

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- o kwotę:

3.100,00zł

d) dział

926

- kultura fizyczna i sport

- o kwotę:

334.000,00zł

- rozdział

92601

- obiekty sportowe

- o kwotę:

334.000,00zł

§

6300

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- o kwotę:

334.000,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

487.341,20zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

486.741,20zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

80101

- szkoła podstawowa

- o kwotę:

500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

500,00zł

b) dział

853

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- o kwotę:

47.591,20zl

- rozdział

85395

- pozostała działalność

- o kwotę:

47.591,20zł

§

3119

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.700,00zł

§

4018

- wynagrodzenia osobowe pracowników

14.986,97zł

§

4019

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

2.934,81zł

§

4178

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

4.251,60zł

§

4179

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

248,00zł

§

4118

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.406,91zł

§

4119

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

140,62zł

§

4128

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

367,22zł

§

4129

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

21,45zł

§

4218

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

7.416,70zł

§

4219

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

433,32zł

§

4308

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

11.023,60zł

§

4309

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

660,00zł

c) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

4.650,00zł

- rozdział

85412

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- o kwotę:

4.650,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.550,00zł

§

4305

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

3.100,00zł

d) dział

926

- kultura fizyczna i sport

- o kwotę:

434.000,00zł

- rozdział

92601

- obiekty sportowe

- o kwotę:

434.000,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

434.000,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

600,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

600,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

600,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

106.909,20zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

106.309,20zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.550,00zł

- rozdział

75075

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę:

1.550,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.550,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.759,20zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę:

2.700,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.700,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.059,20zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

2.059,20zł

c) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

100.000,00zł

- rozdział

90002

- gospodarka odpadami

- o kwotę:

100.000,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- kwotę:

100.000,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

600,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

600,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

600,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

5.099.971,66 zł

z tego:

- dochody własne

4.566.231,66zł

- dochody na zadania zlecone

533.740,00zł

2) Wydatki ogółem

5.115.157,66zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

4.581.417,66zł

- wydatki na zadania zlecone

533.740,00zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 08-05-2008 12:43:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 28-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 08-05-2008 12:43:24